Arhiv Značk: zanimivo

Delo v trgovini, vedno zanimivo

Delo v trgovini je vedno zanimivo.

Vedno zanimivo je delo v trgovini, ker se prodajni artikli spreminjajo, spreminjajo se načini prodaj, svet in okolica trgovine se času primerno spreminja. Delo v trgovini zahteva od zaposlenega, da je dober prodajalec. Za
delo v trgovini se oseba izobražuje, poklicna in strokovna kvalifikacija trgovca je zaželena. Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbi oseb zaposlenih v trgovini natančno določa pogoje za zasedbo delovnega mesta. Delo v trgovini mora oseba opravljati vestno in skrbno. Kupce mora zaposleni, ki opravlja delo v trgovini motivirati in informirati o vseh lastnostih, ki jih ima prodajni izdelek ali storitev.
Delo v trgovini od zaposlenega zahteva poznavanje vseh osnovnih in posebnih lastnosti izdelka, ki ga prodaja. Kupce zanimajo mnoge stvari, pri vprašanjih pa je lahko različno zahteven. Predvsem je za vsakega kupca pomembno, da ga prodajalec prepriča, da je izdelek ali storitev, katero prodaja zanj najboljša izbira. Predvsem konkurenčne prednosti pred drugimi trgovci morajo biti izrazite ter dovolj velike, da kupec potrdi svoj nakup. Dobre lastnosti izdelka mora prodajalec podajati na primeren način. Izdelki ali storitve se med seboj bistveno razlikujejo. Tudi ko gre za v osnovi enake izdelke, z enakim namenom uporabe in primerljivimi funkcijami, so razlike prisotne. Z njimi se želijo proizvajalci ter ponudniki med se boj razlikovati in poudarjati svoje konkurenčne prednosti. Konkurenčne prednosti so lastnosti storitev ali izdelkov, ki se razlikujejo od drugih sorodnih izdelkov ali storitev. Pri poudarjanju razlik imajo veliko možnosti. Prvi vtis je zagotovo za kupca izdelkov ali storitev najbolj pomembna. Mnoge že prvi vtis prepriča v pravilnost odločitve za nakup. Oblika, barve, takoj prepoznavne lastnosti, so ključ do uspeha, zato mnogi proizvajalci in ponudniki poskrbijo, da jih kupec takoj opazi in prepozna. Samo podajanje teh lastnosti je zelo pomembno. Imamo lahko agresivno ali bolj umirjeno podajanje lastnosti.

Delo v trgovini mora biti vestno in kvalitetno.

Delo v trgovini, zanimivo in pestro

Delo v trgovini je zanimivo in pestro . Ker se svet prodajnih artiklov spreminja, podobno kot ljudje in okolica, se kot radi rečemo v trgovini vedno dogaja.

Predvsem je delo v trgovini odvisno od same trgovine. Med seboj se trgovine ločijo po prodajnih artiklih, ter načinu prodaje prodajnih artiklov. Tako je lahko
delo v trgovini vezano na prodajo na debelo ali prodajo na drobno, nadalje so trgovine lahko specializirane za določen izdelek ali skupino izdelkov, lahko pa gre za večjo prodajalno v kateri je združenih več posameznih skupin izdelkov.

Delo v trgovini se na kratko opiše znati prodati . Od prodajalca se zahteva, da kupce motivira, informira jim svetuje. Pri dobrem opravljanju poklicni dolžnosti se od zaposlenega v trgovini zahteva, da prepoznava želje kupcev, ter jim preko prodajnega svetovanja tudi proda. Dobro opravljeno
delo v trgovini je najbolje prepoznano takrat, ko se kupci ponovno vrnejo. Za delo v trgovini se zahteva poklicno in strokovno kvalifikacijo trgovca. Vse potrebno, kar se od osebe, ki bo delo v trgovini opravljala se zahteva vse kar navaja pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb zaposlenih. Posebna znanja in vedenja, ki jih zaposleni v trgovini ima je razlikovanje med barvami, jasen in razločen govor, pogovor z strankami mora potekati sproščujoče, tekoče, brez nepotrebnih mašil. Poleg tega mora zaposleni v trgovini znati dobro računati, imeti mora dober smisel za predstavitev prodajnih artiklov, ki jih kupci nameravajo kupit ali se zgolj informirati o nakupu. Dobro in uspešno delo v trgovini zahteva vodenje postopkov in dejavnosti, katere so v povezanosti z odpiranjem in zapiranjem prodajalne, strežbo kupcem, promocijo izdelkov ter vseh prisotnih lastnosti izdelka. Delo v trgovini zahteva tudi prodajno psihologijo, kar pomeni, da zna oceniti kupca, njegove želje in potrebe, nadalje se zahteva osebno higieno, poslovno informatiko in podobno.

Delo v trgovini zahteva, da se na najboljši možni način prodajni artikli prodajo kupcem.