Arhiv Značk: sodni tolmač

Sodni tolmači v Sloveniji

Tolmač je oseba katera prevaja govorjeno ali pisano besedo iz tujega jezika v slovenski jezik ter obratno. Uradne prevode s strani sodnega tolmača zahtevajo sodišča, državni organi, pravne ter fizične osebe. Na njih se lahko obrnete za prevede različnih listin kot so: bilance stanja, potrdila o nekaznovanju, rojstni listi, sodni registri, potrdila o izobrazbi ter druge listine.

Sodni tolmači morajo opraviti izpite iz materinskega in tujega jezika ter prava. Pred zaprisego pa ne sme opravljati delo sodnega tolmača. Tolmač zapriseže za eno ali več jezikovnih kombinacij. V kolikor sodišče nima na voljo željene jezikovne kombinacije, se najprej opravi en prevod v angleščini ter v drugem ciljnem jeziku.

Status sodnih tolmačev v Sloveniji

Sodni tolmač je imenovan za nedoločen čas s strani Ministerstva za pravosodje. Najprej mora posameznik uspešno opraviti preizkus znanja. Po opravljenem preizkusu znanja je imenovan v skladu z zakonom o sodiščih. Po imenovanju se mora njegovo ime vpisati v Uradni list ter v imenik sodnih tolmačev. To je v skladu z zakoni Ministerstva za pravosodje.

Postopek sodnega prevajanja

Sami sodni prevodi se razlikujejo od navadnih. Vsak izvod mora biti ožigosan in z vrvico povezan z izvirnikom. K vsakemu izvodi mora sodni prevajalec dodati tudi izjavo o ustreznosti prevoda. Tako zagotavlja identičnost izvirnika ter prevoda. Vsak sodni prevod lahko uporabite v uradnih ustanovah po svetu, saj uradni dokument.

Poznamo simultano ter konsekutivno tolmačenje. Pri prvem gre za prevajanje brez časovnega zamika. Pri simultanem tolmačenju sta prisotna vsaj dva tolmača, katera se izmenjujeta na 15 minut. Poslušalci poslušajo prevod preko sprejemnikov s slušalkami. Pri konsekutivnem tolmačenju gre za prevod s časovnim zamikom. Govorec najprej pove besedilo in nato počaka, da ga lahko govorec prevede.

prevajanje in tolmačenje

Sodni tolmači

Kdo sploh so sodni tolmači? Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine. Prevodi sodnega tolmača so potrebni v sodnih postopkih ali v primerih, ki zahtevajo uradne prevode s strani sodnega tolmača.

Sodni tolmač je torej oseba, ki prevaja govorjeno ali pisano besedo iz tujega v slovenski jezik ali obratno. Prav tako pa lahko prevaja iz tujega v tuj jezik. Prevodi sodnega tolmača so potrebni v sodnih postopkih ali v drugih primerih, ki zahtevajo uradne prevode. Svoje delo prične opravljati na zahtevo sodišča, državnega organa, pravne ali fizične osebe.. Slednji se na sodnega tolmača obrnejo, ko potrebujejo prevode listin, kot so: sodni registri, bilance, potrdila o nekaznovanju, rojstni listi, spričevala, potrdila o izobrazbi, itd.

Imenovan je s strani Ministrstva za pravosodje, ki tudi vodi postopke za imenovanje sodnih tolmačev v skladu z zakonom o sodiščih. Za pridobitev naziva sodni tolmač, mora uspešno opraviti preizkus znanja. Sodni tolmač je imenovan na neomejen čas.

Ko je sodni tolmač enkrat imenovan, je to objavljeno v Uradnem listu, sodni tolmač pa se po imenovanju vpiše tudi v imenik sodnih tolmačev, ki ga vodi ministrstvo za pravosodje.

Prevajalec in sodni tolmač za laika opravljata različna dela, vendar je bistvo povem isto. Gre za prevajanje besedila, različne dolžine in vsebine v ciljni jezik. Razlika je seveda v strokovnosti, specifičnem znanju področja, kjer se prevaja govorno ali pisano besedo. Njuno znanje lahko najame kdorkoli, saj sodni tolmači svoje delo opravljajo čisto za vsakega.