Kje skleniti zavarovanje?

Katera zavarovalnica nudi najboljše pogoje zavarovanja? To vprašanje nima enoznačnega odgovora, ki bi zadovoljil vsakega zavarovanca. Vse je odvisno od okoliščin in mnogih dejavnikov, ki odločajo o tem, kakšni bodo stroški in pogoji zavarovanja. Žal gre za zelo kompleksno področje, ki ga je težko samostojno preučiti. Ravno zato pa je še bolj pomembno, da izberemo zanesljivo in zaupanja vredno zavarovalnico, ki bo uspešno opravila svojo nalogo. Kaj lahko se zgodi, da bomo v primeru neustrezne izbire plačevali visoke premije, zavarovanja pa ne bomo deležni, ko ga bomo potrebovali. Odgovornost je v tem primeru seveda na strani vsakega posameznika, ki se mora prepričati o kritju in stroških še preden pride do potrebe po izplačilu.

Kje skleniti zavarovanje?

Primerjava zavarovalnic

Vsaka zavarovalnica ima svoje pogoje in v veliki meri določa tudi svoje stroške. Izjema so nekatera zavarovanja, ki so določena na državnem nivoju. Prav tako nekatera zavarovanja krijejo drugi viri, torej jih ne plačujemo sami. Osnovno zdravstveno zavarovanje na primer redno zaposlenim delavcem krije delodajalec, pa tudi v nekaterih drugih primerih se krije iz drugih naslovov.

Zavarovalnice se najbolj razlikujejo torej po tem, kaj nudijo poleg osnovnih zavarovanj in koliko te storitve stanejo. Nekatere večje zavarovalnice imajo nadvse bogato ponudbo, imajo na primer nezgodno in življenjsko zavarovanje, turistično zavarovanje, zavarovanje za napredne zobozdravstvene posege … V vseh teh primerih se razlikujejo pogoji zavarovanja in tudi obseg kritja, na koncu pa se razlike pojavljajo kakopak še v stroških. Katera zavarovalnica bo prava? To je povsem odvisno od posameznika in njegovih potreb. Treba je preučiti stanje in ugotoviti, katera tveganja so najbolj realna. Na podlagi te ocene se lahko odločimo za zavarovalno polico, ki najbolje pokriva storitve, ki jih bomo morda potrebovali. Je pa vedno bolje izbrati kritje z večjim obsegom, nenazadnje je zavarovanje namenjeno ravno temu, da pokrije tudi nepričakovane dogodke in odpravi visoke stroške v tem primeru.

Zavarovalnica varuje osebno premoženje

Zavarovalnica lahko zavaruje osebno premoženje .

Vsaka oseba ima različno osebno premoženje, najdragocenejše je življenjsko pomembno osebno premoženje. V prvi vrsti je to lastniško stanovanje ali hiša, oziroma stalno prebivališče. Najeto stanovanje prinaša nekaj manj skrbi, vsekakor pa se nezgode dogajajo tudi v najetih stanovanjih. Zavarovalnica nam ob nezgodah lahko nudi ustrezno pomoč. Popravila so lahko draga, kar najemnika lahko krepko udari po žepu. Posebno dobro je o zavarovanju razmisliti mladim družinam, ki imajo male nadobudneže. Ker so navihani in dan za dnem odkrivajo svet okrog sebe, so večje ali manjše nezgode del vsakdanjika. Dokler se razbije krožnik ali vaza, nobenega ne skrbi pretirano. Nekaj drugega pa so razbita okna, poškodovano pohištvo, talne obloge ali kaj drugega bolj dragocenega. Takrat je zavarovalnica več kot dobrodošla, saj zneski hitro dosežejo nezanemarljive vrednosti. Lastniške hiše in stanovanja so prinašajo lastniku več skrbi, z vzdrževanjem ter ohranjanjem bivalne kakovosti. Z kakovostnim vzdrževanjem se v veliki meri izognemo večjim stroškom, na čisto vse pa na žalost ne moremo vplivati. Ob začetku kurilne sezone največkrat prezračujemo sistem ogrevanja, kar je že v marsikaterem primeru povzročilo poplavo v hiši. Potresi in druge naravne sile, pa se tudi ne zmenijo za človekovo lastnino. V Slovenij imamo kar nekaj območji, ki so med potresno bolj ogroženimi. Zato je zavarovalnica na tem območju dobrodošla pomoč, ko se zatresejo tla. Poškodbe so večje ali manjše, na ogroženost predvsem vpliva kakovost gradnje ter lokacija. V potresu pred več kot desetletjem so ljudje ob potresu ugotovili, da včasih tudi strokovni nazor odpove. V takem primeru je zavarovalnica lahko prva, ki lahko nudi pomoč ob nastali škodi. To je pomembno zaradi preprečitve povzročanja večje škode na bivalnem objektu. Zavarovalnica oziroma njen predstavnik, nam lahko ponudi individualno prilagojeno potresno zavarovanje . Prispevek zavarovanca je odvisen od lokacije, starosti objekta, ter drugi dejavniki.

