Arhiv Značk: prodaja

Delo v trgovini, zanimivo in pestro

Delo v trgovini je zanimivo in pestro . Ker se svet prodajnih artiklov spreminja, podobno kot ljudje in okolica, se kot radi rečemo v trgovini vedno dogaja.

Predvsem je delo v trgovini odvisno od same trgovine. Med seboj se trgovine ločijo po prodajnih artiklih, ter načinu prodaje prodajnih artiklov. Tako je lahko
delo v trgovini vezano na prodajo na debelo ali prodajo na drobno, nadalje so trgovine lahko specializirane za določen izdelek ali skupino izdelkov, lahko pa gre za večjo prodajalno v kateri je združenih več posameznih skupin izdelkov.

Delo v trgovini se na kratko opiše znati prodati . Od prodajalca se zahteva, da kupce motivira, informira jim svetuje. Pri dobrem opravljanju poklicni dolžnosti se od zaposlenega v trgovini zahteva, da prepoznava želje kupcev, ter jim preko prodajnega svetovanja tudi proda. Dobro opravljeno
delo v trgovini je najbolje prepoznano takrat, ko se kupci ponovno vrnejo. Za delo v trgovini se zahteva poklicno in strokovno kvalifikacijo trgovca. Vse potrebno, kar se od osebe, ki bo delo v trgovini opravljala se zahteva vse kar navaja pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb zaposlenih. Posebna znanja in vedenja, ki jih zaposleni v trgovini ima je razlikovanje med barvami, jasen in razločen govor, pogovor z strankami mora potekati sproščujoče, tekoče, brez nepotrebnih mašil. Poleg tega mora zaposleni v trgovini znati dobro računati, imeti mora dober smisel za predstavitev prodajnih artiklov, ki jih kupci nameravajo kupit ali se zgolj informirati o nakupu. Dobro in uspešno delo v trgovini zahteva vodenje postopkov in dejavnosti, katere so v povezanosti z odpiranjem in zapiranjem prodajalne, strežbo kupcem, promocijo izdelkov ter vseh prisotnih lastnosti izdelka. Delo v trgovini zahteva tudi prodajno psihologijo, kar pomeni, da zna oceniti kupca, njegove želje in potrebe, nadalje se zahteva osebno higieno, poslovno informatiko in podobno.

Delo v trgovini zahteva, da se na najboljši možni način prodajni artikli prodajo kupcem.

Spletni marketing, oblika trženja

Spletni marketing je oblika trženja . Klasična oblika trženja, ki je povezovanje povpraševanja in ponudbe je dobila novo obliko. Spletni marketing je oblika trženja, ki pri svojem delovanju koristi sodobne tehnologije, ki so na voljo.

Novost, kot je spletni marketing se je pojavil z uveljavitvijo spleta, ter njegovo dostopnostjo širšim množicam. Dobra prodaja blaga in storitev je mogoča dobrimi spletnimi povezavami in tehnologijo, ki tak način trženja omogoča. Spletni marketing se je zato najprej pojavil v deželah, ki so imel spletno povezavo najprej urejeno in omogočeno. Predvsem je za
spletni marketing bila pomembna dostopnost do spleta širšim množicam uporabnikov. Spletni marketing se je z večanjem dostopnosti razvijal v državah, ki so tak razvoj omogočale in spodbujale razvoj spletne infrastrukture. Druge države, med katerimi je tudi Slovenija, so spletni marketing osvojile in začele razvijati kasneje. Pomembno pri takšnem trženj je, da se na pravi način podaja informacije o izdelku ali storitvi. Prava mera med preveč agresivnimi in slabo zastopanimi oglasi je zelo tanka meja. Potrebno je dobro poznati ciljno skupino, predvsem pa kaj bi radi z oglasnim sporočilom povedali o svoji storitvi ali izdelku. Preveč agresivno trženje prek spleta lahko uporabnike spleta odvrača do te mere, da si ne bodo ustvarili negativno mnenje zgolj za izdelek ali storitev, ki je v agresivnem oglasu, ampak se bodo v bodoče izogibali tudi vsem izdelkom in storitvam istega proizvajalca oziroma ponudnika v prihodnosti. Slabo zastopan oglas za izdelek ali storitev je pa predvsem prezrt. Problem slabo zastopanega oglasa za izdelek ali storitev je lahko v več podrobnostih in ima temu primerno različne razloge. Slaba postavitev je lahko pomemben vzrok, slaba prilagojenost ciljni publiki je tudi velik problem. Večkrat lahko slabo prilagojenost ciljni publiki zasledimo tudi v Sloveniji, saj je trženje za naš trg neprimerno v primerjavi sosednjimi trgi.

Spletni marketing je sodobno trženje, ki se bo v prihodnosti še razvijal.