Arhiv Značk: izobraževanje

Logistika

Logistični tehnik in inženir logistike

Logistika postavlja v sodobnem svetu mnoge izzive, saj je treba premišljeno načrtovati in izvajati zapletene prevoze po vsem svetu. Prav tako pa odpira mnoge priložnosti, saj vedno manjka usposobljenega kadra, ki bi lahko učinkovito skrbel za tekoče delovanje razvejanih logističnih mrež. Na tem področju izstopa več poklicev, predvsem logistični tehnik in inženir logistike, seveda pa se najdejo priložnosti tudi za druge kadre. Pomembno pa je, da že pred iskanjem zaposlitve pridobimo ustrezno formalno izobrazbo in zahtevane strokovne kompetence, po možnosti tudi izkušnje pri delu na podobnih delovnih mestih. Programa logistični tehnik in inženir logistike se izvajata na srednjih šolah in višjih strokovnih šolah, zato je pot do takšnega poklica precej jasno začrtana. Ni nujno enostavna, a potrebni koraki so znani že vnaprej, tako da je pot odprta vsem, ki bi radi pridobili naziv logistični tehnik oziroma inženir logistike, ter so pripravljeni za to seveda tudi delati.

Izobraževanje za naziva logistični tehnik in inženir logistike

Kako bo torej potekalo izobraževanje? Logistični tehnik je srednješolski program, ki se izvaja v dveh izvedbah. Ena možnost je poklicno tehniško izobraževanje, to je triletno izobraževanje z zaključnim izpitom, program logistični tehnik pa se izvaja tudi v obliki srednjega strokovnega izobraževanja, torej štiriletnega srednješolskega programa, ki se konča s poklicno maturo. Obe možnosti se nekoliko razlikujeta, se pa lahko poklicno tehniško izobraževanje podaljša z dodatnima dvema letoma in prav tako zaključi s poklicno maturo. Medtem ko je logistični tehnik srednješolski program, se izobraževanje za inženirja logistike opravlja na višji strokovni šoli. Ta program je torej namenjen tistim, ki so srednješolsko izobraževanje že uspešno zaključili in želijo formalno izobraževanje nadaljevati na višji stopnji. Potek tega programa je sicer nekoliko prilagodljiv, odvisen od izvajalca – predvsem izredni študij lahko poteka prilagojeno, kar je odlično za odrasle, ki želijo pridobiti ta naziv ob delu.

https://www.bb.si/program/bb-izobrazevanje/logisticni-tehnik-pti