Indeks telesne mase, merilo zdravja

Indeks telesne mase je merilo zdravja .

Merilo zdravja je indeks telesne mase, ker osebam sporoča njihovo stanje. Da lahko izračunamo indeks telesne mase potrebujemo podatek o višini ter podatek o telesni teži. S temi podatki izračunamo indeks telesne mase. Pridobljen podatek lahko govori o nedohranjenosti, normalni telesni teži, povišani telesni teži ter debelosti. V primeru nedohranjenosti, indeks telesne mase govori o prenizki telesni teži. Nedohranjenost delimo na tri dele. Imamo blago neohranjenost, zmerno nedohranjenost in hudo nedohranjenost. To pomeni, da mora oseba pridobiti kilograme. Normalna telesna teža je naslednja stopnja. V tem območju ima človek optimalno telesno težo. Pri povišani telesni teži je teža nekoliko previsoka. Zadnja stopnja pa je debelost, ki kaže previsoko telesno težo. Debelost se deli na tri razrede in sicer razred prve stopnje, razred druge stopnje in razred trtje stopnje. V primeru, da imamo normalno telesno težo, to pomeni, da je z nami vse v najlepšem redu, kar se tiče razmerja kilogrami višina. Vsi ostali pa morajo ustrezno ukrepati. Sodoben čas pozna predvsem probleme povišane telesne teže in problem debelosti. Oblike nedohranjenosti so redkejši pojav. Pri povišani telesni teži in pri debelosti mora oseba resno razmisliti o svojih napakah. Načeloma se rešitve lahko najdejo kmalu. Pri povišani telesni teži sicer prej, kot pri debelosti. Povišana telesna teža se lahko odpravi že z nekaj preprostimi prijemi kot je recimo post. Pri postu ni potrebno posebej pretiravati, ampak se zgolj odrekati odvečnim obrokom. Obstajajo sicer bolj zahtevne oblike posta, vendar je za izboljšanje stanja pri povišani telesni teži največkrat dovolj že blažja oblika. Odrekanje odvečnim obrokom je na prvi pogled zahtevno, vendar ljudje, ki so preizkusili to obliko znajo povedati o pozitivnih učinkih. Potrebno pa je pred tem naredit nekaj sprememb v prehrani, da indeks telesne mase izboljšamo.

Indeks telesne mase je opozorilo za prehranjevalne navade in gibalne aktivnosti.

Beljakovine, človeku koristne

Beljakovine so človeku koristne organske molekule.

Beljakovine imamo na krožniku oziroma jedilniku praktično vsak dan. Človeku beljakovine zagotavljajo pomembne lastnosti in funkcije. Zavedati pa se je treba, da lahko beljakovine povzročajo težave. Seveda v primerih, ko beljakovine ne zaužijemo optimalno. Načeloma se beljakovine izkoriščajo optimalno z količinskega in kakovostnega vidika. Optimalne količine za beljakovine so okrog petdeset gramov dnevno. Kar se zdi načeloma malo, vendar lahko kaj hitro pridemo do prevelikih količin. Maksimalne količine nihajo med sto štirideset in sto dvajset gramov. Pri količinah velja omeniti, da se optimalne vrednosti pri nekaterih osebah razlikujejo od drugih oseb. To pomeni, da nekatere osebe lahko zaužijejo manj, pa bodo imele zagotovljene optimalne količine. Na drugi strani pa imajo določene osebe večje potrebe po beljakovinski prehrane. Te morajo zaužiti večjo količino beljakovin kot druge osebe. Pri prehrani, ki je beljakovinsko bogata je potrebno upoštevati tudi številne priporočila. Mnogi imajo do teh priporočil negativno mnenje. Za njih je dovolj dobro počutje, ki jim zagotavlja, da je njihova prehrana optimalna. Vendar se ustrezna prehrana velikokrat s tem ne vnaša telo, ampak se vnaša nepotrebna, nekoristna, včasih tudi škodljiva prehrana. Težava vseh nepotrebnih, nekoristnih in celo škodljivih vnosov je v tem, da v mnogih primerih problemi nastanejo čez določen čas. Takrat se zgodi veriga posledic in procesov, ki si jih lahko prestavljamo kot vožnjo v slepo ulico. Sami mislimo, da je naše početje pravilno, v bistvu pa delujemo v nasprotju z lastno voljo. Dodatna težava je v tem, da je potrebno za odpravo vseh povzročenih težav, ves proces popraviti. Kar je lahko bistveno bolj dolgotrajno, kot se zavedamo ali si želimo priznati. Zato je pomoč pametno iskati veliko prej kot nastanejo težave. Dobrodošlo je pri tem ozreti se na povprečje, ter svoje lastnosti z njim primerjati.

