Nervoza, prevelika obremenitev

Nervoza je na različne načine izražena prevelika obremenitev .

Vsak človek je sposoben sprejeti določene obremenitve brez posebnih posledic, prevelike obremenitve obratno imajo posledice. Z napredkom in razvojem se fizične obremenitve zmanjšujejo iz dneva v dan, na drugi strani pa se povečujejo psihične obremenitve. Ena od njih je tudi nervoza. Težava, ki jo imajo psihične preobremenitve je njihovo ne zavedanje. Velikokrat vidimo pred seboj zgolj cilj, pri izpolnjevanju in hitenju do njega pa se ne zavedamo, kaj vse počnemo. Mnoge ob tem spremljajo tudi dejanske bolečine, katere pa ne blažijo s tem, da aktivnost ublažijo ali celo prekinejo, ampak vzamejo zdravila. Bolečine so sporočila organizma možganom, v tem primeru to pomeni, da je obremenitev prevelika. Z zdravili bomo zgolj preslišali sporočilo, negativni vplivi pa se bodo nadaljevali. Pomembno se je zavedati, da nervoza preži na nas na praktično vsakem koraku. Na vsakem koraku pa je hkrati tudi rešitev zanjo. Velikokrat tudi pozabljamo, da ni pomembno zgolj opraviti nalogo, pomembno je tudi kako jo bomo opravili. Če pri izvajanju naloge nastane nervoza, to pomeni, da moramo nekaj ukreniti za njeno zmanjšanje. To je lahko potrditev pravilnosti izvajanja, kar zahteva nekaj več dodatnih aktivnosti. Vendar smo s tem prepričani, da je aktivnost pravilna, naloga bo izpolnjena, nervoza pa odpravljena. Nesmisel je v tem primeru brez potrditve pravilnosti izvajanja nadaljevati. Ker bo negotovost zgolj naraščala in se krepila. S tem pa tudi nervoza. Kdor ima težave take sorte se lahko zgleduje po osebah, ki jih zlahka obvladujejo. Njim ni nobena težava prekiniti aktivnost ali kakorkoli drugače ukrepati, ko zaznajo preveliko obremenitev. Zato pa so na področju varovanja zdravja uspešni. Problem sodobnega človeka je v tem, da to ne vidi kot pozitivno ali zgleda vredno. Prej bo za pozitivno jemal doseganje rezultatov, četudi skupaj z negativnimi posledicami za zdravje.

Nervoza je pogosto stanje sodobnega človeka.

Borelija prizadene živčevje, srce, sklepe in oči

Borelija predstavlja posledice okužbe ugriza klopa.

Med vsemi po boleznimi, ki jih povzroča ugriz klopa je borelija daleč najpogostejša. Klopni meningoencefalitis za razliko prizadene desetkrat manj ljudi humana granulocitna anaplazmoza pa še bistveno manj ljudi. Zato velja biti pozoren pri gibanju v naravi, predvsem v okolju, kjer ima klop najboljše življenjske pogoje. Kako pogosta je borelija v primerjavi z klopnim meningoencefalitisom in humano granulocitno anaplazmozo najbolj zgovorno povedo številke. Humana granulocitna anaplazmoza prizadene do pet oseb, klopni meningoencefalitis sto, borelija pa tisoč oseb. Ugriz klopa je najbolj nevaren na območjih, ki imajo visok odstotek vlage. Najbolj nevarna območja so gozdovi, travniki in podrastje ter območja ob vodnih virih. Klop si na vegetaciji najde primerno mesto, ki mu omogoča hkrati dobro skrivališče ter dober prehod na žrtev. Odrasle klope bomo lahko z dobrim opazovanjem tudi videli na robovih vegetacije, pod listi ter povsod tam, kjer je prehod na žrtev najlažja. Ena od preventiv je usmerjena prav v pozornost na to značilnost klopa. Klop na žrtvi vedno išče najboljše mesto za vbod in posledičen možen prenos bolezni kot je borelija. Zato ni pričakovati, da bo miroval na obleki ali obutvi človeka, ampak bo čim prej poiskal pot do gole kože. Zato je preventiva usmerjena v preprečevanje prehoda. Svetla oblačila in obutev omogočajo, da klopa lažje opazimo. Največ možnosti, da je na ta način preprečena borelija in druge bolezni, imamo pri odraslem klopu. Nižje razvojne faze klopa so tako majhne, da jih je z prostim očesom težko opaziti. Odrasel klop je večji, njegovo gibanje po svetli površini oblačil in obutve, je bistveno lažje opaziti, kot če so oblačila ali obutev temnejših barv. Druga pomembna lastnosti preventive je gladka površina obleke in obutve.

