varčevanje s skladi

Varčevanje, donosna prihodnost

Varčevanje je lahko dobra in donosna prihodnost .

Odločitev za varčevanje je velikokrat samoumevna. Človek se od malih nog uči, da je imetje lastnine povezano z odrekanjem. V redkih primerih varčevanje ni potrebno, ker ima oseba drugače zagotovljena sredstva. Večinoma pa varčevanje jemlje kot nekaj vsakdanjega. Ker so sredstva omejena, je potrebno s skrbnim gospodarjenjem omogočati pridobivanje večjega obsega sredstev. Samo skrbno gospodarneje je danes od primera do primera različno. Nekaterim skrbno gospodarjenje ter z njim povezano varčevanje ne predstavlja ovir. Brez posebnih težav se lahko odločijo za varčevanje v največjem možnem obsegu. Obstajajo tudi osebe, ki jim odrekanje povzroča več težav. In seveda najboljša različica, ki pomeni, da se odloči za dinamično odrekanje. To pomeni, da v času, ko je možno prihraniti sredstva varčuje, v primerih, ko potrebuje sredstva pa troši. S tem ustvari maksimiranje dobička. Nobena od skrajnosti ni dobra. Prevelika varčnost lahko ogrozi kakovost življenja. Človek se na ta način odreka dobrinam, ki so potrebna za normalno življenje. S tem ne ogroža le sebe, ogroža lahko tudi številne druge osebe v svoji bližini. Obratno pa, oseba, ki preveliko troši prav tako ogroža sebe in po možnosti tudi druge osebe v svoji bližini. Sama potrošnja je danes v veliko primerih tudi nesmiselna. K temu osebe silijo razne oglaševalske akcije, prodajne akcije ter številne druge aktivnosti, katerih cilj je motiviranje kupcev k potrošnji. Sama potrošnja načeloma ni problematična, saj lahko prinese pozitivne učinke za večje število oseb oziroma družbe na splošno. Vendar mora pri tem oseba, ki se odloča za potrošnjo najprej razmišljati o sebi in svoji kakovosti življenja. V primeru, da potrošnja presega zmožnosti se lahko znajde v različnih stiskah. Problem potrošnje je tudi v daljnosežnih posledicah. Ki so na žalost velikokrat zamegljene. Vsekakor je varčnost aktivnost, ki lahko pripomore k večji kakovosti življenja, prinaša pa tudi osebnostni napredek in razvoj. Temu primerno so namenjene predvsem varne naložbe, ki so to v sami osnovi. Bolj ali manj varno naložbo pa varčevanje odvisno od samega varčevalca. Vsak varčevalec se odloča za svoje varčevanje. To pomeni, da izbira med različnimi ponudbami, ki prestavljajo različno varčevanje. Vsak ponudnik si želi ponuditi kar se da dobro varčevanje. Takšno lastnost ima predvsem varčevanje, ki je varčevalcu prilagojeno. Dobro odločitev varčevalec sprejme takrat, ko se zaveda, da ima na voljo točno določene lastnosti ter tudi dejavnike, ki vplivajo na njegovo odločitev. V prvi vrsti je osebni dohodek lahko različen, na drugi strani pa je različna tudi potrošnja v točno določenem časovnemu obdobju. Osebni dohodek je različen, vendar se velja zavedati, da je bistvo same odločitve v potrošnji. V primeru, da je dohodek večji je jasno lažje več privarčevati. Vendar brez dobrega gospodarjenja in varčevanja to ni mogoče. Tako je bistvo varčevanja v ne potrošnji določenega dela dohodka. Odmera tega dela dohodka je zelo različna. Najbolj gospodarni se odločajo dinamično. Kar pomeni, da lahko brez težav veliko privarčujejo, ko sredstva ne potrebujejo. Ko jih potrebujejo pa izberejo optimalno odločitev. To nikakor ne pomeni nujno varčno ali ceneno odločitev. Največkrat gre za situaciji prilagojeno odločitev. Sama investicija je namreč prilagojena