Arhiv Značk: prevajanje

Prevajanje in spremembe

Prevajanje v današnjem casu doživlja spremembe . V veliki meri spremembe narekuje razvoj tehnike in družbe, ter vsega ostalega v okolju.

Danes prevajanje ni vec kot nekoc predvsem zaradi napredka tehnike. Tehnika prevajanja je z racunalniško dobo dobila novo nadvse uporabno orodje za prevajanje. Z dostopnostjo in enostavno uporabo se je prevajanje v sodobni tehniki razširil med veliko število uporabnikov. Z vecanjem števila uporabnikov je bila omogocena podlaga za gradnjo nove razvojne stopnje.

S tem ko prevajanje dobiva nova orodja in nove tehnike, se spreminja in izboljšuje. Hkrati se s sodobnimi tehnikami znanje in vedenje širi naprej, na nove uporabnike. Razvojni oddelki hkrati ne spijo ampak za prevajanje tudi v prihodnosti pripravljajo naprednejše razlicice aktualnih orodji. Zagotovo bodo tudi nove, prihajajoce razlicice pripomogle k enostavnejšemu in kakovostnejšemu delo. Prevajanje bo na ta nacin pridobilo novo, sodobnejše orodje, s katerim bo omogoceno boljše prevajanje vecjemu številu strank. Na tak nacin se prevajalska agencija krepi in bogati. Velike spremembe gre pricakovati tudi v smeri napredka informacijske tehnologije. Pred nekaj desetletji je bila glede na današnje razmere in lastnosti informacijska tehnologija kratko malo primitivna. Omogocala je dobre komunikacijske lastnosti sila redkim. Z dostopnostjo boljših informacijskih tehnologij širšim množicam se je šele zacel pravi razvoj. Razvoj informacijskih tehnologij je z vedno vecjim številom najrazlicnejših informacij pomenil razvoj prakticno vseh podrocji cloveške aktivnosti. Prevajanje pri tem ni bilo nobena izjema. Zgolj izmenjava informacij v razlicnih svetovnih jezikih je pognala nov razvojni cikel, na katerega je prevajanje moralo odgovoriti. Informacije, brez razumevanja niso uporabne in so zgolj same sebi namen. S tem ko informacijo prevedemo v naslovniku razumljiv jezik postane uporabna in koristna. Kako informacijo spremeniti v uporabno in koristno so se spraševali mnogi strokovnjaki, pri razvoju pa je bil fokus usmerjen predvsem na cim bolj množicne oblike. Takšno prevajanje ni koristno le za množice, je tudi razvojni potencial.

O novostih v prevajanju preberite tukaj

Prevajanje različnih jezikov

Prevajanje sodobnih dni

Prevajanje je aktivnost, ki ima za cilj prenos pomena iz izvirnega v ciljni jezik . Pri tem mora prevajanje upoštevati niz posebnosti, ki se pri aktivnosti prevajanja pojavijo kot neljuba ovira. Takšna neljuba ovira se odraža v različnih načinih izražanja.

Sodobni časi narekujejo hitre spremembe vsega kar se dogaja okrog nas. Prevajanje mora tem tempu sprememb slediti, ter v celoten sklop aktivnosti vnašati spremembe. Tako imamo praktično dnevno spremembe na najrazličnejših ravneh življenja, v nekaterih primerih pa celo novosti, katere do praktično včeraj nismo poznali. Veliko je napredoval pojem informacija. Nekoč je bil časovni zamik med dogajanjem na drugem koncu sveta štet v veliko večjih časovnih enotah. Danes v času, ki je bil pred sto leti razumljen kot novo, pomeni že zastarelost in pozaba.

Prevajanje je zato danes temu primerno bolj aktivno, saj nam informacija današnjih dni mora biti v hipu na voljo, ne glede na oddaljenost ali jezikovne ovire.

Pri tem se prevajanje informacij naslanja na sodobne tehnologije in znanosti, ter jih s pridom uporablja pri sodobnem načinu komuniciranja. Klasično prevajanje, ki smo ga poznali do praktično včeraj ne more slediti tempu, ki ga sodobni čas narekuje, saj je preprosto prepočasen in zamuden. Sama osnova prevajanja se pri tem ni spremenila, le način in pripomočki s katerim si delo olajšamo so se spremenili. Danes nihče več ne brska po slovarjih in podobnih medijih, da najde pravilen izraz za besedo v tujem jeziku.