Beljakovine najdemo na svojem jedilniku praktično vsak dan v raznih oblikah ter raznih količinah.

http://enemon.si/prehrana-in-zdravje/makrohranila/beljakovine/

Debelost ni zdrava navada

Debelost ni zdrava navada

Človeku hrana omogoča zagotavljanje delovanje oziroma omogoča, da vse deluje kot mora delovati. Tako hrana zagotavlja, da je vse v najlepšem redu. V nasprotnem primeru lahko hrana kaj hitro prispeva, da se zgodi debelost. Pri vsakem človeku je debelost različna. V nekaterih splošnih znakih pa je debelost podobna ali celo enaka v osnovnih značilnostih. Na ta način se lahko debelost že dodobra učinkovito odpravi. Posebnost, ki jih ima individualna debelost pa so lahko učinkovito zdravljene na drugačen način. Zato je lahko kriv organ ali funkcija organizma. Pri vsakem človeku je organ ali funkcija organizma lahko različna. Človeško telo je največkrat unikat. To pomeni, da je edini, pri katerem je organ ali funkcija organizma ustvarjen v točno določenih lastnostih. Seveda pa obstaja možnost, da je organ ali funkcija organizma enak sorodnikom oziroma osebam, katere imajo dedne in druge lastnosti podobne. Na ta način se lahko organ ali funkcija organizma prepoznava. Kar je zelo pomembno pri odpravljanju negativnih lastnosti bolezni ali drugih zdravstvenih težav. Pri odpravljanju zdravstvenih težav ali je bolezni je zelo pomembno, da se stvari počnejo strokovno in z veliko mero odgovornosti. Velikokrat je prisotno splošno prepričanje, da so zdravniki in drugi strokovnjaki odveč. V mnogih primerih so prisotne tudi negativne kritike, ki na razne načine prispevajo k slabemu mnenju o določeni strokovni osebi, strokovnem posegu ter mnogočem drugem. Na žalost so to v premnogih primerih pavšalne in nestrokovne ocene. Ljudje smo med seboj različni, zato kot prvo med seboj nismo enaki . posledično tudi zdravljenje ne more biti enako v vseh svojih značilnostih. Na drugi strani se ne zavedamo števila ozdravljenih oseb, ter oseb, ki jim je bilo po zdravniškem posegu na kratko bolje. Strokovna pomoč je v vsakem primeru več kot dobrodošla. Četudi prisegamo na samopomoč, nasvet strokovnjaka je vedno dobrodošel.

Debelost mora biti znak za spremembe.

Indeks telesne teže, varovanje zdravja

Indeks telesne teže lahko omogoča varovanje zdravja .

