Arhiv Značk: skrinje

zamrzovalna omara in bela tehnika

Zamrzovalna omara, varčevanju ustrezna

Zamrzovalna omara mora biti varčevanju ustrezna .

Varčevanju ustrezna je zamrzovalna omara, če ima vse pripadajoče in zahtevane ustrezne tehnične in druge lastnosti. Tehnične lastnosti , ki jih mora imeti za kupca primerna zamrzovalna omara so od modela do modela različne. Hkrati so tehnične lastnosti, katere ima zamrzovalna omara različne tudi od proizvajalca do proizvajalca. Kupcem te lastnosti, ki jih ima zamrzovalna omara, sporoča blagovna znamka oziroma predstava, katero si kupci ustvarijo ob omembi imena blagovne znamke kateri pripada zamrzovalna omara. Na ta način imajo tudi orientacijo med množico v ponudbi. Tako niso redki primeri, ko je izbrana točno določena blagovna znamka. Razlogi za takšno izbiro so velikokrat preprosti. Gre za pozitivne izkušnje iz preteklosti. Prepričani so, da bodo takšne izkušnje imeli tudi v prihodnosti, s tem, da bodo izbrali enako blagovno znamko. Takšno izbiro izbere del kupcev. Drugi del množice kupcev razmišlja drugače. Zaveda se, da je napredek med blagovnimi znamkami različen. To pomeni, da je lahko nekatera blagovna znamka zmanjšala razliko v razvojnih aktivnostih in rezultatih, v primerjavi z drugo blagovno znamko. Tako imamo v praksi velikokrat primere, ko kje sodobna izvedba blagovne znamke zmanjšala, izničila ali celo povečala razliko v primerjavi z drugimi blagovnimi zanamkami. Niso redki primeri, ko je v preteklosti manj cenjena blagovna znamka v določenem časovnem obdobju postala cenjena in iskana med kupci. Posledično se zanjo odloča vedno več kupcev. Kar pomeni, da je za kupce, ki niso navezani na izključno eno blagovno znakov, upravičenost nakupa dosežena in izpolnjena. Obstajajo pa tudi kupci, ki jim tradicija ali trend ne pomeni veliko. Imajo čisto svoj način izbire. Vedo, da imajo tako trend, kot tradicija nakupa svoje slabosti. Trend pomeni, da kupci velikokrat slepo sledijo množici, tradicija pa na drugi strani sledi prepričanju posameznika. Obstajajo seveda še druge možnosti, katere velja izkoristit.

Zamrzovalna omara danes nudi učinkovito izrabo ponujenih možnosti.

http://beko-si.com/ZAMRZOVALNIKI/Zamrzovalne-omare