Digitalno oglaševanje, aktivno motiviranje potrošnikov

Digitalno oglaševanje je aktivno motiviranje potrošnikov z uporabo spleta.

Kakšen možen učinek ima digitalno oglaševanje lahko ugotovimo na različne načine, ankete, meritve in druge podobne aktivnosti so koristne. Praktično gre za tržne analize , ki sporočajo veliko predvsem profesionalcem v točno določeni panogi. Iz lastnih izkušenj bo vedel, katere skupine je najbolje motivirati ter kaj jim ponuditi. Ker ima digitalno oglaševanje možnost uspeha tudi na regionalnem ali globalnem trgu, se lahko usmeri tudi na tuja tržišča. Pri tem koristijo podatki, kakšen doseg lahko pričakujejo pri določenem občinstvu določenega trga. Pred skoraj letom dni je interesentom za digitalno oglaševanje prišel podatek, da je v Sloveniji dve tretjini obiskovalcev spleta v starostni skupini od dvanajst do petinštirideset. Razdeljeni so v tri starostne skupine, ki so praktično enako veliko. Malenkostno večje odstopanje je bilo v najmlajši skupini. Prav tako sta spola praktično izenačena, razlika je praktično zanemarljiva. Ista raziskava je pokazala tudi možnosti za digitalno oglaševanje na nekaterih sosednjih trgih. Tam je zanimivo moških obiskovalcev bistveno več, večja je tudi najmlajša skuina. Za digitalno oglaševanje v Sloveniji je zanimiva tudi obiskanost po regijah. Daleč največ spletnih obiskovalcev prihaja iz osrednje slovenske regije, sledijo Podravje, Gorenjska in Savinjska regija. Vse naštete regije imajo nad desetino obiskovalcev. Pomurje, Koroška, Zasavje, Spodnjeposavska, Dolenjska, Goriška, Obalno-Kraška ter Notranje-Kraška regija pa imajo vsaka pod desetino obiskovalcev spleta. V isti raziskavi ima digitalno oglaševanje tudi prikazane najbolj obiskane spletne strani na območju dežele na sončni strani Alp. Na teh spletnih straneh lahko pričakuje, da bo objavljeno oglasno sporočilo doseglo največ potencialnih kupcev blaga ali storitev. Hkrati pa na podlagi tega podatka digitalno oglaševanje dobi informacijo, katero ponudbo lahko zlahka zavrne ter za katero ponudbo ima na osnovi te informacije pridobljeno pogajalsko moč.

Digitalno oglaševanje je način obveščanja potrošnikov o vseh novostih, akcijah, posebnih ugodnostih in številnih drugih spremembah v ponudbi.

Marketing automation, podporne aktivnosti

Marketing automation je primer, ki kaže kako trženje skozi celoten čas obstoja neprestano napreduje ter išče vedno boljše rešitve povezovanja ponudbe in povpraševanja na trgu.

Čeprav se nam zdi marketing automation sila napreden, je v svoji goli osnovi enak vsem predhodnim razvojnimi stopnjam. Ponudba in povpraševanje še vedno obstajata, tako kot sta v vseh odbojih zgodovine do sedaj, spreminjajo se načini povezovanja. V preteklosti je bilo za doseganje potrebnega veliko časa, prisotni so bili stroški, danes je večino teh stroškov in porabljenega časa možno zmanjšati na nekoč komaj verjetne vrednosti. Ker je velika učinkovitost danes zaželena bolj kot kdorkoli prej, je marketing automation odvisen od podpornih dejavnosti. Osnova je splet ter platforma, ki omogoča kupovanje oziroma prodajo. Vendar je to zgolj del posla. Vse kar se preko spleta izvede, je treba pretvoriti v klasično obliko pridobivanja. To pomeni, da mora prodajalec kupcu poslati kupljeno na željen naslov. Kar je lahko v nekaterih delih sveta danes težava. Za marketing automation je značilno, da dobro deluje povsod, kjer je veliko povpraševanja ne le v osnovnih, ampak tudi podpornih aktivnostih. V primeru, da zanimanje v podpornih aktivnostih ni veliko, tudi osnovne ne morejo dobro delovati. Zato je moral marketing automation na takih primerih iskati nove rešitve. Pomoč je v nekaterih primerih našel v klasičnih načinih. Ta sam po sebi nima težav z podpornimi aktivnostmi, saj so del procesa oziroma na voljo skupaj z ostalimi aktivnostmi. Ko kupec želi ali zahteva, lahko na enem mestu dobi informacije, blago ali storitev ter poprodajne storitve. Združevanje sodobnega s klasičnim je za marketing automation zelo pomembno predvsem povsod tam, kjer podporne aktivnosti niso ustrezne zagotovljene na sodobnim zahtevam primerni ravni. Blago in storitve brez ustrezne poprodajne storitve ter podpore kupec ne more v popolnosti izkoriščati.

Marketing automation omogoča številne pozitivne spremembe pri osvajanju novih trgov in kupcev.

https://www.red-orbit.si/blog/

Segmentacija uporabnikov na spletu išče priložnosti

Segmentacija uporabnikov na spletu je iskanje priložnosti .

Priložnosti dnevno iščemo na praktično vseh področjih, podobno kot segmentacija uporabnikov na spletu, med vsemi želimo poiskati najboljše. Poiskati najboljše je zelo širok pojem, izbranih možnosti je praktično toliko kolikor je odločevalcev, ponujenih pa bistveno več. Celotne možnosti se hitro in kakovostno zožijo na ciljno skupino takrat, ko je opravljenih vrsta aktivnosti. postopek je krajši za vse, ki imajo izkušnje. slednji lahko iz izkušenj vedo, da je določenemu segmentu ponudba bolj privlačna, dostopna, zanimiva ali kako drugače bolj dosegljiva, kot drugemu segmentu. Pri slednjem najdemo številne vzroke, zakaj ponudba ni dobra. Podobno počne segmentacija uporabnikov na spletu, ki se s tem želi izogniti morebitnemu neuspehu. Kdor nima izkušnje ima na razpolago več možnosti. Verjetno najboljša, vendar hkrati najbolj zahtevna je samo izvedba celotnega postopka ugotavljanja. Obstajajo tudi druge možnosti, vendar je pri tem možnosti za uspeh predvsem na daljši rok. Tako lahko segmentacija uporabnikov na spletu preprosto povzame rešitve, ki so že znane in so se izkazale za uspešne. Težava je v tem, da so se rešitve izkazale za uspešne v preteklosti, bolj kot je ta oddaljena, večja je možnost sprememb do današnjih dni. Včasih celo cel niz dejavnikov ni več koristnih, nimajo več takšnega potenciala ali kako drugače z njimi ni smiselno računati. Pri v celoti lastni aktivnosti se dodatno oborožimo z številnimi novimi znanji in praksami. Ker jih izvedemo sami, so izkušnje neposredne, segmentacija uporabnikov na spletu nam prinaša poenostavljeno povedno izkušnjo več. Bolj kot je postopek obsežen in kompleksen večji obseg znanja ter izkušenj s tem pridobimo. Tudi v tem primeru je nekaj pasti. Velikokrat v takem primeru segmentacija uporabnikov na spletu uporablja orodja, ki niso sodobna. Kar lahko prinese temu primerno manj aktualen rezultat kot pričakujemo.

Segmentacija uporabnikov na spletu mora med množico poiskati najboljši potencial za uspeh.

Digitalni marketing, koristne spremembe

Digitalni marketing prinaša v vsakdanjik človeka koristne spremembe .