Zavarovalnica nudi različna zavarovanja.

Tukaj

Prostovoljno zavarovanje, pomen osebne ocene

Prostovoljno zavarovanje kot koristno razumejo osebne ocene sklenitelja

Varovanje oseb in premoženja sodi med zelo stare izume človeštva. Prvi ohranjeni viri govorijo o obstoju v starem veku, obstaja pa verjetnost še starejše zgodovine. Izum je bil v temu primeru namenjen izboljšanju varovanja pred negativnimi vplivi iz okolice. Isto danes velja tudi za tako prostovoljno zavarovanje , kot tudi druge zavarovalniške produkte. Iz daljne zgodovine se je ohranila še ena značilnost . Vzajemno kritje nastale škode z manjšimi prispevki več udeležencev oziroma zavarovancem. Ta lastnosti obstaja še danes. Za prostovoljno zavarovanje vplačamo majhen znesek, v primerjavi z izplačilom, ki ga dobimo ob upravičenosti do njega. Vse kar mora zavarovanec storiti je poravnavanje svoji obveznosti, z drugo besedo dolžnosti. Na drugi strani ima tudi zavarovalnica oziroma njen predstavnik dolžnosti. Delovati mora v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in praksami ter zakoni. Dobri poslovni običaji so zahtevani pri vseh podobnih odločitvah, zato ima čisto vsaka oseba izoblikovano sposobnost njihovega ocenjevanja. Vsak, ki sklene prostovoljno zavarovanje želi, da s svojim izpolnjevanjem obveznosti, pridobi hitro in kakovostno obravnavanje, oceno ter seveda izplačilo. S tem si zavarovalnica oziroma njen predstavnik ohranja dober ugled. Z njim lahko računa na ohranjanje konkurenčnih prednosti na zavarovalniškem trgu. Velja kot dobra brezplačna reklama, saj se bo oseba, ki želi prostovoljno zavarovanje preko dobrega imena zanjo odločila brez pomisleka na druge ponudbe. Niso redki primeri zavarovancev, ki se zavedajo konkurenčnosti in izenačenosti ponudb. Veliko jih je različnih, razlike pa so malenkostne. Mnogo več jim pomeni prepričanje, da bo prostovoljno zavarovanje dejansko nudilo tisto, kar zavarovalna pogodba obljublja. Premija je v tem primer lahko tudi višja, pri majhnih razlikah je praktično zanemarljiva oziroma nepomembna. Razliko, ki bo potrdila dobro odločitev, prinese dobro in učinkovito izpolnjevanje obveznosti s strani zavarovalnice.

Prostovoljno zavarovanje je dobra odločitev, saj prinaša zavarovancu bistveno več pravic s področja varovanja zdravja.

https://www.vzajemna.si/

Prostovoljno zavarovanje, dopolnilno in dodatno

Prostovoljno zavarovanje je lahko dodatno ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje .

Zavarovancem prostovoljno zavarovanje omogoča pridobivanje dodatnih koristi. Natančno vseh tistih, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne nudi. Dopolnilno prostovoljno zavarovanje omogoča kritje stroškov , ki so nastali kot posledica zahtevanega doplačila. Dodatna pa omogočajo večji obseg pravic, kot jih nudi obvezno zdravstveno zavarovanje. Z drugo besedo takšno zavarovanje imenujemo tudi na nadstandardno. Med zavarovanci, ki se odločajo za prostovoljno zavarovanje so zelo različne starostne skupine, dopolnilno je pogosto odločitev mlajših generacij, ki niso vključene v obvezno zdravstveno zavarovanj. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške doplačil zdravil z vmesne in pozitivne liste, ne nujnih reševalnih prevozov, zdravstvenih pripomočkov, ortopedskih, očesnih, ortodontskih in drugih tehničnih pripomočkov. Delež doplačil znaša devetdeset procentov pri zobni protetiki, ne nujnih reševalnih prevozih, zdravilih z vmesne liste ter očesnih pripomočkih. Skleniti danes prostovoljno zavarovanje je enostavno, obstaja pa več načinov. Že nekaj časa je možna sklenitev preko spleta, naslednja možnost je preko pošte, ostale možnosti pa so sedež zavarovalnice oziroma njeno predstavništvo, preko delodajalca, na info točkah. Na trgu poleg tega za prostovoljno zavarovanje obstajajo določene motivacije, kar prinaša dodatne ugodnosti. Te so odvisne od same ponudbe, sam zavarovanec pa se največkrat odloči po svoji lastni presojah. Odločitev bo lažja, če izvede analizo vseh ponudb. Posebno koristna je analiza, ko ponudbe nudijo razne dodatne ugodnosti, te pa so velikokrat vezane na druge storitve. V primeru, da jih ne potrebuje, jih je bolje preprosto odmisliti, saj zamegljujejo dejansko sliko. Pri analizi je koristno upoštevati tudi morebitne lastne izkušnje s ponudnikom. Dobre izkušnje iz preteklosti nam dajejo občutek dobre odločitve, tudi če ponudba ni do zadnjega centa najboljša. Zavedamo se, da bomo razliko ob sklenitvi vnovčili takrat, ko bomo storitev potrebovali. Hitra in poštena obravnava ter pridobitev pravic odtehta razliko.

Prostovoljno zavarovanje je možnost pridobitve večjega obsega pravic do zdravstvenih storitev, zdravil, pripomočkov.

Zavarovalnica, pomen dobrih informacij

Zavarovalnica je v veliki meri odvisna od tega, kako dobre informacije o njej in njeni dejavnosti krožijo v javnosti.

Živimo v vsakdanjiku, ki je zatrpan z raznimi informacijami, njihov prispevek k kakovosti življenja je danes velik. Tako posameznik, kot zavarovalnica in vsi drugi, ki poslujejo na trgu, se morajo tega zavedati. Dobra informacija je danes zlata vredna dobrina, seveda mora biti kakovostna. Težava sodobnega načina informiranja je prav v množičnosti. Ta temelji na dejstvu, da danes lahko javnost z informacijam lahko zalaga praktično vsak, ob vsakem času in na vse načine. S seveda jasnim spoštovanjem pravil, zakonov, etike in morale. Na žalost v množici informacij danes najdemo tudi izjeme, ki potrjujejo pravila. Med nje si zavarovalnica , ki da na svoj ugled nikakor ne želi soditi. Informacije slabše kakovosti dajejo predvsem posameznik, ki želijo doseči uspeh na kratek rok. Zavarovalniški produkti, so na drugi strani storitve s pripadajočim poslovnim odnosom, ki trajata bistveno več časa. Zato mora zavarovalnica delovati dolgoročno. Na ta način se lahko izkaže kot zaupanja vreden poslovni partner. Varovanje premoženja in oseb, kot osnovna dejavnost, temelji prav na zaupanju, bolj kot je dolgotrajno bolje je za obe strani. Stranka ve, da bo s sklenjeno pogodbo dobila svoje pravice oziroma imela zagotovljene. Izpolnjevala jih bo zavarovalnica, obenem pa zahtevala izpolnjevanje njenih iz pogodbe izhajajočih pravic. Vzajemno spoštovanje in izpolnjevanje pravic stranke v poslovnem odnosu pomeni veliko. Toliko bolj v aktualnem času, ko smo vedno bolj obremenjeni s številnimi aktivnostmi in nam vedno bolj zmanjkuje časa za podrobnejše in časovno potratno iskanje morebitnih nepravilnosti. Bolj smo veseli, če nam zavarovalnica nudi tradicionalno pošten odnos ter smo vanj prepričani, brez da bi se šli predhodno podrobnejših analiz in dlakocepskega iskanja morebitnih napak.

Zavarovalnica se pri odločitvah povezanih s prihodnostjo v veliki meri zanaša na doseženo javno mnenje na območju delovanja.

Izračun zavarovanja izboljša odločanje

Izračun zavarovanja lahko izboljša odločanje .

