Arhiv Značk: življenjepis

Motivacijsko pismo, dopolnilo življenjepisa

Motivacijsko pismo je učinkovito dopolnilo življenjepisa .

Predvsem se velja zavedati, da je motivacijsko pismo konkurenčna prednost . Z njim smo velikokrat ločeni od množice ostalih kandidatov in uvrščeni v ožji izbor primernih kandidatov. Pomembno se je poleg tega zavedati, da je takšno predvsem izvirno motivacijsko pismo. Prepisati vsebino od drugega avtorja ter vnesti zgolj osebne podatke na ustrezno mesto, poiskati vzorce na spletu in podobno ni dobra osnova. Zavedati se moramo, da izvirna vsebina ne le privlači komisijo oziroma tistega, ki bo odločal o naši kandidaturi. Razgovor je potrditev napisanega ter pridobivanje koristnih informacij za potencialnega delodajalca. V primeru, da bomo motivacijsko pismo zapisali sami, vsebino ne bo težko predstaviti v praksi kakovostno. Vedeli bomo kaj smo napisali, znali bomo razložiti morebitne nejasnosti ter vsebino po potrebi nadgraditi. Kandidatura tudi ni le čakanje na vprašanja, ampak je tudi postavljanje vprašanj. Ko zapišemo motivacijsko pismo to lahko tudi zapišemo. V tem ni nikakršne nesramnosti ali predrznosti, ampak iskreno zanimanje. Delodajalec v vprašanjih med drugim vidi tudi kandidata, ki je sposoben več kot ostali kandidati. Vedel bo, da ima med kandidati potencialnega dobrega sogovornika, ko bo želel določene koristne informacije pridobiti. Zato velja motivacijsko pismo tudi tako oblikovati. Biti pa moramo iskreni in imeti razlago za čisto vsako zapisano besedo. Pokazati delodajalcu oziroma komisiji, da nas ni ničesar strah, je prednost, ki se jo mnogi ne zavedajo. Med kandidati je namreč veliko več oseb iz katerih je potrebno dobesedno vleči informacije. Niso zgovorni, komunikativni, njihova predstavitev je temu primerno slabša. Danes imajo za razliko prednost kandidati, ki brez težav postanejo sogovornik vseh, tudi vodilnih. Dobra podjetja imajo v praksi kakovostno komunikacijo, saj lahko le na tak način vodilni dobijo dobre informacije o procesu dela, težavah in podobnem.

Motivacijsko pismo je priložnost, katero velja sprejeti odprtih rok in jo s pridom izkoristiti.

https://www.mojazaposlitev.si/

europas ali drug življenjepis

Europass, prosta delovna mesta

Europass iščejo sposobne osebe .

Sposobne osebe so danes iskan kader na območju, ki ga predstavlja borza dela.
Kadrovsko področje je od nekdaj imelo za cilj iskati ustrezne osebe. Kaj so ustrezne osebe, katere zanima zaposlovalca in zanje razpiše prosta delovna mesta je od primera do primera različno. Na trgu lahko prosta delovna mesta generira povečan obseg dela, spremenjen način dela, spremenjeni postopki dela in podobno. Predno se razpiše prosta delovna mesta se največkrat poišče kader med obstoječimi zaposlenimi. Da se prosta delovna mesta ponudi ljudem zunaj, pa ima vzrok v neustreznosti obstoječih zaposlenih. Ta neustreznost je od primera do primera različna. Tako je neustreznost posledica ustreznosti pri drugih nalogah, lahko pa je neustreznost tudi dejanska. Novo delovno mesto je morda prezahtevno, tako, da ga osebe, ki so trenutno zaposlene, ne morejo opravljati. Za prosta delovna mesta se lahko prijavijo vsi ustrezni kandidati. Informacijo o prostih delovnih mestih nudijo različni viri. Najbolj pogosto se osebe, ki iščejo zaposlitev, obrnejo na zavod za zaposlovanje, Europass ali zaposlitvene portale. Na trgu dela veljajo Zavod za zaposlovanje, Europass ali zaposlitveni portal največje možnosti, za pridobitev ustreznih informacij. Zavod za zaposlovanje, Europass ali zaposlitveni portal nudijo poleg informacij o prostih delovnih mestih še številne druge informacije. Poleg samih informacij je pomembna tudi njihova dostopnost. Večjo dostopnost se doseže tako, da Zavod za zaposlovanje, Europass ali zaposlitveni portal ponudijo način iskanja preko raznih kriterijev. Preko tega Zavod za zaposlovanje, Europass ali zaposlitveni portal brezposelni osebi ali osebi, ki išče drugo zaposlitev omogoča, da pridobi novo zaposlitev skladno s svojimi pričakovanji in željami. Zavedati pa se poleg tega morajo, da Zavod za zaposlovanje, Europass ali zaposlitveni portal nudijo tudi drugačne priložnosti. Seveda, se mora pri tem brezposelna oseba ali oseba, ki išče zaposlitev temu primerno prilagoditi.

