Zavarovalnica skozi čas

Zavarovalnica je pravna oseba, ki opravlja dejavnost posredovanja pri sklepanju zavarovalnih pogodb .

Od samih začetkov pa do današnjih dni zavarovalnica omogoča ljudem, da zavarujejo svoje premoženje in imetje. Pomembnost premoženja in imetja je v težki nadomestitvi izgube, kot posledica nesreče. Dnevno se dogajajo razne nesreče, ki jih zavarovalnica zavaruje. Naloga, ki jo zavarovalnica v takem primeru, da omogoča povračilo nastale škode . Zavarovalnica osebam, ki želijo ob nastali škodi imeti povrnjeno določeno povračilo, nudi zavarovalne produkte. Zavarovalni produkti, ki jih zavarovalnica nudi so različne predvsem glede na predmet zavarovanja. Zavarovalnica v tem pogledu sledi toku časa in potreb, ki se pojavljajo z razvojem in napredkom. Najstarejši ohranjeni zapisi govorijo o tem, da je zavarovalnica oziroma njena predhodnica, omogočala zavarovanje premoženja na trgovskih poteh. V tem primeru še šlo za zavarovanje karavan v starem veku. Karavane v starem veku so omogočale trgovanje in pridobivanje dobrin iz oddaljenih krajev. Lastnik karavane je v omogočanje dejavnosti vložil določena sredstva, ki pa so bila v primeru ropa, napada ali kakšne druge podobne nesreče, bolj ali manj izgubljena. V ta namen so se lastniki karavan združili ter se dogovorili, da bodo v primeru nesreče, ropa ali napada krili škodo, lastniku karavane iz njihovega združenja. Pogoste so bile tudi oblike zavarovanj trgovskih ladji, ki so na podoben način kot karavane, omogočale trgovanje in dostopnost dobrin iz oddaljenih krajev. Da bi se zavarovali pred napadi gusarjev in naravnimi nesrečami na morju in nastalo škodo, so lastniki ladji hoteli ladje zavarovati. Na tak način so v takratnih pristaniščih nastale predhodnice današnjih zavarovalnic, ki so v primeru ropa ali naravne nesreče, omogočale izplačilo nastale škode. S časom se je zavarovalnica širila z povečanjem obsega zavarovanj ter večanjem števila zavarovalniških produktov. Danes radi rečemo, da je mogoče zavarovati praktično vse.

Zavarovalnica je pravna oseba, katere dejavnost temelji na dolgoletni tradiciji zavarovalništva.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja