Arhiv Značk: izračun zavarovanja

Izračun zavarovanja pomaga oceniti ponudbo

Izračun zavarovanja pomaga oceniti ponudbo zavarovalnice oziroma njenega predstavnika. Izračun zavarovanja je mogoče storiti na različne načine, v nekaterih primerih gre za rutinirane ali tradicionalne načine. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje mnoge osebe sklepajo potem, ko jih je presenetili stroški zdravljenja. V tem primeru izračun zavarovanja temelji tudi na osebni izkušnji.

Izračun zavarovanja pomaga pri iskanju ponudbe.

 

Izračun zavarovanja lahko temelji na več izhodiščih

Nekatere zavarovance zanima izračun zavarovanja, ki je primerljivo z povprečnim zavarovanjem drugih oseb. Želijo skleniti pod istimi pogoji ter s primerljivimi pravicami. To je lahko poleg obveznega tudi prostovoljno zavarovanje, lahko pa so dodane tudi razne druge možnosti. Druge zanima izračun zavarovanja, kateri ni povsem enak povprečju. V tem primeru gre lahko za zamenjavo zavarovalnice, postavk v zavarovalni polici ali kakšne druge spremembe. V vseh primerih je koristno pridobiti rezultat izračuna, kot ceno dopolnilnega zavarovanja pod zahtevanimi pogoji. Pri tem velja upoštevati izhodišča za sklenitev zavarovanja ter pridobljene pravice. Med pomembna kritja stroškov doplačil sodijo doplačila zdravstvenih storitev, ki niso krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno s storitvami nastanitve in prehrane v bolnišnici ali zdravilišča, doplačilo vseh zdravil s pozitivne in vmesne liste do priznane vrednosti za to zdravilo, predpisanih na recept, doplačila ne nujnih reševalnih prevozov, doplačila zdravstvenih pripomočkov ter doplačila ortopedskih, slušnih, očesnih in drugih pripomočkov do priznane vrednosti. V osnovi gre za enak izračun zavarovanja ne glede na vir ali izhodišče. Razlika je v tem, da je izračun zavarovanja na sedežu zavarovalnice oseben, prek spleta pa ne. V tem primeru lahko izvedemo praktično toliko izračunov, kolikor je možnih spremenljivk. Osebni obisk, pa ponuja več možnosti. Niso redki primeri, ko osebe izvedejo izračun zavarovanja na oba načina. Odločitev je odvisna predvsem od izbranega zavarovanja. Pri obveznem zavarovanju je pogosto izbrana cenovno najbolj ugodna, pri dopolnilnem zavarovanju pa opcija z največjim kritjem razlike. Dobro izbrani dejavniki odločanja so pogoj za dober izračun zavarovanja.

Zakaj je smiselno pripraviti izračun zavarovanja

Eden izmed najbolj uporabnih orodij, ki jih lahko uporabimo za preračunavanje stroškov za zavarovanje je informativni izračun zavarovanja. To je orodje, s katerim si lahko za prihodnost pripravimo zelo nazorno projekcijo vseh naših izdatkov, ki jih bomo imeli v povezavi z zavarovalniškimi storitvami. Če želimo pripraviti izračun zavarovanja, imamo več različnih možnosti, kako se tega lotiti.

Najbolj preprost način je, da se domenimo nam ga pripravi kar zavarovalniški agent. Pri izbrani zavarovalnici kontaktiramo osebo, ki je zadolžena za informiranje in ta nam po priskrbela kontakt agenta. Prednost tega je, da bomo lahko pridobili veliko informacij o različnih paketih zavarovanj in njihovih pogojih. Tako bo tudi končni izračun zavarovanja precej bolj natančen. Dandanes so namreč paketi zavarovanj postali že zelo kompleksni. Različna področja zavarovanja se med seboj prekrivajo in prepletajo, prav zato pa je pomembno, da izberemo tiste, ki nam najbolj koristijo.

In katera pokritja upoštevati, ko pripravljamo izračun zavarovanja? V osnovi je vsako zavarovanje mehanizem, s katerim zavarovanec optimizira obvladovanje tveganja. Zato se mora vsakdo vprašati, katere so tiste tvegane situacije, v katerih se znajde on sam, njegovi svojci in njihova lastnina. V izračun zavarovanja nima smisla vnašati postavk, ki zavarujejo škodne dogodke, za katere obstaja zelo majhno tveganje. Vendar pa je zaznavanje tveganja zelo različno med ljudmi. Za nekoga je lahko 10 odstotno tveganje že zelo visoko, za nekoga drugega pa je takšno tveganje zanemarljivo. Ko torej pripravljamo izračun zavarovanja, je potrebno upoštevati, kolikšni so stroški zavarovanja in kolikšni so stroški morebitne škode, če zavarovanja nimamo.

Vsak lahko izračun zavarovanja pripravi tudi sam. Vse zavarovalnice imajo spletno aplikacijo, s katero lahko to opravimo že z nekaj kliki miškinega gumba. Program nas vodi skozi različne vrste zavarovanj in možnosti znotraj paketa, ki jih lahko prilagajamo. Takšen informativni izračun zavarovanja ni zavezujoč. Zavezujoč so le podpisane pogodbe, ki jih je potrebno zelo natančno prebrati.

http://www.vzajemna.si/