Varovanje zdravja je od nekdaj človekova prioriteta. Od najstarejših časov pa do danes človek varuje svoje zdravje. Preko zdravja lahko človek ustvarja vse, kar si želi in hoče. Indeks telesne teže ugotavlja primernost telesne teže glede na človekovo višino. Vsaki osebi je indeks telesne teže dober pokazatelj zdravja. Optimalna telesna teža lahko vsaki osebi koristi. Vendar se danes tega preprostega dejstva zaveda premalo ljudi. Skozi življenje se lahko človek v marsičem spremeni. Med drugim se spreminja tudi telesna teža. Najmanj težav s telesno težo ima človek takrat, ko je fizično optimalno aktiven. Indeks telesne teže z fizično aktivnostjo v dovolj veliki meri, je lahko optimalen. Ne optimalne
indeks telesne teže največkrat postane takrat, ko človek manj fizično giblje oziroma ne izkoristi vse z hrano ustvarjene energije. Indeks telesne teže je preprosto dejstvo, katerega se velja kar najbolje držati. Ohranjati indeks telesne teže ni težko za vse, ki so radi redoljubni ter imajo radi zdravje, pripravljeni pa so marsikaj za zdravje storiti. Biti fit ni težko za vse, ki se zavedajo pomena prave prehrane ter prehrani primerne aktivnosti. Prehrani primerna aktivnost je tista, ki se drži načela, da je potrebno vse kar s hrano zaužiti tudi izkoristiti preko učinkov. Danes prehrana ni poseben problem, večji problem je dobra prehrana. Dobra prehrana je ko prvo ustrezna kvaliteta in kvantiteta hrane, nadalje pravilno prehranjevanje ter prilagajanje količine in kvantitete različnim spremenjenim pogojem v življenje. Ustrezna kvaliteta in kvantiteta hrane pomeni, da pojemo toliko kolikor bomo lahko potrošil. Nič ni narobe, če potrošimo več. Bolj narobe je, če potrošimo manj. Redno prehranjevanje pomeni, da so posamezni obroki pravilno razporejeni čez dan ter da so optimalni glede na zahteve. Obroki so velikokrat problem, saj jih je premalo glede na optimalno število.

Indeks telesne teže nas ohranja aktivne in čile.

http://enemon.si/prehrana-in-zdravje/energija/itm-indeks-telesne-mase/

Prehrana doječe matere, motivacija dobrodošla

Prehrana doječe matere je lahko dobra, lahko pa je motivacija dobrodošla za spremembe. Spremembe so predvsem potrebne, ko prehrana doječe matere ne daje predvidenih učinkov. Prehrana doječe matere se mora v tem primeru spremeniti in prilagoditi predpisanim zdravim načelom in zdravi vsebini. Ker je prehrana doječe matere odgovorna naloga, se mora v veliki meri prilagoditi optimalnosti za otroka in mamo.

Prehrana doječe matere je najboljša, ko nudi dobre pozitivne učinke. Slednje se lahko preveri na pregledih, kjer se prehrana doječe matere ugotovi kot dobra. Lahko pa se ugotovi, da prehrana doječe matere potrebuje nekatere spremembe. Hrana je ena najbolj osnovnih življenjskih potreb. Življenjske potrebe so najbolj osnovna zahteva vsakega človeka. Potrebne so za rast, razvoj in obstoj. Rast je posebno intenzivna v času odraščanja. V času življenja odrasle osebe je rast prisotna pri nosečnicah. Razvoj človeka je različen skozi različna življenjska obdobja. V otroštvu je razvoj najbolj intenziven in aktiven. Takrat se v obdobju od otroka do odrasle osebe zgodijo mnogi učni procesi. S temi procesi otrok postane odrasla oseba v smislu potrebnega znanja in veščin. Omogočajo mu preživetje skozi vse obdobje življenja. Gre predvsem za nekatere osnovne večine. V času odrasle življenjske dobe poleg osnovnih veščin pridobiva še nekatere druge. Predvsem so intenzivne poklicne veščine.

S temi veščinami je človek uspešen na svojem poklicnem področju. Brez njih ne bi bil le neuspešen. Ogroženo bi bilo tudi njegov obstoj in življenje. Nekatere veščine pridobiva tudi v prostem času. Gre za načeloma manj pomembne veščine. Z njim poklicno življenje ni povezano oziroma na nujno odvisno. Ponuja pa poklicnemu življenju razne oblike kakovosti. Na ta način je lahko poklicno življenje boljše. Obstoj je posebna zahteva. Za obstoj potrebuje človek razne dobrine, ki omogočajo življenje. Brez teh dobrin življenje človeka ne bi bilo mogoče, saj ne bi mogel obstajati. Prehrana doječe matere je zahtevna, odgovorna ter intenzivna aktivnost.

Indeks telesne teže, antropološka mera

Indeks telesne teže je antropološka mera . Kljub na videz zapletenem izrazu je indeks telesne teže razmeroma enostaven. Gre za razmerje med telesno maso in kvadratom telesne višine. Telesna masa je izražena v kilogramih, višina pa v metrih. Indeks telesne teže nam preko pridobljenega rezultat sporoča ali je oseba suha, ima normalno telesno maso, ima zvečano telesno maso ali je debela.

Pri rezultatu velja upoštevati, da je indeks telesne teže lahko različen za določene skupine ljudi. Zato je treba njim primerno indeks telesne teže prilagajati. Dobrodošlo je, da indeks telesne 07teže vzamemo resno. Indeks telesne teže lahko sami občutimo in spoznamo. Predvsem je to možno, ko se soočimo s posledicam prekomerne teže in jih primerjamo s stanjem normalne telesne mase ali zvečane telesne mase. Človeške aktivnosti so pri normalni ali povečani telesni masi bistveno lažje izvedljive. Človek se počuti bolje, več je energije, kakovost življenja je na kratko povedano boljša. Veliko pri uravnavanju telesne teže nam pomaga prehrana in fizična aktivnost. Prehrana mora postati vodilo zdravega življenja. Pri prehrani ima povprečni človek veliko možnosti za izboljšanje navad. Predvsem lahko uravnava svoje prehranske navade, po potrebi jih lahko bolj ali manj korenito spremeni. Največja napaka današnjega časa je odsotnost zajtrka. Ljudje si ne vzamemo dovolj časa za zajtrk, največkrat lačni zdrvimo skozi vrata novim dogodivščinam naproti. Zajtrk je ena najpomembnejših dnevnih aktivnosti. Brez hrane ni energije, pomanjkanje energije se lahko sprevrže v hujša obolenja. Na drugi strani imamo težave pri ljudeh, ki se v enem obroku preobilno najejo.

Običajno se to zgodi v delih dneva, ko se najde čas, pri tem pa se želi nadoknaditi pomanjkanje prehrane. Rešitev te razvade je v več manjših obrokih. Časa za manjši obrok je vedno dovolj, potrebno je le pomisliti na vse pozitivne učinke. Velikokrat indeks telesne teže poveča tudi s tem, da se preobilno najemo tik pred spanjem.

http://enemon.protobit.net/prehrana-in-zdravje/energija/itm-indeks-telesne-mase/

Prehrana nosečnice, osnovi napotki

Prehrana nosečnice je pomembna za razvoj zarodka ter dojenje po rojstvu otroka.