Tehtanje vzeti zavarovanje ali se odločiti za kakšno drugo opcijo si lahko olajšamo na več načinov. Obstajata dve skupini načinov odločanja in sicer opisni ter izračun zavarovanja. Pri opisnem načinu preko svojih ali tujih izkušenj izberemo zavarovanje ali se odločimo za kakšno drugo možnost, ki se izkaže za boljšo. Računski način pa je izračun zavarovanja, ki tehta med vloženim in prejetim na podlagi dejstev. Opisni način obsega ocene, kot so dobra ponudba , dobre izkušnje, veliko prejetega z razumno investicijo in podobno. Dobra ponudba je zavarovanje, ko je boljše med enakimi ponudbami ali sorodnimi ponudbami. Dobre izkušnje se nanašajo na preteklost v kateri je zavarovalnica nudila enake ali druge zavarovalniške produkte. V poslovnem odnosu z njo smo bili zadovoljni z hitrim reševanjem pravic, poštenega izplačila ter drugih podobnih dobrih lastnosti. Ob tako dobrih izkušnjah je odločitev že praktično sprejeta, veliko ljudi se pri tem niti ne zmeni za konkurenčno ponudbo. Izkušnje jih motivirajo, da bo tudi v aktualnem primeru odločitev dobra, ker temelji na dobrem in poštenem poslovnem odnosu. Kdor hoče takšni odločitvi dati dodatno vrednost mora zavarovanje pri ponudniku, s katerim ima dobre izkušnje primerjati z morebitnimi drugimi ponudbami. V tem primeru bo odločitev še toliko boljša. Ob tem po izračun zavarovanja ključen dejavnik odločanja, saj z morebitnimi drugimi ponudniki nima takšnih izkušenj. S tem dobi vpogled v aktualne ponudbe, oceni pa tudi kakovost svojih izkušenj. Ker izračun zavarovanja nedvoumno pokaže vrednosti, se s tem lahko spremeni tudi obstoječi poslovni odnos z zavarovalnico. V primeru, da konkurenca nudi bistveno več, zahteva pa manj, je odločitev praktično na dlani. Razlike, ki jih izračun zavarovanja prikazuje so namreč večje, kot nam daje obstoječ ponudnik.

Izračun zavarovanja je odločanje na podlagi znanih dejstev ter je dobra dopolnitev opisnega ocenjevanja ponudbe.

Zavarovanje za tujino, zavarovalniški produkt

Zavarovanje za tujino je zavarovalniški produkt .

Zavarovalniški produkt je zavarovanje za tujino, kot vsi ostali produkti zavarovalnice. Koristi, ki jih zavarovanje za tujino prinese zavarovancem so številne. V prvi vrsti zavarovance zavarovanje za tujino varuje pred vsemi negativnimi dogodki. Odločitev o tem, kaj bo zavarovanje za tujino zavarovancu nudilo je odločitev same osebe, ter kot tako lahko različno od drugih zavarovanja. S tem zavarovanje za tujino postane za zavarovanca osebno prilagojeno . Kar igra pomembno vlogo pri zadovoljstvo v času trajanja. Vsaka oseba prisega na osebno prilagojene storitve. Podobno kot vsaka oseba prisega na številne druge stvari, ki so osebno prilagojene. Ljudje smo med seboj različni po mnogih in številnih značilnostih. Zato nekaterim osebam točno določena stvar ustreza, drugim točno določenim osebam pa ista stvar ne ustreza. Tako mora točno določena oseba imet sebi prilagojeno stvar, torej tisto, ki ji ustreza. Druga oseba pa mora imeti drugo, sebi in svojim zahtevam prilagojeno stvar. Pri varovanj oseb in premoženja je to še posebej pomembno. Vsaka oseba se odloči za svoje varovanje, to je tisto varovanje, ki ji je najbolj primerno. Svojo lastnino osebe različno pridobivajo, temu primerno jo različno cenijo. Ista lastnina ali del iste lastnine je pri dveh osebah različno razumljena. Z vidika zavarovanja se ista lastnina ali del iste lastnine neki osebi zdi vredna zavarovanja, drugi osebi pa se ista lastnina ali del iste lastnine ne zdi primeren za zavarovanje. V tem pogledu so zavarovanja različna. Osebi, ki se lastnina ali del lastnine ne zdi vredna varovanja lahko da več na osebno varnost. In se jih zdi bolj pomembno, da je sama bolje varovana. Tako bo izbrala eno od oblik zavarovanja, ki ji nudi celovito varnost oziroma varnost skladno z njenimi pričakovanji, zahtevami in tudi zmožnostmi. Pomembna lastnost vsakega zavarovanja je, da se lahko prilagodi.

