Arhiv Značk: iskanje zaposlitve

zaposlitev

Zavod za zaposlovanje, lajša iskanje zaposlitve

Zavod za zaposlovanje lajša iskanje zaposlitve na trgu dela.

Ustanova, kot je zavod za zaposlovanje nam lajša iskanje zaposlitve ali spremembo obstoječe zaposlitve. V konkurenčnih razmerah je zaposlovanje vedno zahtevno, vse skupaj pa otežijo razne spremembe na trgu dela. Zato je dobro imeti aktualne in kakovostne informacije vedno na dosegu rok. Sporočajo nam prosta delovna mesta, možnost prekvalifikacije, možnosti dodatnega izobraževanja ter druge koristne informacije s področja zaposlovanja. Aktualne informacije nam zavod za zaposlovanje prinaša na račun vpetosti v trg dela ter vlogo osrednje ustanove na njem. Kdor želi iskanje zaposlitve olajšat se mora zavedati aktualnih trendov in značilnosti trga dela. Svojo izkušnjo lahko izboljša predvsem z nadgradijo pomoči, ki jo nudi osrednja ustanova na trgu dela. Predvsem se mora trgu prilagajati, saj povpraševanje in ponudba nista stalnica, ampak zelo dinamična. Na spremembe vpliva čas, področje, okolica, panoga ter drugi dejavniki. V določnem časovnem obdobju nudi zavod za zaposlovanje več točno določenih zaposlitev kot v drugem. Kar pomen, da je v enem obdobju lažje najti zaposlitev, v drugem pa težje. Če govorimo o točno določeni zaposlitvi in izključujemo možnost drugih alternativnih zaposlitev. Ko ima zavod za zaposlovanje manjšo ponudbo prostih delovnih mest, se mora kandidat tej situaciji primerno prilagoditi. S prilagoditvijo novo nastalim oziroma aktualnim razmeram, si poveča možnosti pridobitve zaposlitve. Področja, kjer je lahko aktiven in uspešen so raznolika. Okolica v kateri živi oziroma v kateri išče novo zaposlitev nudi določen okvir možnosti na različnih področjih. Za iskalca to pomen, da lahko z prilagajanjem razširi svoje možnosti znotraj tega okvira. Druga možnost pa je, da poišče svojo priložnost v drugih okoljih, torej izven svojega kraja bivanja. V obeh primerih velja izkoristiti vse koristne informacije, ki jih nudi zavod za zaposlovanje.

Zavod za zaposlovanje je ustanova, ki lahko pripomore k učinkovitemu iskanju zaposlitve ali iskanju ustreznega kadra na trgu dela.

delo in prva služba

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, novo karierno poglavje

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je v zakonu določena tako s strani delodajalca kot delojemalca.
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi temelji na razlogih, ki so lahko kršitev pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja s strani delavca, ki ima znake kaznivega dejanja, če delavec ne pride na delo najmanj pet dni zaporedoma in o svoji odsotnosti ne obvesti delodajalca, če delavec ne opravi uspešno poizkusnega dela, če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ne spoštuje navodil zdravnika in podobno. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko podana tudi s strani delavca. S tem ima možnost, da izredno odpove pogodbo o zaposlitvi. S tem mu delovno razmerje preneha takoj, lahko se prijavi na Zavod za zaposlovanje ter prejme denarno nadomestilo. Da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi pravilno podana s strani delavca morajo biti izpolnjeni pogoji. Delodajalca mora predhodno pisno opomniti na izpolnitev obveznosti in o kršitvah opisno obvestiti inšpektorja za delo. V primeru, da delodajalec na opomin ne reagira, lahko delavec po poteku treh delovnih dni poda odpoved. Dodatno je zahtevan pogoj, da delavec odpoved poda najkasneje v tridesetih dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved in najkasneje v šestih mesecih od nastanka razloga. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je lahko podana zaradi ne izplačevanja plače, zamujanjem izplačil, neplačevanjem prispevkov za socialno varnost, diskriminacije na delovnem metu, raznega nadlegovanja na delovnem mest in podobnih razlogov. Delavcu mora biti v primeru, da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi podana s strani delodajalca, omogočen zagovor v razumnem roku. Ta ne sme biti krajši od treh dni. V vabilu mora biti obrazložen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, ur, datum in kraj zagovora. Delavcu mora biti vabilo na zagovor izročeno osebno. Na zagovoru lahko delavec povabi predstavnika sindikata, slednji potrebuje pooblastilo delavca.
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je osnova za novo karierno poglavje.

http://mojazaposlitev.si/delodajalci/nasveti/kako-odpustiti-delavca-v-skladu-z-zakonom/

zavod za zaposlovanje

Zavod za zaposlovanje, prilagoditev trgu dela

Zavod za zaposlovanje vedno bolj zahteva prilagoditev zaposlitve . Brezposelni se morajo v današnjih dneh zavedati pomena prilagodljivosti. Večja prilagodljivost pomeni, da ima brezposelni več možnosti. Brezposelni ima lahko večjo možnost izbire, hkrati pa lahko predstavlja večjo konkurenco.