Europass so številne priložnosti za tako iskalce zaposlitve, kot potencialne zaposlovalce.

europas ali drug življenjepis

Življenjepis je lahko sodoben

Življenjepis je lahko zelo sodoben , če koristi vse ponujene možnosti sodobnega časa ter vnaša ščepec inovativnosti in osebne sposobnosti.

Sodoben je življenjepis v primeru, ko izkorišča vse trenutno prisotne in navzoče danosti informacijske dobe. Današnja informacijska doba je prepletena z množico informacij, med katere sodi tudi življenjepis. Za sodoben življenjepis je značilno, da podaja informacijo na zanimiv in branja vreden način. Delodajalec bo tak življenjepis rad prebral. O kandidatu na katerega se nanaša življenjepis si bo zanimivosti in branju vredno vsebino tudi ustvaril temu primerno mnenje. V sodobnem času lahko izvedbo opravimo na klasičen ali sodoben način. Veliko vrednost ima klasičen način, sodoben pa kot dodatek nikakor ne škodi. Še posebej takrat, ko spremlja klasičen način opisa kandidata. Ker imamo lahko sodoben zapis danes na številnih napravah, to pomeni, da ga lahko kjerkoli in kadarkoli uporabimo. Seveda je zato potrebna temu primerna tehnologija. Slednja je v sodobnih okoljih, med katere spada tudi okolje delovnega mesta za katerega kandidiramo, prisotna in za kandidata pričakovana. S sposobnostjo podajanja na sodoben način si lahko ustvarimo tudi dodatno prednost v primerjavi z ostalimi kandidati. Znanje uporabljanja sodobnih komunikacijskih načinov, naprav in sredstev je danes v mnogih primerih že osnovno znanje. Ki pa v mnogih primerih ne spada pod sposobnosti vseh ljudi. Zato imajo osebe, ki to znajo prednost ne le med kandidati. Prednost predstavljajo tudi v odnosu do drugih ljudi okolju, kamor sodi delovno mesto. Delodajalec, ki strmi k napredku in razvoju je za takšne sodobne načine komuniciranja zainteresiran. Ve, da bo s kandidatom, ki je vešč sodobnih načinov komunikacije veliko pridobil. Pridobitve se nanašajo na same sposobnost ter nenazadnje rezultate. Slednji so v današnjem konkurenčnem okolju zelo pomembni in iskani. Predstavljajo zmogljivost in konkurenčno prednost podjetja.

Življenjepis osebi, na katero je naslovljen, nudi koristno informacijo o osebi, katera je v njem opisana.

http://www.mojazaposlitev.si/kariera/zivljenjepis-cv/oblike-zivljenjepisov-s-primeri/katera-oblika-cv-ja-bo-prava-zame/

življenjepis

Kako sestaviti primeren življenjepis

Pripravljate svoj prvi življenjepis, pa ne veste še, kje bi začeli? Upoštevati je potrebno, da je življenjepis zelo pomemben dokument, ki ga pošljemo delodajalcu, kadar pripravljamo celotno prošnjo za prosto delovno mesto. Običajno samo življenjepis ne zadošča, potrebno je zraven priložiti še vsaj spremni dopis, v kateremu vljudno nazovemo delodajalca, da smo pripravljeni priti na razgovor, povemo, kakšni so naši osnovni motivi za to delo. Časih ima življenjepis tudi priloge, kakršna so razna dokazilo, ki smo jih pridobili v preteklosti. Semkaj spadajo razna spričevala o opravljenih izpitih, med priloge pa uvrščamo tudi razna priporočila, ki nam jih napišejo pretekli delodajalci, mentorji zaključnih del in podobno.

Če se osredotočimo na življenjepis, je potrebno najprej izpostaviti, kako je ta sestavljen. Na začetku je potrebno podatki vse osebne in kontaktne podatke. Ti so ključni, če pošiljamo prošnjo po pošti. Običajno jih navajamo tudi v elektronski prijavi. Poleg tega življenjepis vsebuje lahko tudi naslovi naših profilov na socialnih omrežjih, kakršen je LinkedIn.

Naslednji pomembni sklop informacij, ki ga mora vsebovati življenjepis, so podatki o naši izobrazbi. Navesti je potrebno ustanovo, kjer smo se šolali in stopnjo izobrazbe, ki smo jo pridobili. Nato pa sledi podroben opis vseh delovnih izkušenj, ki jih imamo. Največ pozornosti namenite prav tistih izkušnjam, ki so relevantne za delo na delovnem mestu, za katerega pripravljate prošnjo. Tam bodite precej podrobni. Življenjepis ne sme biti enak za vsakega delodajalca, razen v primeru, ko gre za enako vrsto delo. Če se ta razlikuje, je potrebno življenjepis prilagoditi vsakemu delodajalcu posebej, saj vsakega delodajalca zanimajo drugi vidiki naših znanj, spretnosti in sposobnosti.

Za konec naj omenimo, da mora biti življenjepis čitljiv. Jezik mora biti brezhiben, zato naj ga prebere za vami še nekdo, ki ga je sposoben popraviti. Malomarno napisan življenjepis bo slabo sprejet in najbrž vas prav zaradi tega ne bodo povabili na razgovor.