Koristne spremembe lahko digitalni marketing ponudi, če jih spletni uporabnik prepozna kot koristne. Danes je digitalni marketing pogost način uvajanja sprememb v spletno realnost. Pomembno pri tem je, da digitalni marketing dosega željene učinke. V primeru, da digitalni marketing dosega koristne učinke pa so pozitivne lastnosti še večje. Sodobni digitalni marketing se zaveda moči in priložnosti, ki jo ponuja spleta sedanjost. Spremembe se lahko dosega na različne načine, pomembna je ustreznost. Predvsem je razlika med spremembami, ki imajo prost dostop, ter spremembami, katere nimajo prostega dostopa. Spremembe lahko nudi tudi Google AdWords. Pojem Google AdWords je v deželah, kjer je splet razvit, že znan. V drugih deželah Google AdWords ni prepoznan. Mnogim Google AdWords pomeni neznanko. Nekoliko bolje se odrežejo tisti, ki so za Google AdWords slišali, ne vedo pa čemu služi in kakšen je namen. Predvsem gre pomoč vsem, ki vidijo splet kot svojo priložnost. Zavedajo se, da veliko uporabnikov spleta verjamejo raznim orodjem na spletu. Orodja na spletu so namenjena večji uporabnosti spleta. uporabnost spleta je večja takrat, ko je dostopen ter lahko prinaša učinke. Splet je danes v mnogih pogledih že vsakdanjik. Predvsem to velja za urbana območja ter mlajše generacije. Izven urbanih obočji je uporabnost spleta manjša. Mlajše generacije na splošno veljajo za potencial spleta. Ker so pogosti uporabniki spleta jim lahko omogočajo številne prednosti. Svoje prednosti pa pri obisku vidijo tudi številni drugi. Tako lahko svoje cilje dosežejo preko večjega obiska. Večji obisk ima tudi svoje pasti, ki se jih velja zavedati. Predvsem večji obisk še ne pomeni tudi večje dejanske vrednosti trženj preko spleta. Razlika je ali obisk pomeni zgolj nabiranje informacija ali pa pomeni obisk tudi nakup blaga ali storitve.

Digitalni marketing je sodobna aktivnost, ki temelji na klasičnih tržnih prijemih na moderen način.

Spletni marketing, oblika trženja

Spletni marketing je oblika trženja . Klasična oblika trženja, ki je povezovanje povpraševanja in ponudbe je dobila novo obliko. Spletni marketing je oblika trženja, ki pri svojem delovanju koristi sodobne tehnologije, ki so na voljo.

Novost, kot je spletni marketing se je pojavil z uveljavitvijo spleta, ter njegovo dostopnostjo širšim množicam. Dobra prodaja blaga in storitev je mogoča dobrimi spletnimi povezavami in tehnologijo, ki tak način trženja omogoča. Spletni marketing se je zato najprej pojavil v deželah, ki so imel spletno povezavo najprej urejeno in omogočeno. Predvsem je za
spletni marketing bila pomembna dostopnost do spleta širšim množicam uporabnikov. Spletni marketing se je z večanjem dostopnosti razvijal v državah, ki so tak razvoj omogočale in spodbujale razvoj spletne infrastrukture. Druge države, med katerimi je tudi Slovenija, so spletni marketing osvojile in začele razvijati kasneje. Pomembno pri takšnem trženj je, da se na pravi način podaja informacije o izdelku ali storitvi. Prava mera med preveč agresivnimi in slabo zastopanimi oglasi je zelo tanka meja. Potrebno je dobro poznati ciljno skupino, predvsem pa kaj bi radi z oglasnim sporočilom povedali o svoji storitvi ali izdelku. Preveč agresivno trženje prek spleta lahko uporabnike spleta odvrača do te mere, da si ne bodo ustvarili negativno mnenje zgolj za izdelek ali storitev, ki je v agresivnem oglasu, ampak se bodo v bodoče izogibali tudi vsem izdelkom in storitvam istega proizvajalca oziroma ponudnika v prihodnosti. Slabo zastopan oglas za izdelek ali storitev je pa predvsem prezrt. Problem slabo zastopanega oglasa za izdelek ali storitev je lahko v več podrobnostih in ima temu primerno različne razloge. Slaba postavitev je lahko pomemben vzrok, slaba prilagojenost ciljni publiki je tudi velik problem. Večkrat lahko slabo prilagojenost ciljni publiki zasledimo tudi v Sloveniji, saj je trženje za naš trg neprimerno v primerjavi sosednjimi trgi.

Spletni marketing je sodobno trženje, ki se bo v prihodnosti še razvijal.