Prevajanje še naprej ostaja prenos pomena iz izvirnega v ciljni jezi, v tem pogledu sprememb ni. Bolj se je prevajanje spremenilo v uporabi metod. Računalnik in svetovni splet so tako kot nastajanje informacij spremenile tudi prevajanje. Tako imamo možnost prevajanja v hipu , oziroma praktično isti trenutek kot nastane informacija.

Vsekakor prevajanje , ki ga danes poznamo, podobno kot pred tem klasično prevajanje, ne bo obstalo, saj so na obzorju že novi prijemi prevajalskega posla.

http://www.prevodialkemist.si/prevajanje

Prevajanje besedil za strokovno rabo

Prevajanje, prenosa pomena besedila

Prevajanje je aktivnost prenosa pomena besedila iz izvirnega jezika v ciljni jezik. Bistvo dejavnosti je proces, ki obsega razumevanje pomena besedila v izvirnem ali izhodiščnem jeziku, ter tvorbo novega besedila v ciljnem jeziku , ki je ekvivalentno pomenu izvirnega jezika.

V grobem se prevajanje deli glede na obliko v kateri je podano izvirno besedilo . Izhodiščno besedilo je lahko podano v pisni obliki. V tem primeru govorimo o pisnem prevajanju. Druga oblika podajanja izvirnega besedila je govorna oblika. Prenos pomena govorne oblike iz izvirnega v ciljni jezik imenujemo tolmačenje.

Prevajanje se je kot profesionalna aktivnost pojavila v 20.stoletju. V tem obdobju so se pojavile zahteve po normah in pravilih, ki so danes za prevajalce obvezne. Dejavnost prevajanja je sicer tisočletja stara aktivnost, ki so jo poznali že v antičnih časih.
Poleg pisnega prevajanja in tolmačenja se prevajalska aktivnost deli na več podzvrsti. Glede na zahtevnost, specifične zahteve ter potrebno znanje in usposobljenost osebe, ki se ukvarja s prevajanjem, se dejavnost prevajanja loči na : prevajanje splošnih besedil, prevajanje strokovnih besedil in literarno ali književno prevajanje.

Prevajanje splošnih besedil je najmanj zahtevna podzvrst prevajanja. Oseba, ki prevaja splošna besedila ne potrebuje posebnega znanja stroke, strokovnega poimenovanja izrazov, strokovne terminologije kot tudi ne pogovornega jezika oz dialekta.

Strokovna besedila so za prevajanje zahtevnejša kot prevajanje splošnih besedil. Prevajalec strokovnih besedil mora poznati strokovno terminologijo tako izvirnega kot ciljnega besedila. Prevodi strokovnih besedil obsegajo besedila strok kot so : pravo, računalništvo, ekonomija, finance, farmacija in podobno. Strokovno prevajanje opravlja prevajalec, ki je ustrezno strokovno usposobljen na področju, ki ga besedilo obravnava.

Literarno ali književno prevajanje je izmed vseh podzvrsti najzahtevnejša. Med izvirnim in ciljnim besedilom so razlike v kulturi, pogovornem jeziku, dialektu, ter drugih jezikovnih posebnosti tako ciljnega kot izvirnega besedila. Zaradi vseh naštetih težavnosti so osebe, ki prevajanje aktivnosti literarnega oz književnega prevajanja opravljajo, avtorji proze ali poezije.

Sandra-Pecnik

Najboljši prevajalec za prevod iz angleščine

Preden se odločite, komur boste zaupali, da vam naredi prevod iz angleščine, preverite različne ponudnike. Največja dilema, s katero se srečujejo naročniki, je povezana z nepoznavanjem, kakšen nivo kakovosti lahko pričakujejo od določenega prevajalca ali prevajalske agencije. Če izbirate raje med posameznimi prevajalci kot pa med prevajalskimi agencijami, je pametno, da se pozanimate pri znancih ali poslovnih sodelavcih, katere bi vam oni svetovali. Na podlagi izkušenj glede tega, kakšen prevod iz angleščine je nekdo pripravil v preteklosti, lahko sklepate, kakšno kakovost bo zagotovil v prihodnosti.