situaciji. V primeru, da je modro izbrati dražjo ponudbo bo izbrana slednja. Obratno, pa bo v primeru, ko bo bolj modra cenejša varianta, izbrana slednja ponudba. S tem varčevalec dinamično sprejema odločitve. Ker je varčevalec zavezan k prihranku sredstev, ima velikokrat tudi več možnosti, kot varčevalec, kateri prihrani manj. Na ta način bo mogoče urediti zelo dobro osebno odločitev. Potrebno pa je seveda tudi dobro odločanje. Kar je v današnji potrošni družbi zahtevna naloga. Ponudbe je na vsakem koraku veliko, možno je dobiti praktično vse. Seveda pa to vse, ni nujno optimalno, predvsem pa ni uporabno. Varčnost je lahko dobra osebna navada ter dobro uveljavljena praksa. Skromnost ali varčnost je tudi vsakršno skrbno gospodarjenje. Odločitev za varčevanje ima različne motivacije. Nekaterim varčevanje predstavlja odločitev za pristno. Drugi varčevanje izberejo, ker željo imeti točno določene cilje. Obstajajo pa še številni drugi motivi za varčevanje. Prednosti, ki jih ima varčevanje so številne. Vsekakor pa je pravilna odločitev tako dobra, kolikor dobro je premišljena. Ker je odločitev odvisna od več dejavnikov jih je dobro proučiti. V prvi vrsti se mora varčevalec odločiti glede na svoje predvidene aktivnosti in potrebe. Denarna sredstva so lahko trošena na različne načine. nekatere osebe pristopajo na postopen način, drugi pa se bistveno bolj dinamično odločajo. Postopen način pomeni, da imajo na poti do ciljev postavljene etape. Kar pomeni, da dosegajo cilje po točno določeni poti. Dinamično odločanje je drugačno. Pomeni doseganje cilja preko prilagajanja trenutni situacij. Razlika med postopnim in dinamičnim je v tem, da se pri postopnem situacija prilagaja varčevanju, pri dinamični pa so vloge zamenjane. Varčevanje se prilagaja varčevanju. Odločitev je odvisna od osebe oziroma varčevalca. Postopno kot tudi dinamično ima svoje dobre in manj dobre lastnosti. Dobra lastnost postopnega je v tem, da lahko z veliko verjetnostjo priskrbi cilj. Dinamično za razliko od tega, daje po potrebi prednost tudi drugim odločitvam. Dobra lastnost dinamičnega pa je v tem, da ima vedno na voljo optimalne lastnosti. Ker jih preprosto prilagaja. Sama možnost je s tem bolj dinamično izbrana in določen. Pri postopnem pa je prilagajanje v prvi vrsti naravnano na varčevanje. To pomeni, da se vse drugo prilagaja varčevanju. Kaj je boljše bo vsak varčevalec sam najbolje vedel. Nemogoče je govoriti o splošno dobrih ali slabih lastnosti, ker te določa varčevalec sam. Za enega varčevalca bo določena lastnost prednost, za drugega pa bo ista lastnost slabost. Osnovne lastnosti varčevalca oziroma varčevalcev ponazarjajo same oblike varčevanja. Vsak ponudnik varčevanj se zaveda, da bo na trgu najbolj uspel z oblikami, ki so varčevalcem oziroma varčevalcu najbolj osebno prilagojene. Tako imajo nekateri varčevalci točno določen cilj, na drugi strani pa obstajajo varčevalci, kateri nimajo točno določenega cilja ter želijo predvsem imeti varno naložena ali shranjena privarčevana sredstva. Med varčevanji pa obstajajo še številne druge razlike. Finančne ustanov že dolgo časa vedo, da lahko svoje produkte lažje prodajo na trgu, če jim dodajo varčevanje. To pomeni združitev produkta z varčevanjem.

Varčevanje je lahko statično ali dinamično, odločitev pa je v veliki meri odvisna od varčevalca, njegove odločitve ter dejavnikov odločitve.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja