Vsš Kranj je strokovna izobraževalna ustanova

Vsš Kranj je izobraževalna ustanova. Izobražuje predvsem odrasle osebe, ki želijo pridobiti višjo stopnjo izobrazbe. Višja šola Kranj je program zanje posebej prilagodila profesionalnim in drugim obveznostim primerno. Študijske obveznosti so znane za leto dni naprej, o spremembah in doseženih rezultatih so obveščeni preko sms-sporočil, na voljo je tudi pomoč in spremljanje kariernega napredka diplomantov.

Potrditev znanja in večje možnosti napredovanja

Višja strokovna šola Kranj nudi izobraževanje odraslih

 

Višješolski strokovni program Vsš Kranj je zelo dobra dopolnitev obstoječega izobraževalnega sistema v Sloveniji. Vsš Kranj nudi možnost pridobitve izobrazbe VI/1. S pridobitvijo te izobrazbe oseba postane inženir. Sebi in okolici pa dokaže, da je sposoben napredovati in pridobivati nova znanja. Nova znanja sicer pridobivamo iz dneva v dan, vendar ne na nivoju Vsš Kranj in drugih podobnih izobraževalnih ustanov. Razlika med izobraževanjem iz dneva v dan in izobraževanjem na Vsš Kranj in podobnih izobraževalnih ustanovah je v strokovnem preverjanju. Pri vsakodnevnem izobraževanju nimamo strokovnega preverjanja. Zato znanje pridobivamo zgolj površno, ne poglobimo pa se v podrobnosti. Kar pa zahteva pridobitev stopnje izobrazbe VI/1 na Vsš Kranj. Po uspešno zaključenem izobraževanjem, se lahko študij nadaljuje. Možen je vpis v drugi letnik večine visokošolskih programov. S tem pridobimo možnost postopnega pridobivanja znanja. Kar je predvsem primerno za odrasle osebe in zaposlene posameznike. Zanje je značilno, da imajo tudi druge profesionalne in zasebne obveznosti. Zato se ne morejo izobraževati, kot študentje brez profesionalnih in drugih obveznostih. Potrebujejo program, ki je prilagojen izvajanju profesionalnih in zasebnih obveznosti odraslih oseb. Izobraževalni program Višja šola Kranj oblikuje temu primerno, znan je za celo leto v naprej. O vseh spremembah Višja šola Kranj obvešča preko sms-sporočil. Poleg tega se preko sms-sporočil sporoča dosežen ocene. Med študijem je nudena pomoč na vseke koraku do končne pridobitve izobrazbe. Študij se začne z uvodnim predavanjem ter zaključi z diplomskim izpitom. V alumni klubu se dodatno spremlja karierni napredek diplomantov Vsš Kranj.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.