Arhiv Značk: prevajanje

Prevajanje besedil za strokovno rabo

Prevajanje, prenosa pomena besedila

Prevajanje je aktivnost prenosa pomena besedila iz izvirnega jezika v ciljni jezik. Bistvo dejavnosti je proces, ki obsega razumevanje pomena besedila v izvirnem ali izhodiščnem jeziku, ter tvorbo novega besedila v ciljnem jeziku , ki je ekvivalentno pomenu izvirnega jezika.

V grobem se prevajanje deli glede na obliko v kateri je podano izvirno besedilo . Izhodiščno besedilo je lahko podano v pisni obliki. V tem primeru govorimo o pisnem prevajanju. Druga oblika podajanja izvirnega besedila je govorna oblika. Prenos pomena govorne oblike iz izvirnega v ciljni jezik imenujemo tolmačenje.

Prevajanje se je kot profesionalna aktivnost pojavila v 20.stoletju. V tem obdobju so se pojavile zahteve po normah in pravilih, ki so danes za prevajalce obvezne. Dejavnost prevajanja je sicer tisočletja stara aktivnost, ki so jo poznali že v antičnih časih.
Poleg pisnega prevajanja in tolmačenja se prevajalska aktivnost deli na več podzvrsti. Glede na zahtevnost, specifične zahteve ter potrebno znanje in usposobljenost osebe, ki se ukvarja s prevajanjem, se dejavnost prevajanja loči na : prevajanje splošnih besedil, prevajanje strokovnih besedil in literarno ali književno prevajanje.

Prevajanje splošnih besedil je najmanj zahtevna podzvrst prevajanja. Oseba, ki prevaja splošna besedila ne potrebuje posebnega znanja stroke, strokovnega poimenovanja izrazov, strokovne terminologije kot tudi ne pogovornega jezika oz dialekta.

Strokovna besedila so za prevajanje zahtevnejša kot prevajanje splošnih besedil. Prevajalec strokovnih besedil mora poznati strokovno terminologijo tako izvirnega kot ciljnega besedila. Prevodi strokovnih besedil obsegajo besedila strok kot so : pravo, računalništvo, ekonomija, finance, farmacija in podobno. Strokovno prevajanje opravlja prevajalec, ki je ustrezno strokovno usposobljen na področju, ki ga besedilo obravnava.

Literarno ali književno prevajanje je izmed vseh podzvrsti najzahtevnejša. Med izvirnim in ciljnim besedilom so razlike v kulturi, pogovornem jeziku, dialektu, ter drugih jezikovnih posebnosti tako ciljnega kot izvirnega besedila. Zaradi vseh naštetih težavnosti so osebe, ki prevajanje aktivnosti literarnega oz književnega prevajanja opravljajo, avtorji proze ali poezije.

Sandra-Pecnik

Najboljši prevajalec za prevod iz angleščine

Preden se odločite, komur boste zaupali, da vam naredi prevod iz angleščine, preverite različne ponudnike. Največja dilema, s katero se srečujejo naročniki, je povezana z nepoznavanjem, kakšen nivo kakovosti lahko pričakujejo od določenega prevajalca ali prevajalske agencije. Če izbirate raje med posameznimi prevajalci kot pa med prevajalskimi agencijami, je pametno, da se pozanimate pri znancih ali poslovnih sodelavcih, katere bi vam oni svetovali. Na podlagi izkušenj glede tega, kakšen prevod iz angleščine je nekdo pripravil v preteklosti, lahko sklepate, kakšno kakovost bo zagotovil v prihodnosti.

Nekateri pa prevod iz angleščine najraje zaupajo kakšni prevajalski agenciji. Njihova prednost je predvsem v tem, da razpolagajo z velikim številom prevajalcev, s katerimi sodelujejo, tako da lahko prevajalska agencija presodi, kdo bo določen tip besedila najbolje prevedel. Običajno prevajalske agencije ponudijo še celo nižjo ceno od posameznih prevajalcev, ker skušajo na trgu prevajanja tekmovati z nižjimi cenami. Vprašanje pa je, če je pod takšnimi pogoji izdelan prevod iz angleščine tudi res dovolj kakovosten, da bo zadostil vašim zahtevam.

V primeru, da želite prevod iz angleščine na najvišjem možnem kakovosten nivoju, lahko poskusite na naslednji način. Izberete nekaj prevajalcev in prevajalskih agencij, ki veljajo za kakovostne, nato pa vsakemu pošljete isti del besedila in zahtevate preizkusni prevod. Ker bodo vsi prevajali isti del besedila, boste dobili primerljiv prevod iz angleščine od vsakega prevajalca, nato pa jih boste lahko med seboj primerjali in nato ugotovili, kdo je najboljši prevajalec.

Več informacij najdete tukaj

Sicer pa ni nujno, da bodo vsi pristali na to, da vam izdelajo testne prevode. Predvsem večje prevajalske agencije, ki imajo veliko delo, tega ne počno. Vendar pa je vse odvisno od dolžine besedila. Če gre za veliko delo, potem bodo najbrž vsi imeli interes, da pripravijo tesni prevod iz angleščine. Pri vsem tem pa pazite še na to, da se običajno ljudje na testih bolj potrudijo kot v sami praksi.

Prevajalska agencija in izkušnje prevajalcev

Cena, ki vam jo bo ponudila prevajalska agencija za prevod, se lahko precej razlikuje glede na to, za kakšno vrsto besedila potrebujete prevod. Podjetja mnogokrat potrebujejo prevode raznih splošnih besedil. V to skupino spadajo razne vrste dokumentov, finančna poročila, poročila revizijskih hiš, prospekti z informacijami o poslovanju podjetja, njegovih produktih, strategijah, razni dopisi in še bi lahko naštevali. Prevajalska agencija, ki ima že vrsto let izkušenj, s tovrstnimi besedili ne bi smela imeti težav. Gre za precej rutinske prevode, ki se jih lahko izdela na tehnično precej preprost način, zato tudi cena za ta besedila običajno ni visoka. Včasih lahko prevajalska agencija zaračuna višjo ceno, če se vam mudi s prevodom. Ampak glede na to, da je konkurenca na tem področju precej velika, ne bi smeli imeti težav s tem. Drugače lahko vedno pogledati tudi pri konkurenci.

Med prevajalsko bolj zahtevna besedila uvrščamo tehnično dokumentacijo. Najbolje je, da ima prevajalska agencija izkušnje s prevajanjem sorodnih besedil kot je vaše. Največje težave, ki tukaj nastajajo, so terminološke narave. Prevod tehnične dokumentacije je dober izključno takrat, kadar dosledno upošteva tehnične izraze ciljnega jezika, ki so uveljavljeni. Če bi želeli prevod tehnične dokumentacije iz področja merilcev optičnih vlaken, medicinskih pripomočkov, sončnih celic in podobno, potem poglejte, če obstaja kakšna prevajalska agencija, ki se je v preteklosti že ubadala s prevodi iz sorodne tematike. Na tak način bo prevod tehnično dovršen in vi sami ne boste porabili ure in ure s pregledovanjem in popravljanjem terminoloških napak, ki jih naredijo prevajalci.

Tudi leposlovna besedila niso preprosta za prevajanje. Na tem področju se najbolje izkaže tista prevajalska agencija, ki ima največ izkušenih prevajalcev. Leposlovje namreč zahteva izjemno podrobno poznavanje jezika, v katerem je napisan original, poleg tega pa še precej sposobnosti pri ohranjanju vseh jezikovnih figur, ki jih je leposlovno delo polno od prve do zadnje strani.

Več na spletni strani.