Arhiv Značk: splošna besedila

Prevajanje, nuja sodobnega časa

Prevajanje je nuja sodobnega časa .

Nuja sodobnega časa je prevajanje na račun globalizacije in informacijske dobe.
Prevajanje je svoj pospešen razvoj pridobilo s procesom globalizacije in napredka informacijske tehnologije. Globalizacija, ki je za domač prag naredila najbolj oddaljen predel sveta, je v veliko primerih naletela na jezikovne ovire. Oddaljen predel sveta je lahko postal domač prag šele takrat, ko je bila možna komunikacija. Prevajanje je bilo toliko bolj potrebno, kolikor bolj sta bila oddaljena izvirni in ciljni jezik. Globalizacija je bila toliko bolj uspešna, kolikor uspešno je bilo prevajanje oziroma prenos pomena besed iz ciljnega v izvirni jezik. Informacijska doba in napredek informacijske tehnologije je prevajanju omogočilo novo dimenzijo. Informacijske tehnologije so skupaj z možnostjo imele tudi določene zahteve. Prenos informacij je bil uspešen, če je dosegel ciljno publiko. Prevajanje je bilo pri tem soočeno z novimi izzivi. V prihodnosti bo z napredkom tehnike prevajanje še bolj obsežno in intenzivno. Večina prevajanja se bo sicer odvijala med največjimi jezikovnimi skupinami, svojo priložnost pa bodo našli tudi jeziki, ki jih govori manjše število svetovne populacije. Svojo priložnost bodo tako dobili tudi prevajalci, ki obvladajo govorico manjših jezikovnih skupin. Njihovo prevajanje bo v prihodnosti morda celo bolj cenjeno zaradi večje ponudbe in konkurence na področju prevajanja večjih jezikovnih skupin. Predvsem bodo cenjeni na področjih, ki so zanimive za poslovna in druga področja. Prevajanje bo sicer vedno bolj dostopno širšim množicam preko informacijske tehnologije, vendar bo uporabnost takšnega prevajanja omejena na splošna besedila in splošno komunikacijo. Profesionalni prevajalci bodo pri zahtevnejših prevodih dobili svojo priložnost. Sodobna tehnologija bo predvsem vplivala na prevajanje pisnih besedil in prevajanje govorjene besede. V manjši meri bo vplivala na druge oblike prevaja. Po pričakovanjih se bo večala potreba po strokovnih prevajanjih, predvsem se bo širila z razmahom informacijske tehnologije

Prevajanje bo v prihodnosti doseglo nov, večji razmah.