Prehod klopa do mesta vboda je s tem oteženo, saj ima slabši oprijem, obstaja možnost, da bo na gladki površini z obleke ali obutve zdrsnil, borelija je v tem primeru preprečena.

Depresija, neugodne življenjske okoliščine

Depresija pogosto nastane takrat, ko so neugodne življenjske okoliščine prisotne .

Velja za bolezen, ki prizadene veliko ljudi, z njo se vsaj enkrat v življenju sreča preko dvajset odstotkov žensk ter več kot desetina moških. Znaki, po katerih se prepozna depresija so občutek praznine, pesimizem, obup, tesnoba, žalost, občutki krivde, nemir, razdražljivost, pomanjkanje energije, motnje spanja in hranjenja, koncentracije in spomina, telesne težave in podobno. Simptomi in znaki mnoge opozarjajo, da je depresija njihova izkušnja v blažji ali hujši obliki. Pri iskanju vzrokov bomo hkrati našli dobre rešitve . Med najpogostejše sodijo dednost, značaj, stresni dogodki, telesne bolezni in kemija v možganih. Dednost pomeni prenos vseh značilnosti iz starejše na mlajšo generacijo. Depresija je lahko dedna oziroma ima oseba od starejše generacije ali generacij podedovano nagnjenost k razvoju te motnje. Zavedati pa se moramo, da ne zbolijo čisto vse osebe, katerih starši so imeli te motnje, hkrati pa depresija lahko nastane tudi, če pri predhodnikih ni bila prisotna. Podedujemo pa med drugim tudi značaj, v zelo različnih odtenkih in izrazitosti. Tako za številne osebe trdimo, da ima podoben značaj kot mama ali oče ali kakšen starejši sorodnik. Nizka samozavest ali slaba samopodoba lahko omogoča, da je depresija pogostejša. Stresni dogodki so pogost vzrok, med nje štejemo izguba zaposlitve, težaven odnos z okolico, finančni problem, večje spremembe v življenju in podobno. Telesne bolezni, kot so možganska kap, rak, srčni infarkt ter druge bolezni so velikokrat združene z depresijo. Pri takšnih osebah se depresija kaže kot odsotnost volje po zdravljenju, apatičnost in podobno. Kemija v možganih se kaže predvsem kot sprememba v delovanju možganov. Vsi vzroki kažejo na težave, hkrati pa tudi možne rešitve. Stresnim dogodkom se lahko na enostaven način izognemo tako, da situacijo premislimo in začnemo vse skupaj gledati z pozitivne strani.

Depresija je pogosta, velja pa se zavedati tudi pogostih uspešnih zdravljenj.

Pomirjanje, vzdržujmo kondicijo

Pomirjanje je enako pomembno kot telesna kondicija .

