Arhiv Značk: starejši vozniki

Ali starejši vozniki preplačujejo podaljšanje vozniškega dovoljenja?

Podaljšanje vozniškega dovoljenja je nekaj, s katerim se vsaj enkrat v življenju sreča vsakdo izmed nas. Tudi tisti srečneži, ki jim je bilo že takoj izdano vozniško dovoljenje do 80. leta, morajo po tej doseženi starosti poskrbeti za podaljšanje. Seveda v primeru, da želijo še naprej voziti svoj jeklen konjiček. Pri tem pa jih poleg vseh čakalnih dob prav neprijetno udari tudi po žepu, saj za podaljšanje vozniškega dovoljenja potrebujejo praviloma kar okoli 150 evrov.

Že tako marsikateri starejši voznik, ki želi opraviti podaljšanje vozniškega dovoljenja, naleti na takšne in drugačne birokratske težave. A to še ni dovolj. Kljub poraznemu stanju slovenskih povprečnih pokojnin bo podaljšanje za starostnika predstavljajo precejšen finančni zalogaj. In takšnih voznikov ni malo, saj se številka giblje okoli 18.000 starejših ljudi. Če se obrnejo na upravno enoto, jim tam bolj ali manj prijazno razložijo, da morajo za podaljšanje dovoljenja predložiti še zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornega vozila določene kategorije. Poleg vloge potrebujejo še svojo fotografijo in staro vozniško dovoljenje.

Pregled za starejše voznike vsebuje klinični pregled, pregled izvidov iz obstoječe zdravstvene datoteke, elektrokardiogram, laboratorijske preiskave, pregled pri psihologu in tako naprej. Upoštevajo se le tisti zdravstveni izvidi, ki niso starejši od 3 mesecev. Potrebno je priložiti tudi izvid pri oftalmologu, in sicer zato, da se oceni ustreznost vidnih funkcij. Kandidat za podaljšanje vozniškega izpita mora priložiti še izvide morebitnih specialistov, če se zdravi zaradi specifične bolezni.

Vozniško dovoljenje podaljša upravna enota

Na podlagi vseh ustreznih dokumentov upravna enota poskrbi za podaljšanje vozniškega dovoljenja za pet let, seveda pa se lahko dovoljenje izda tudi za krajši čas, odvisno od tega, kakšen je rok v zdravniškem spričevalu. Res je, da cena za podaljšanje vozniškega dovoljenja znaša le dobrih 15 evrov. A če seštejemo vse stroške, ki so potrebni za pridobitev vseh ustreznih zdravniških spričeval, smo kmalu na številki, ki znaša preko 150 €. Cene so podobne tudi pri zasebnikih.Podaljšanje vozniškega dovoljenja