Zavarovanje za tujino je zelo osebna odločitev zavarovanca, ki ga sklene z namenom varovanja na razne načine.

Zavarovalnica, nudi zavarovanja

Zavarovalnica nudi zavarovancem zavarovanja .

Zavarovanja so že dolgo vrsto let zagotovilo za večjo varnost pred raznimi nezgodami. Človek se je z nezgodami ubadal že od samega začetka. Negode so bile naravne, del nezgod je bilo posledica njegovih napak, tretje so imele razne druge vzroke. Zavarovalnica se je od najstarejših časov do danes spremenila. V začetku je bila zavarovalnica le najpremožnejšim slojem prebivalstva. Predvsem je zavarovalnica takrat zavarovala trgovca in podjetnike, ki so pri poslovanju tvegali. Tveganje so predstavljale razne nezgode na poti od dobaviteljev do kupcev. Zavarovalnica je imela takrat drugačno vlogo kot danes, osnove pa so bile podobne. Danes zavarovalnica lahko ščiti široko paleto nezgod in krije stroške nastalih škod. V preteklosti pa je zavarovalnica krila le ozko paleto nezgod in posledično krila stroške nastalih nezgod. Kritje škode je odvisno od mnogih dejavnikov. Začetek dobrega kritja nezgode se začne s sklenitvijo zavarovanja. Ob sklenitvi zavarovanja se dogovorijo zavarovalnica oziroma njen predstavnik ter sklenitelj zavarovanja o vseh podrobnostih zavarovanja. Preko tega sklenjenega dogovora se določi na eni strani obveznosti tako sklenitelja zavarovanja, kot tudi obveznosti zavarovanca. Sklenitelj zavarovanja mora predvsem plačevati premije ob nastali škodi, katero krije zavarovanje pa obvestiti pristojne o nastalem zavarovalnem primeru. Na drugi strani mora predstavnik zavarovalnice oceniti primer v najkrajšem možnem času, ter v najkrajšem možnem času kriti nastalo škodo, kot to določa sklenjen dogovor med zavarovalnico in zavarovancem. Danes zavarovalnice lahko zavarujejo praktično vse, kar je v danem trenutku ljudem smiselno zavarovati. Skozi čas se zavarovanja v marsičem razlikujejo. Spreminja jih razvoj, moda, dosegljivost dobrin in mnoge druge lastnosti. Predmeti zavarovanja, ki so danes aktualni, pred desetletji niso bili zanimivi za zavarovanje ali pa jih sploh še ni bilo. Enako bo v prihodnosti, saj bo vsakdanjik ponujal nove predmete zavarovanja. Slednji bodo izpodrivali starejše in zastarele predmete zavarovanja.

Zavarovalnica je pomemben dejavnik varnosti za vsakega zavarovanca.

Zavarovalnica ima mnoge naloge

Zavarovalnica ima mnoge naloge v svojem poslanstvu.