Vzdrževanje kondicije in pomirjanje je pomembno. Človek z boljšo fizično kondicijo je bolje pripravljen na obrambo pred učinki negativnih vplivov iz okolice. Gre za problem sodobnega časa, ki človekove aktivnosti intenzivira. Kar pomeni, da želimo storiti več v krajem času. Bistvo problema je v tem, da se ne zavedamo nevarnosti. Ker je iz dneva v dan, na račun razvoja in napredka, možno narediti več v krajšem času, človek ni zadovoljen z prej opravljenim, ampak želi izkoristiti še preostanek. Želi se oskrbeti z pozitivnimi učinki na načine, ki na prvi pogled zgledajo privlačni in koristni. Vendar so koristni učinki zanj bistveno manjši, kot na prvi pogled izgleda. Kot prvo jih mora biti sposoben izvesti brez negativnih posledic. Pri tem pomaga na eni strani pomirjanje na drugi kondicija. Zavedati se moram, da je organizem zgrajen kompleksno, ter na je drugi strani tako dober, kolikor dober je človekov prispevek zanj. Telesna kondicija se ne more pridobiti, če ni vložene ustrezne količine fizične aktivnosti. Kako učinkoviti so prispevki lahko opazimo po nekaterih preprostih znakih. To so znoj, občutek obremenitve, bolečine v različnih pojavnih oblikah in različnih stopnjah ter podobno. Zaman bomo govorili o tem, da smo izboljšali kondicij, če pa ni niti sledu o naporih. Vedeti moramo, da na tak način sleparimo zgolj sami sebe. Kondicijo pridobimo zgolj z ustreznim fizičnim naporom. Obremenitev organizma mora biti ob tem postopna, zraven sodi pomirjanje in regeneracija. Ena največjih napak je, da željo osebe že takoj ali v kratkem času, doseči raven aktivnih rekreativcev. S tem si povzročijo predvsem veliko preglavic. V napredek sodita pomirjanje in regeneracija, enako kot aktivnost. Z njima človek omogoča organizmu vzpostavitev ravnovesja, ki je bilo porušeno z intenzivno vadbo. Poleg tega pa pomirjanje včasih koristi med samo vadbo.

Pomirjanje omogoča, da organizem vzpostavi optimalno ravnovesje.

Železo, koristen mineral

Železo je koristen mineral , ki prenaša kisik do vseh živih celic.

Med drugim je železo tudi sestavni del snovi, ki dajejo energijo, razstrupljajo, so antioksidanti, tvorijo genski material, pomagajo uravnavati količino kisika v organizmu. Posledica negativnih vplivov iz okolice so tudi bakterije, katere železo imunskemu sistemu pomaga uničevati. Ko železo, primanjkuje lahko govorimo o nesposobnosti obrambe. Oziroma, zmanjšani sposobnosti obrambe. Poleg tega železo oziroma njegovo pomanjkanje vpliva na utrujenost, zmanjšano kondicijo, brezvoljnost, glavobol in podobne težave. Ker imamo o teh težavah na voljo veliko izkušenj, je odprava aktivnimi dodajanjem železa mogoča. V prehrano železo dodajamo na razne načine. Predvsem se velja pri tem nasloniti na izkušnje iz nam znanih virov. Ker je to veliko bolj neposredna izkušnja, bo težava povezana s pomanjkanjem železa učinkoviteje postala preteklost. Organizem je edinstven. Kar pomeni, da so njegove značilnosti drugačne od ostalih organizmov. Nekaj podobnosti dobimo preko dednega materiala. Zato imajo organizmi oseb, ki so v sorodu podobne lastnosti. Te podobne lastnosti se kažejo na različne načine. Del načinov je fiziološke narave. Kar pomeni, da so si osebe podobne že na prvi pogled. Poleg izgleda pa gre velikokrat tudi za nevidne podobnosti. Pri bolezenskih težavah so zanimive predvsem podobnosti v delovanju organizma, v podobnih težavah, v podobnih sposobnostih in podobnem. Vse to nam lahko pri bolezenskih težavah koristi. V primeru, da imamo na voljo izkušnje preko sorodstvenih vezi, to pomeni veliko možnost podobnosti. Kar praktično pomeni, da bomo za odpravljanje problemov lahko učinkovito poskrbeli z posnemanjem oziroma upoštevanjem podobnosti. Tako lahko odkrijemo tako majhne kot tudi večje probleme. Majhne probleme velikokrat praktično spregledamo, saj predvsem učinkoviti organizmi zanje poskrbijo hitro in učinkoviti. Pri večjih problemih je slika drugačna. Pri tem je potrebno upoštevati, da aktivno zdravljenje upošteva tudi vse novosti.

Železo najdemo v sadju, zelenjavi in mesu, nudijo pa ga tudi prehranska dopolnila.

Remifemin, rastlinsko zdravilo

Remifemin je rastlinsko zdravilo .

Rastlinsko zdravilo Remifemin učinkovito učinkuje v odboju mene. Vsako obdobje mene lahko načeloma Remifemin izboljšuje. Velja pa se zavedati posebnost, ki jih ima in prinaša Remifemin. Tako kot samo zdravilo, kot tudi glede na posebnosti osebe, ki ga uživa. Sam Remifemin je del obsežnih načinov izboljšanja kakovosti življenja v času mene. Čas mene lahko Remifemin izboljša podobno kot druge učinkovine. Zelo pomembno je spoznanje, da so učinkovite učinkovine predvsem tiste, ki nimajo posebnih nasprotnih učinkov. Učinkovito je tako zdravo prehranjevanje, gibanje, odpravljanje slabih navad in podobno. Zdravo prehranjevanje se danes na žalost sliši kot zguljena fraza. Kar velikokrat vpliva na negativne učinke. Bolje kot se ubadati z analiziranjem dobrih in manj dobih informacij, se velja soočit z analizo lastnega zdravja. Vsak človek je zgodba zase. Ima svoje značilnosti, ki so na eni strani podobne splošnim, na drugi strani pa je vsak človek zaklad posebnih lastnosti. Preko splošnih lastnosti se človek lahko dokoplje do dobrih rezultatov analize. V primerjavi z primerljivimi osebami smo lahko bolj zdravi, imamo manj težav, živimo bolj kakovostno življenje. Lahko pa je naša slika tudi drugačna. Pomembno je, da smo s svojim stanjem zadovoljni, glede na primerjavo z drugimi. Nasprotno pa ni dobro, da smo zadovoljni s slabšim stanjem od povprečja. Slabe navade so velikokrat del povprečja. Osebe se velikokrat zadovoljijo s slabimi navadami in jih počnejo neprestano, ker preprosto to počnejo tudi druge osebe. Vedeti moramo, da slabe navade nikomur ne koristijo. Najbolje to vedo osebe, ki imajo osebne izkušnje. Predvsem aktivne osebe dobro vedo kakšno je stanje v času, ko imamo dobre navade, ter v času, ko se navzamemo manj dobrih ali slabih navad. Takšne osebe se slabih navad zavedo pravočasno, kar pomeni, da se slabih navad izogibajo po najboljših močeh. Dobre osebne izkušnje so zlata vreden zaklad.

Remifemin prinaša številne pozitivne učinke.

Gripa, dolgotrajne in resne težave

Gripa lahko povzroči dolgotrajne in resne težave .

Dolgotrajne in resne težave gripa povzroča v določenih delih leta bolj izrazito, kot v drugih delih leta. Zato je gripa lahko predvidljiva v smislu učinkovite obrambe. Najboljša obramba je naš imunski sistem . Imunski sistem omogoča, da je gripa zatrta v kali. Vendar gripa ne bo zatrta sama po sebi. Oziroma gripa ne bo zatrta zgolj z zanašanjem na imunski sitem. Imunski sistem je tako dober, kolikor je sposoben, vzdrževan in po potrebi okrepljen. Okrepitev lahko imunski sistem pridobi s prehrano ter aktivnostmi krepitve. Prehrana lahko prinaša številne pozitivne učinke za imunski sistem. Hrana, ki omogoča krepitev imunskega sistema je v mnogih primerih že tradicionalna in lokalna. Kar pomeni, da se na podlagi izkušenj starejših generacij oskrbimo z učinkovito prehrano. Ljudje, ki živijo stoletja na določenem območju najbolje vedo, kaj je za vremenske značilnosti najboljše. Pomembno pri tem je tudi zavedanje, da so živila pridelana v lokalnem okolju najboljša izbira. Ker veljajo za naravne in prilagojene okolju. Poleg tradicionalne prehrane pa velja prisluhniti tudi sodobnim alternativam. Vsa območja nimajo enakih možnosti, zato je potrebno v določenih primerih tradicionalni prehrani dodajati tuje prehranske navade in zmožnosti. Aktivnosti, ki krepijo imunski sistem so tiste, ki ga aktivirajo. Tako izpostavljenost mrazu aktivira ustrezne aktivnosti imunskega sistema. Več kot bomo izpostavljeni mrazu, večkrat bo imunski sistem aktiviran, posledično se bo krepil. Pri tem seveda ne smemo pretiravati, ter odklanjati razne zaščite. Izpostavljene dele telesa je potrebno po potrebi zaščititi. V primeru, da bomo imeli dele telesa izpostavljene po nepotrebnem, lahko sami sebi prej škodimo kot koristimo. Zato se velja držati zdrave kmečke pameti, ter ne po nepotrebnem izzivati negativnih vplivov iz okolice ter nastanek težav.

Gripa je lahko začetek resnih težav, zato velja z učinkovitim imunskim sistemom, zdravo prehrano, čistočo, obvladovanjem stresa in podobnimi aktivnostmi, preventivno ukrepati.

http://www.arspharmae.com/info/zdravstveni-nasveti/kako-vem-ali-imam-prehlad-ali-gripo.html

Anksioznost, zdravstvena pomoč

Anksioznost zahteva, da je zdravstvena pomoč kakovostna in individualno prilagojena.

Težave, katre povzroča anksioznost potrebno zdraviti. Za zdravljenje težav, katere povzroča anksioznost je na voljo več pristopov. V prvi vrsti se mora pacient zavedati, da je anksioznost mogoče uspešno odpraviti. O tem kako je moč anksioznost odpraviti govorijo pozitivne izkušnje drugih. Pripravljenost na spremembe je pomembno, ko se anksioznost spremeni v pozitivno spremembo. Danes je bolezni in težav z zdravjem veliko. Zdravstvene težave so lahko posledica dedovanja, težave lahko nastanejo v okolici, obstaja pa še cela vrsta drugih vzrokov. Kot prvo se mora vsak človek zavedati, da je največ odvisno od njega samega. Sam bo lahko za se naredil največ, preprosto zato, ker o sebi največ ve, dobro ve kaj mu koristi in kaj škodi, zna tudi presojati koristnost raznih drugih ukrepov. Dobrodošlo pri zdravljenju je dobro poznavanje samega sebe, kot tudi okolice. Tako lahko veliko pripomoremo k zdravljenju z odkrivanjem vzrokov, ki lahko tičijo pri nas ali v okolici. Z pomembnimi spremembami lahko opazujemo spremenjen potek dogodkov, spremenjeno vedenje okolice, spremembe na sebi in podobno. Danes je možnosti za odkrivanje vzrokov še toliko večja. Na voljo imamo bistveno večji obseg informacije kot nekoč. Obseg informacij je toliko večji, ker ima možnost oblikovanja informacij danes praktično vsaka oseba. Tako lahko oseba o svojih težavah sporoča na bolj ali manj direkten način. Pri tem mu seveda lahko izpoved na razne načine koristi. Toliko bolj pa vsem, ki imajo podobne težave. Poleg izpovedi bolnikov so dobrodošle tudi strokovne informacije. Njihova prednost je, da so pridobljene na znanstveni in strokovni podlagi. Zdravstvo se od svojih začetkov krepi z tako sodobnimi dognanji, kot tudi z vsemi spoznanji iz preteklosti. Sodobna dognanja so danes vedno bolj intenzivna. Ker so odkritja podkrepljena z sodobnimi pristopi, to omogoča bistveno hitrejši in kakovostnejši proces.

Anksioznost zahteva oseben pristop.

Prehlad odpravlja rekreacija

Prehlad odpravlja športna aktivnost Športna aktivnosti je posebej priljubljena v celotnem delu Evrope ter drugih delih sveta, ki so bogati s pogoji rekreacije. V velikokrat aktivnosti delimo na letne in zimske. Za prehlad smo najbolj izpostavljeni pozivi, zato je ta letni čas dober za pridobivanje odpornosti. Smučanje je športna aktivnost, ki lahko pomaga pri odpornosti na prehlad.

Odpornost na prehlad hkrati omogoča, da je smučanje varno in prijetno. Smučarska kondicija je stanje fizične in psihične pripravljenost, ki omogoča, da je smučanje omogočeno v vseh svojih pozitivnih lastnostih. Smučanje in smučarska kondicija sta osnovi, zardi katerih lahko govorimo o varnosti na smučiščih. Smučarska kondicija se največkrat začne nabirati v poletnih mesecih. Tik pred zdajci smučarska kondicija ni mogoča. Gre predvsem za približke, ni pa to smučarska kondicija. Vsak smučar se mora zavedati, da smučarska kondicija na pride čez noč. S takim razmišljanjem so pogoste smučarske poškodbe. Največkrat so smučarske poškodbe odraz nepripravljenosti smučarja. Smučarske poškodbe se da preprečite na več načinov. V prvi vrsti je to smučarska kondicija, sledi upoštevanje pravil varnega smučanja, sledijo pa smuči oziroma izbira smuči ter smučarska oprema. Izbira smuči ni enostavna, prav tako smučarska oprema ni enostavna za izbiro. Vsaka izbira smuči je zgodba zase. Smučar ima največkrat mnoge omejitve, zato izbira smuči ne more biti brez omejitev. Izbira smuči je največkrat najboljša, ko se sklene določene kompromise.

Dobra izbira smuči se poleg tega prilagaja na eni strani zahtevam, na drugi strani pa možnostim. Napačno je predvsem razmišljanje, da bo nadpovprečna izbira smuči pripomogla k boljšim rezultatom. Smuči so zgolj ena od osnov skupine izdelkov, ki jim rečemo smučarska oprema. Smučarska oprema pa naj bo še tako dobra, ne more nadomestiti raznih pomanjkljivosti smučarja. Smučarska sezona se največkrat zgodi sredi poletja, na prehlad takrat ne pomislimo. Vendar lahko že aktivno začnemo preganjati prehlad. Prehlad sredi poletja preganjamo s pripravo na zimsko sezono.

http://www.arspharmae.com/info/zdravstveni-nasveti/kako-vem-ali-imam-prehlad-ali-gripo.html

Napetost in samopomoč

Napetost je pogosta težava . Pogosta težava je napetost, ker prizadene veliko število ljudi. Napetost je zaradi tega znana strokovnjakom. Rešitve, ki jih strokovnjaki nudijo za napetost, so preizkušene. Napetost pozna nekatere splošno znane postopke pomoči. V tem primeru so težave, ki jih prinaša napetost, učinkovito odpravljene pri velikem številu ljudi.

Napetost je lahko osebnega značaja. To pomeni, da ima nekatere osebne lastnosti. Osebne lastnosti so lahko v primerjavi s povprečjem primerljive populacije bolj ali manj različne. Bolj kot so osebne lastnosti različne, bolj je potrebno biti pozoren na vse prisotne razlike. Ker je človek sam sebi lahko najboljši zdravnik, je dobrodošlo prepoznavanje, zaznavanje, učinkovanje ter preizkušanje v primerih težav. Prepoznavanje omogoča, da se prepozna težavo oziroma težave. Človek mora zato redno spremljati svoje zdravstveno stanje. V prvi vrsti so temu primerne človekove sposobnosti, katere omogočajo zaznavanje težav. Nekatere težave občutimo takoj in nezgrešljivo. Za zaznavanje ali potrjevanje, pa imamo tudi nekatere metode. Te lahko učinkovito podajo informacijo ali pa jo potrdijo. Informacijo podajo takrat, ko človek na drug način ni mogel priti do nje. Metode pa jo potrdijo takrat, ko je človek že pred tem spoznal informacijo, z metodo pa je v ugotovljeno toliko bolj prepričan. Samo zaznavanje je največkrat pospešeno v starejših obdobjih življenja. V mlajših obdobjih življenja to ni pogosto, saj je človek povečini zdrav. Bolj pogosto samo zaznavanje v mlajših obdobjih življenja je pri nekaterih osebah, ki so bolj odvisni od zdravja in značilnosti zdravja.

To so na eni strani bolniki, na drugi strani pa osebe, ki se bolj intenzivno ukvarjajo z raznimi aktivnostmi. Glede na prejete informacije preko zaznavanja lahko človek poišče pomoč za težave. Najbolj učinkovite so takrat, ko rešitev prinaša pozitivne učinke hitro. O učinkovitosti se sam lahko najbolje prepriča. V primeru, da kakovostnih rešitev ni je priporočljiv obisk strokovnjaka s področja zdravstva. Napetost zahteva soočenje ter pravilno postopanje.