Arhiv Značk: tečaj cpp

Tečaj cpp nudi kandidatom potrebno teoretično znanje

Tečaj cpp nudi kandidatom teoretično znanje potrebno za vožnjo motornih vozil ustreznih kategorij. Slušateljem tečaj cpp nudi ustrezen nivo znanja.

Najkrajša pot je najdaljša

Vozniški izpit je uradni dokument, s katerim dokazujemo pravico do vožnje vozil v izpitu navedenih kategorij. Opravljen tečaj cpp je zgolj eden od korakov do vozniškega izpita . Do vozniškega izpita kandidat pride preko šest korakov. Prvi je tečaj prve pomoči, sledi zdravniško spričevalo, nato tečaj cpp, izpit iz teorije pred izpitno komisijo, praktično usposabljanje ter izpit iz praktične vožnje pred izpitno komisijo. Izpit iz prve pomoči morajo opraviti vsi, preden se prijavijo na teoretični izpit. Izjema so kandidati kategorij AM in F. Zdravniško spričevalo morajo opraviti vsi kandidati za bodoče voznike motornih vozil. Opravimo ga lahko v vseh ordinacijah medicine dela, športa in prometa. Tečaj cpp je tretji korak, sledi mu izpit iz teorijo pred izpitno komisijo. Po opravljenem izpitu iz teorije pred izpitno komisijo, se kandidat prične praktično izpopolnjevati v praksi.

Tečaj cpp nudi kandidatom potrebno znanje

Za pridobitev vozniškega izpita je potrebo opraviti dvajset ur praktičnega usposabljanja. Zadnji korak je izpit iz praktične vožnje pred izpitno komisijo. Uspešno ga opravimo, ko izpitno vožnjo izpeljemo brez napak. Institucijam za poučevanje cestno prometnih predpisov in vožnje pravimo avtošole. Na trgu obstajajo številne ponudbe oziroma avtošole, ki imajo lahko različne pristope izobraževanja. V nekaterih primerih bomo lahko naleteli na skrajšane učne pristope. To so lahko primeri, kjer tečaj cpp ni del učnega programa. V tem primeru, se kandidat samostojno uči cesto prometnih predpisov. Statistika kaže, da približno polovica takih kandidatov uspe, polovica pa jih ne opravi izpita iz teorije pred izpitno komisijo. Obiskovati tečaj cpp zato pomeni večjo možnost, da opravimo izpit iz teorije pred izpitno komisijo v prvem poizkusu. Obratno kandidati brez opravljenega tečaja, največkrat opravijo izpit iz teorije pred izpitno komisijo v tretjem ali četrtem poizkusu. Zato je tečaj cpp statistično dokazano dobra odločitev.

Več o CPP tečaju najdete https://www.bb.si/program/bb-avto-sola/tecaj-cpp.