Nekateri pa prevod iz angleščine najraje zaupajo kakšni prevajalski agenciji. Njihova prednost je predvsem v tem, da razpolagajo z velikim številom prevajalcev, s katerimi sodelujejo, tako da lahko prevajalska agencija presodi, kdo bo določen tip besedila najbolje prevedel. Običajno prevajalske agencije ponudijo še celo nižjo ceno od posameznih prevajalcev, ker skušajo na trgu prevajanja tekmovati z nižjimi cenami. Vprašanje pa je, če je pod takšnimi pogoji izdelan prevod iz angleščine tudi res dovolj kakovosten, da bo zadostil vašim zahtevam.

V primeru, da želite prevod iz angleščine na najvišjem možnem kakovosten nivoju, lahko poskusite na naslednji način. Izberete nekaj prevajalcev in prevajalskih agencij, ki veljajo za kakovostne, nato pa vsakemu pošljete isti del besedila in zahtevate preizkusni prevod. Ker bodo vsi prevajali isti del besedila, boste dobili primerljiv prevod iz angleščine od vsakega prevajalca, nato pa jih boste lahko med seboj primerjali in nato ugotovili, kdo je najboljši prevajalec.

Več informacij najdete tukaj

Sicer pa ni nujno, da bodo vsi pristali na to, da vam izdelajo testne prevode. Predvsem večje prevajalske agencije, ki imajo veliko delo, tega ne počno. Vendar pa je vse odvisno od dolžine besedila. Če gre za veliko delo, potem bodo najbrž vsi imeli interes, da pripravijo tesni prevod iz angleščine. Pri vsem tem pa pazite še na to, da se običajno ljudje na testih bolj potrudijo kot v sami praksi.

Prevajalska agencija in izkušnje prevajalcev

Cena, ki vam jo bo ponudila prevajalska agencija za prevod, se lahko precej razlikuje glede na to, za kakšno vrsto besedila potrebujete prevod. Podjetja mnogokrat potrebujejo prevode raznih splošnih besedil. V to skupino spadajo razne vrste dokumentov, finančna poročila, poročila revizijskih hiš, prospekti z informacijami o poslovanju podjetja, njegovih produktih, strategijah, razni dopisi in še bi lahko naštevali. Prevajalska agencija, ki ima že vrsto let izkušenj, s tovrstnimi besedili ne bi smela imeti težav. Gre za precej rutinske prevode, ki se jih lahko izdela na tehnično precej preprost način, zato tudi cena za ta besedila običajno ni visoka. Včasih lahko prevajalska agencija zaračuna višjo ceno, če se vam mudi s prevodom. Ampak glede na to, da je konkurenca na tem področju precej velika, ne bi smeli imeti težav s tem. Drugače lahko vedno pogledati tudi pri konkurenci.

Med prevajalsko bolj zahtevna besedila uvrščamo tehnično dokumentacijo. Najbolje je, da ima prevajalska agencija izkušnje s prevajanjem sorodnih besedil kot je vaše. Največje težave, ki tukaj nastajajo, so terminološke narave. Prevod tehnične dokumentacije je dober izključno takrat, kadar dosledno upošteva tehnične izraze ciljnega jezika, ki so uveljavljeni. Če bi želeli prevod tehnične dokumentacije iz področja merilcev optičnih vlaken, medicinskih pripomočkov, sončnih celic in podobno, potem poglejte, če obstaja kakšna prevajalska agencija, ki se je v preteklosti že ubadala s prevodi iz sorodne tematike. Na tak način bo prevod tehnično dovršen in vi sami ne boste porabili ure in ure s pregledovanjem in popravljanjem terminoloških napak, ki jih naredijo prevajalci.

Tudi leposlovna besedila niso preprosta za prevajanje. Na tem področju se najbolje izkaže tista prevajalska agencija, ki ima največ izkušenih prevajalcev. Leposlovje namreč zahteva izjemno podrobno poznavanje jezika, v katerem je napisan original, poleg tega pa še precej sposobnosti pri ohranjanju vseh jezikovnih figur, ki jih je leposlovno delo polno od prve do zadnje strani.

Več na spletni strani.