V prvi vrsti zavarovalnica varuje osebe in njihovo osebno premoženje . Zavarovalnica s tem omogoča človeku kakovostno življenje. Z varovanjem, ki je zagotovljene na mnoge načine, lahko človek bolj svobodno in bolj kakovostno ustvarja. Zavarovalnica mu daje občutek varnosti, pri opravljanju vsakdanjih nalog. Slednje so lahko različno zahtevne. Bolj kot so dnevne aktivnosti zahtevne, bolj je pomembno zavarovanje teh aktivnosti ter vseh morebitnih posledic. Zavarovalnica lahko zavaruje praktično vse. V praksi pa zavarovalnica zavaruje predvsem osebe in stvari, ki so po prepričanju zavarovancev najbolj vredni zavarovana. Zavarovalnica osebam nudi tudi druge produkte. V nekaterih primerih so tipični zavarovalniški produkti združeni z nekaterimi drugimi ponudbami. Tak primer je življenjsko varčevanje. Življenjsko varčevanje zavarovancem nudi zavarovane ter varčevanje. Za vse te naloge mora biti zavarovalnica usposobljena, če jih želi dobro in kakovostno opravljati. Poleg tega se mora zavarovalnica stalno prilagajati spremembam v okolju. Iz leta v leto se okolje spreminja. Na zavarovalniškem področju so spremembe očitne, če samo pogledamo daljša časovna obdobja ter opazujemo razlike v vsakdanjiku. Pogledati moramo samo tipičen vsakdanjik naših prednikov, ter ga primerjati z našim. Ugotovili bomo, da v našem vsakdanjiku ni cel kup stvari, ki so bile del vsakdanjika naših prednikov. Enako v njihovem vsakdanjiku ni bilo nekaterih stvari, ki so del našega vsakdanjika. Vse te razlike se poznajo tudi na področju zavarovalništva. Stvari, ki jih ni zavarovalnica ne zavaruje, tudi stvari, ki jih ljudje nočejo množično zavarovati za zavarovalnico niso posebej zanimive. Bolj zanimive so stvari, ki jih dnevno uporabljamo, imamo od njih določene koristi in nam prinašajo mnoge učinke. Tako danes lahko opazimo zavarovanje na mnogih stvareh, ki jih danes uporabljamo množično, ter so vredna zavarovanja po prepričanju vseh zavarovancev.

Zavarovalnica je organizacija, ki skrbi, da je premoženje zavarovancev zavarovano pred mnogimi nezgodami, katere se lahko vsakodnevno pripetijo.

https://www.vzajemna.si/sl/zavarovanja/dopolnilno-zdravstveno-zavarovanje/o-dopolnilnem-zdravstvenem-zavarovanju/

Izračun zavarovanja cena zavarovalniškega produkta

Izračun zavarovanja je cena zavarovalniškega produkta določene zavarovalnice .

Cena zavarovalniškega produkta oziroma izračun zavarovanja je različen od primera do primera. V veliki meri je izračun zavarovanja odvisen od zavarovalnice, zavarovanca, predmeta zavarovanja ter drugih značilnosti zavarovanja. Zavarovalnice izračun zavarovanja izvajajo različno. To lahko opazimo takoj, ko se odločimo za določeno zavarovalniško storitev oziroma zavarovalniški produkt, zavarovalniški delavec pa nam izvede izračun zavarovanja. Glede na ceno in vsebino zavarovalniškega produkta, se potem zavarovanci odločimo ali je ponujeni izračun zavarovanja konkurenčen ali ni konkurenčen. Ko je izračun zavarovanja konkurenčen, ga bomo v veliki verjetnosti izbrali izmed vseh drugih ponudnikov zavarovanja. V primeru, da ni konkurenčne, bomo verjetno še premislili ali se odločili za konkurenčnega ponudnika zavarovanja. Danes je ponudnikov zavarovanja veliko, zato izbira načeloma ni težavna. Večje razlike se pojavljajo v mnogih značilnosti izbranega zavarovanja. Cena zavarovanja ter izhajajoče pravice so le del lastnosti, ki odločajo o sklenitvi zavarovanja ali odločitvi za konkurenčnega ponudnika. Veliko vlogo igra tudi kakovost uveljavljanja pravic zavarovanca. Dobre zavarovalnice oziroma njihovi predstavniki obravnavajo vsak primer kakovostno in profesionalno, kar pomeni, da so zavarovanci hitro obravnavani ter pošteno izplačani glede na nastalo situacijo. Zavarovanci poleg tega ob uveljavljanju pravic ne smejo imeti nikakršnega dvoma v poštenost in vse druge lastnosti obravnavanega primera. Veliko zavarovancev je že zamenjalo zavarovalnico prav zaradi takšnih nepravilnosti. Zavarovanci se preprosto niso počutili dobro oziroma niso dobili tistega, kar so pričakovali. Dobro zavarovanje ni le teoretično, ampak predvsem praktično. Zato pa imamo velikokrat na zavarovalniškem trgu prisotne klasične zavarovance. To so zavarovanci, ki se odločajo za eno zavarovalnico vedno, ne glede na potencialno boljše pogoje konkurenčne zavarovalnice.

Vedo, da je od obljube do uresničitve dolga pot, poleg tega pa imajo pri predhodni zavarovalnici vse storitve utečene in vedo točno kako postopati v primeru nastanka pravic, ki jih odlikuje izračun zavarovanja .

Več