Arhiv Značk: škoda

Prostovoljno zavarovanje, pomen osebne ocene

Prostovoljno zavarovanje kot koristno razumejo osebne ocene sklenitelja

Varovanje oseb in premoženja sodi med zelo stare izume človeštva. Prvi ohranjeni viri govorijo o obstoju v starem veku, obstaja pa verjetnost še starejše zgodovine. Izum je bil v temu primeru namenjen izboljšanju varovanja pred negativnimi vplivi iz okolice. Isto danes velja tudi za tako prostovoljno zavarovanje , kot tudi druge zavarovalniške produkte. Iz daljne zgodovine se je ohranila še ena značilnost . Vzajemno kritje nastale škode z manjšimi prispevki več udeležencev oziroma zavarovancem. Ta lastnosti obstaja še danes. Za prostovoljno zavarovanje vplačamo majhen znesek, v primerjavi z izplačilom, ki ga dobimo ob upravičenosti do njega. Vse kar mora zavarovanec storiti je poravnavanje svoji obveznosti, z drugo besedo dolžnosti. Na drugi strani ima tudi zavarovalnica oziroma njen predstavnik dolžnosti. Delovati mora v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in praksami ter zakoni. Dobri poslovni običaji so zahtevani pri vseh podobnih odločitvah, zato ima čisto vsaka oseba izoblikovano sposobnost njihovega ocenjevanja. Vsak, ki sklene prostovoljno zavarovanje želi, da s svojim izpolnjevanjem obveznosti, pridobi hitro in kakovostno obravnavanje, oceno ter seveda izplačilo. S tem si zavarovalnica oziroma njen predstavnik ohranja dober ugled. Z njim lahko računa na ohranjanje konkurenčnih prednosti na zavarovalniškem trgu. Velja kot dobra brezplačna reklama, saj se bo oseba, ki želi prostovoljno zavarovanje preko dobrega imena zanjo odločila brez pomisleka na druge ponudbe. Niso redki primeri zavarovancev, ki se zavedajo konkurenčnosti in izenačenosti ponudb. Veliko jih je različnih, razlike pa so malenkostne. Mnogo več jim pomeni prepričanje, da bo prostovoljno zavarovanje dejansko nudilo tisto, kar zavarovalna pogodba obljublja. Premija je v tem primer lahko tudi višja, pri majhnih razlikah je praktično zanemarljiva oziroma nepomembna. Razliko, ki bo potrdila dobro odločitev, prinese dobro in učinkovito izpolnjevanje obveznosti s strani zavarovalnice.

Prostovoljno zavarovanje je dobra odločitev, saj prinaša zavarovancu bistveno več pravic s področja varovanja zdravja.

https://www.vzajemna.si/

Zavarovalnica skozi čas

Zavarovalnica je pravna oseba, ki opravlja dejavnost posredovanja pri sklepanju zavarovalnih pogodb .

Od samih začetkov pa do današnjih dni zavarovalnica omogoča ljudem, da zavarujejo svoje premoženje in imetje. Pomembnost premoženja in imetja je v težki nadomestitvi izgube, kot posledica nesreče. Dnevno se dogajajo razne nesreče, ki jih zavarovalnica zavaruje. Naloga, ki jo zavarovalnica v takem primeru, da omogoča povračilo nastale škode . Zavarovalnica osebam, ki želijo ob nastali škodi imeti povrnjeno določeno povračilo, nudi zavarovalne produkte. Zavarovalni produkti, ki jih zavarovalnica nudi so različne predvsem glede na predmet zavarovanja. Zavarovalnica v tem pogledu sledi toku časa in potreb, ki se pojavljajo z razvojem in napredkom. Najstarejši ohranjeni zapisi govorijo o tem, da je zavarovalnica oziroma njena predhodnica, omogočala zavarovanje premoženja na trgovskih poteh. V tem primeru še šlo za zavarovanje karavan v starem veku. Karavane v starem veku so omogočale trgovanje in pridobivanje dobrin iz oddaljenih krajev. Lastnik karavane je v omogočanje dejavnosti vložil določena sredstva, ki pa so bila v primeru ropa, napada ali kakšne druge podobne nesreče, bolj ali manj izgubljena. V ta namen so se lastniki karavan združili ter se dogovorili, da bodo v primeru nesreče, ropa ali napada krili škodo, lastniku karavane iz njihovega združenja. Pogoste so bile tudi oblike zavarovanj trgovskih ladji, ki so na podoben način kot karavane, omogočale trgovanje in dostopnost dobrin iz oddaljenih krajev. Da bi se zavarovali pred napadi gusarjev in naravnimi nesrečami na morju in nastalo škodo, so lastniki ladji hoteli ladje zavarovati. Na tak način so v takratnih pristaniščih nastale predhodnice današnjih zavarovalnic, ki so v primeru ropa ali naravne nesreče, omogočale izplačilo nastale škode. S časom se je zavarovalnica širila z povečanjem obsega zavarovanj ter večanjem števila zavarovalniških produktov. Danes radi rečemo, da je mogoče zavarovati praktično vse.

Zavarovalnica je pravna oseba, katere dejavnost temelji na dolgoletni tradiciji zavarovalništva.