Prenehanje delovnega razmerja, nova priložnost

Prenehanje delovnega razmerja je lahko nova priložnost .

Nova priložnost je prenehanje delovnega razmerja zaradi slabih pogojev dela na dosedanjem delovnem mestu. Prenehanje delovnega razmerja je trenutek, ko se odpovemo staremu delovnemu mestu in nastopimo boljše delovno mesto ali pa ga začnemo iskati. Čas za iskanje je različno dolg, odvisen od več dejavnikov. Novo delovno mesto se lahko išče prek različnim medijev in virov. Najbolje je novo delovno mesto iskati dovolj časa predno nastopi prenehanje delovnega razmerja. Novo delovno mesto lahko poiščemo pri konkurenčnem podjetju oziroma delodajalcu. Ker smo zaposleni na konkurenčnem delovnem mestu oziroma v konkurenčni dejavnosti, bomo znali dobro oceniti pogoje za delo, kakovost delovnega mesta, možnosti za napredovanje in izobraževanje ter druge prednosti. Predno nastopi prenehanje delovnega razmerja se velja pozanimati tudi o zakonodaji, ki predpisuje to področje. Prenehanje delovnega razmerja je ugodnejše, ko se zanj odloči zaposleni. Pred odločitvijo si lahko zagotovi dovolj časa, da si najde drugo, predvsem pa boljše delovno mesto. Prenehanje delovnega razmerja s strani delodajalca je za zaposlenega manj ugodno, saj predvsem nima na voljo potrebnega časa, ki je sicer na voljo, ko se za takšno odločitev odloči sam. Ob prenehanju delovnega razmerja s strani delodajalca morajo biti podani resni in utemeljeni razlogi. Predvsem gre za prenehanje zaposlitve za določen čas, sporazumna razveljavitev pogodbe o zaposlitvi in prej omenjena odpoved pogodbe o zaposlitvi. Pripadajoče pravice so različne glede na razloge za odpoved. Vsako nejasnost je potrebno razjasniti, v primeru dvomov je dobro poiskati pravno pomoč. Pravna pomoč je dobrodošla zaradi spreminjajočih se zakonov, nepoznavanja postopkov, pravic in podobnega. Strošek pravne pomoči je v veliko primerih malenkosten glede na kasneje pridobljene in uveljavljene pravice.

Prenehanje delovnega razmerja mora odpuščeni jemati kot možnost za nov začetek, predvsem pa mora optimistično gledati v prihodnost, vsekakor pa mora pred tem izkoristiti vse pripadajoče zakonske možnosti in pravice.