Vsaka prehrana nosečnice mora biti individualno prilagojena. V osnovi velja, da se potrebe po energiji nosečnic in doječih mater povečajo za približno petnajst odstotkov. Za razvoj zarodek potrebuje visoko vredne beljakovine. Prehrana nosečnice mora biti zdrava in kakovostna. Uporaba maščob naj bo zmerna, omejevati se je potrebno uporabe sladkorja, ostrih začimb in soli. Beljakovinska živila so pomembna, upoštevati velja, da so beljakovine prisotne v različnih živilih kot so mleko, jajca, meso, ribe, sadnje in zelenjava. Sladice naj bodo manj mastne, priporočljive pijače so sadni sokovi brez dodanega sladkorja, voda, mineralna voda, sadni in zeliščni čaji. Prehrana nosečnice naj po dogovoru z zdravnikom vsebuje tudi železove in mineralno vitaminske pripravke. Enako naj se prehrana nosečnice temeljito preuči z zdravnikom ob vsakršnih vprašanjih in domih. Prehrana nosečnice naj bo razdeljena v štiri do šest obrokov dnevno. Obroki ne smejo biti preobilni in ne smejo povzročati napetost. Prehrana nosečnice mora v vsakem obroku vsebovati sadje in zelenjavo, beljakovinska živila ter žitne izdelke. Beljakovinska živila so meso, ribe, mleko in mlečni izdelki. Pomembno mesto med živili imajo žita, stročnice, zelenjava in sadje. Sadje in zelenjava naj bo sveže in kakovostno pridelano. Omejitev velja za kavo in prave čaje. Priporočljivo je uživanje skodelice kave ali čaja dnevno. Kajenje in alkohol v času nosečnosti ni priporočljiv. Predvsem se mora nosečnica izogibati nepasteriziranim mlečnim izdelkom, surovim morskim sadežem, paštetam vseh vrst, jeter, surovemu ali premalo kuhanemu ali pečenemu mesu, surovemu ali premalo kuhanim jajcem, mehkemu siru s plesnijo. Pred pripravljeno hrano je potrebno pred uporabo pripraviti po navodilih na embalaži. S segrevanjem se uničuje morebitne bakterije. Zdrava prehrana nosečnice je sveža, pridelana skrbno, brez pretirane uporabe intenzivnih načinov pridelave. Ob vsakršnih dvomih ali težavah je dobrodošel nasvet zdravnika.

Prehrana nosečnice mora biti izbrana z veliko mero skrbnosti in razuma.

Kaj je migrena in kako živeti z njo?

Migrena je pogost nevrološki pojav, je prehodna, ponavljajoča se živčno-žilna motnja, ki se pojavi v obliki migrenskih napadov, za katere je značilen zmeren ali pa tudi intenziven glavobol, ki je običajno lokaliziran na eni strani glave. Spremljata ga slabost in bruhanje ter preobčutljivost na svetlobo-fotofobija in na zvok-fonofobija. Migrene na žalost ni mogoče ozdraviti, lahko pa se s pomočjo zdravnikov, velikokrat pa tudi s samopomočjo simptomi lajšajo, s tem pa lahko pogostost in težavnost migrene močno zmanjšamo.

Mehanizem migrene še ni povsem znan, tudi s slikovnimi preiskavami se migrena na more dokazati, lahko se dokaže le na osnovi simptomov, ki jih bolnik navaja. Opažanja so dokazala, da so migreni nekoliko bolj podvržene ženske, kot pa moški, saj prizadenejo eno od štirih žensk. Prav nobenega razloga pa ni, da bi verjeli, da ženske, ki trpijo za migreno, živijo v nenehnem strahu pred težavami. Migrena je značilen močan do zmeren glavobol, ki bolnika onesposobi. Pojavi se na eni strani glave ali pa po vsej glavi. Bolečina običajno ni topa, ampak je utripajoča in se poslabša pri telesni dejavnosti, spremlja pa jo slabost in pri nekaterih bolnikih tudi bruhanje. Za diagnozo mora bolnik opisati več napadov, na osnovi kriterijev zdravnik postavi diagnozo migrene brez avre ali navadne migrene in migrene z avro ali klasične migrene. Avra je nevrološki znak, ki se večkrat pojavi kot motnje vida, mravljinčenje po eni polovici telesa ali motnja govora, redko pa tudi ohromelost ene strani telesa. Da bi se kar najbolje spopadli z migreno, ali pa jo celo premagali, je v prvi vrsti pomembno, da poskusite spremeniti prehrano in spremeniti svoj življenjski slog.

Ljudje z migreno naj se izogibajo pretiravanju s kofeinom, z alkoholom in deserti, uživajo naj sveže pripravljeno hrano in predvsem ne smejo napadov migrene podaljševati z ignoriranjem.

Več informacij najdete tukaj