Predstavljajo jo drugi brezposelni na trgu dela. Osrednja ustanova na trug dela je zavod za zaposlovanje. Zaposlitev na trgu dela je danes težko najti. Zato mora brezposelni sam sebi poiskati kar največ možnosti. Zavod za zaposlovanje je le ena od možnosti. Kot osrednja ustanova na trug dela zavod za zaposlovanje lahko nudi veliko koristnih informacij. Zavod za zaposlovanje pa ni edina možnost. Zavedati se moramo, da smo lahko sami sebi najboljši zavod za zaposlovanje. Na trgu dela vlada večje povpraševanje po osebah, ki lahko prinesejo večjo dodano vrednost. Zavod za zaposlovanje takih možnosti nima. Predstavlja zgolj osnovno vrednost. Zaposlitev lahko oseba sama bistveno hitreje in uspešneje najde, če je zanimiva. Dobra zaposlitev je mogoča takrat, ko je ali prosto delovno mesto ali pa se ustvari prosto delovno mesto. Zaposlitev lahko narekuje tudi sama oseba. Sposobnosti, ki jih nudi predstavljajo konkurenčno prednost potencialnemu delodajalcu. Zaposlitev bo v takem primeru sam ponudil. Delo bo tako lahko nastopil na bistveno drugačen način, kot druge osebe. Predstavitev za delo lahko poteka na ustaljene načne ali pa na razne individualne načine. Delo oseba dobi takrat, ko je med vsemi kandidati najbolj ustrezna. Pri tem se velja zavedati, da delo lahko dobi na mnoge načine.

Delo največkrat zahteva točno določene sposobnosti. Vsekakor pa je delo lahko zagotovljeno s tem, da kandidat predstavlja prihodnost podjetju. Delovna sposobnost je lahko v zahtevah združena tudi z nekaterimi drugimi sposobnostmi. Iskane so predvsem sposobnosti, katerih na trgu ni v izobilju, ter jih lahko nudijo le redke osebe. Priložnosti za take sposobnosti imajo predvsem ljudje, ki se neprestano izpopolnjujejo in izobražujejo. Zavod za zaposlovanje je danes obiskana ustanova.

http://mojazaposlitev.si/kariera/zavod-za-zaposlovanje/

odvetniška pisana

Portal mojedelo.com, zaposlitev na spletu

Portal mojedelo.com je spletna zaposlitev za vse, ki si takšen način pridobivanja informacij o zaposlitvi. Splet danes predstavlja pomemben del sodobnega sveta. Portal mojedelo.com je zato del sodobnega sveta. Zaposlitev omogoča zaposlenim pridobivanje mnogih koristnih stvari za življenje.

Koristne informacije o zaposlitvah portal mojedelo.com ponuja na zanimiv način. Vsak obiskovalec si lahko najde delo ali pa najde boljše delo, kot ga sedaj opravlja. Splet nadalje omogoča številne napredne funkcije in dodano vrednost. Portal mojedelo.com tako lahko pomaga poiskati iskalcu primerno delo po različnih kriterijih. V Sloveniji se veliko del najde preko nekaj priljubljenih kriterijev. Najbolj znana sta regija, kjer delo poteka ter kriterij področje dela. Portal mojedelo.com že preko teh dveh kriterijev lahko pomaga najti zaposlitev na enostaven in preprost način. Glede na ta dva pomembna kriterija lahko portal mojedelo.com tudi zaznava spremembe na področju trga dela. Portal mojedelo.com je vsekakor pomemben dejavnik na trgu dela. Trg dela se je v minulem obdobju dodobra spremenil. Pred dvema desetletjema smo z novo državno ureditvijo začeli uvajati aktivne spremembe na področju trga dela. Na eni stani je to pomenilo usihanje starih praks ter učenje novih praks. Do današnjih dni se je tako veliko spremenilo. Vedno bolj je prisotna zasebna iniciativa, svoboda izbire dela je večja.

Človek lahko dobi delo lažje predvsem takrat, ko je na eni strani sposoben, na drugi prilagodljivo. Sposoben človek lahko brez težav najde delo. Zanj je značilno, da na eni strani obvlada več del, na drugi pa se je pripravljen učiti novosti. Prilagodljivost je zaželena zaradi zavedanja, da celotna pričakovanja klasičnega značaja na delovnem mestu vedno težje dobimo. Zato se je potrebno vedno bolj prilagajati raznim spremembam. Spremembe se bodo dogajale tudi v prihodnosti. Zato se mora človek tem spremembam primerno prilagajati v celotnem zaposlitvenem procesu. Portal mojedelo.com pomaga premagovati razne ovire, ki nastanejo pri iskanju zaposlitve ali novega delovnega mesta.

http://mojazaposlitev.si/