Vozniški izpit je preizkus znanja

Vozniški izpit je preizkus znanja. Opravlja vozniški izpit dokazuje, da je kandidat usposobljen za voznika motornega vozila določene kategorije v cestnem prometu. Za preizkus znanja mora kandidat izpolnjevati nekatere pogoje.

Voznik začetnik

Pot do vozniškega izpita

Zdravniško spričevalo je prvi pogoj, ki ga mora kandidat za vozniški izpit izpolniti. Kandidat zdravniško spričevalo pridobi na podlagi opravljenega zdravniškega pregleda pri zdravniku, specialistu medicine dela. Zdravnika, specialista dela izbere kandidat sam. Tečaj in izpit iz prve pomoči je drugi pogoj, ki ga mora kandidat za vozniški izpit izpopolniti. Usposabljanja in izpiti potekajo na Rdečem križu. Veljavnost potrdila o opravljenem izpitu iz prve pomoči je časovno neomejeno. Tečaj in izpit iz prve pomoči ni potrebno opravljati kandidatom, ki se usposabljajo za vožnjo vozil kategorije A M in F. Prav tako so opravljanja tečaja prve pomoči oproščeni kandidati s končano srednjo ali višjo medicinsko šolo, zdravniki in zobozdravniki, študentje medicine in stomatologije ter bolničarji in vojaki z opravljenim tečajem. Oprostitev je mogoča na podlagi predloženega zaključnega spričevala, indeksa, potrdila ali vojaške knjižice. Tečaj cesto prometnih predpisov poteka v šoli vožnje. Kandidat za vozniški izpit se na tečaju cestno prometnih predpisov seznani s prometnimi pravili, prometno signalizacijo in osnovami prometne etike. Teoretični del izpita, kandidat za vozniški izpit opravi pred komisijo pristojnega izpitnega centa. Preverjanje znana se izvede računalniško. Kandidatu za vozniški izpit velja potrdilo o opravljenem teoretičnem delu izpita tri leta. Praktični del opravlja kandidat za vozniški izpit z inštruktorjem, ki ga sam izbere. Za program usposabljanja je predpisanih dvajset učnih ur, za kategorije BE, CE in F pa šestnajst učnih ur. Vozniški izpit se opravlja pred komisijo izpitnega centra, za vozila kategorij C, CE, D, DE pa dve šolski uri. Izpitna vožnja za vozniški izpit se lahko opravlja pri kateremkoli Izpitnem centru v Republiki Sloveniji, predpogoj je dopolnjena starost in opravljen predpisan program v šoli vožnje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja