Arhiv Značk: oškodovanec

Zavarovalnica v praksi

Zavarovalnica se v praksi razume kot varovanje osebe ali premoženja .

Zavarovancu zavarovalnica omogoča, da se na podlagi pravic iz zavarovalne pogodbe, izplača določen znesek. Na ta način zavarovalnica zavarovancu omogoča, da na podlagi manjših vplačanih premij, ob primeru nezgode pride do nadomestila za nastalo škodo. Zavarovalnica je posebej pomembna v današnjem času, ko hiter tempo vsakdanjika zahteva hitro prilagoditev novo nastalim razmeram. V primeru nastale škode je zavarovalnica lahko izjemnega pomena za povrnitev nastale škode . Znesek lahko omogoča ne le izplačilo škode na podlagi vplačanih premij, ampak tudi omogočanje izvajanje dejavnosti, ustvarjanje premoženjskih koristi oziroma nadaljevanje uživanja koristi. Z zavarovanjem danes razumemo tudi širše pojme, kot so kreiranje novega zavarovalnega produkta, obnavljanje obstoječih zavarovanj in sklepanje novih, reševanje škodnih primerov za katere je sklenjeno zavarovanje. Zavarovalnica lahko dobro deluje, ko imajo naštete dejavnosti, to je ustvarjanje novih produktov, obnavljanje starih zavarovanj in sklepanje novih ter reševanje škode na podlagi določil zavarovalne pogodbe, ustrezno podporo. Za dobro opravljanje našitih dejavnosti zavarovalnica zagotavlja zbiranje, obdelavo in razvrščanje podatkov v koristne oblike, izobraževanje zaposlenih in pogodbeno vezanih zavarovalniških delavcev, zagotavljanje pravne podpore zaposlenim in pogodbeno vezanim zavarovalniškim delavcem, skrbi za ustrezno obnavljanje, nadgradnjo in posodobitev informacijske tehnologije in izvaja mnoge druge aktivnosti. Zavarovalnica mora zavarovancem predvsem nuditi zaščito z zagotavljanjem možnosti zavarovanja in izplačilo škode v primeru njenega nastanka. Za zagotavljanje dobrega imena zavarovalnica mora skrbeti za dober poslovni odnos z vsemi sodelujočimi na trgu, v primeru nastanka velikih škod pa ne sme stati križem rok ampak se mora po najboljših močeh odzvati na potrebe oškodovancev. S pomočjo v času večjih naravnih nesreč se izkaže v svojem socialnem čutu do zavarovancev, dejanskih ali potencialnih. Dobro ime si zavarovalnica ustvari s hitro oceno škode in izplačilom škode na podlagi ocene in vplačanih premij.

Zavarovalnica ima pomembno vlogo na poslovnem in socialnem področju.