Arhiv Značk: hladilniki

zamrzovalna omara in bela tehnika

Zamrzovalna omara, varčevanju ustrezna

Zamrzovalna omara mora biti varčevanju ustrezna .

Varčevanju ustrezna je zamrzovalna omara, če ima vse pripadajoče in zahtevane ustrezne tehnične in druge lastnosti. Tehnične lastnosti , ki jih mora imeti za kupca primerna zamrzovalna omara so od modela do modela različne. Hkrati so tehnične lastnosti, katere ima zamrzovalna omara različne tudi od proizvajalca do proizvajalca. Kupcem te lastnosti, ki jih ima zamrzovalna omara, sporoča blagovna znamka oziroma predstava, katero si kupci ustvarijo ob omembi imena blagovne znamke kateri pripada zamrzovalna omara. Na ta način imajo tudi orientacijo med množico v ponudbi. Tako niso redki primeri, ko je izbrana točno določena blagovna znamka. Razlogi za takšno izbiro so velikokrat preprosti. Gre za pozitivne izkušnje iz preteklosti. Prepričani so, da bodo takšne izkušnje imeli tudi v prihodnosti, s tem, da bodo izbrali enako blagovno znamko. Takšno izbiro izbere del kupcev. Drugi del množice kupcev razmišlja drugače. Zaveda se, da je napredek med blagovnimi znamkami različen. To pomeni, da je lahko nekatera blagovna znamka zmanjšala razliko v razvojnih aktivnostih in rezultatih, v primerjavi z drugo blagovno znamko. Tako imamo v praksi velikokrat primere, ko kje sodobna izvedba blagovne znamke zmanjšala, izničila ali celo povečala razliko v primerjavi z drugimi blagovnimi zanamkami. Niso redki primeri, ko je v preteklosti manj cenjena blagovna znamka v določenem časovnem obdobju postala cenjena in iskana med kupci. Posledično se zanjo odloča vedno več kupcev. Kar pomeni, da je za kupce, ki niso navezani na izključno eno blagovno znakov, upravičenost nakupa dosežena in izpolnjena. Obstajajo pa tudi kupci, ki jim tradicija ali trend ne pomeni veliko. Imajo čisto svoj način izbire. Vedo, da imajo tako trend, kot tradicija nakupa svoje slabosti. Trend pomeni, da kupci velikokrat slepo sledijo množici, tradicija pa na drugi strani sledi prepričanju posameznika. Obstajajo seveda še druge možnosti, katere velja izkoristit.

Zamrzovalna omara danes nudi učinkovito izrabo ponujenih možnosti.

http://beko-si.com/ZAMRZOVALNIKI/Zamrzovalne-omare

hladilnik in pametna izbira

Hladilniki, velika izbira

Hladilniki so gospodinjski aparati , ki so na voljo v številnih izvedbah. Številne izvedbe, ki jih hladilniki ponujajo, so namenjene osebnim prilagoditvam kupcev. Hladilniki so lahko od kupca do kupca, mišljeni drugače. Pri tem gre za lastnosti, kot so veličina, razporeditev uporabnega prostora, možnosti individualnih sprememb in podobno.

Hladilniki se največkrat kupujejo, ko je star neuporaben iz takšnega ali drugačnega razloga, ali pa je prostor v katerem hladilnik stoji deležen raznih sprememb. Danes mnogi hladilniki končajo na smetišču, ker so energijsko neučinkoviti. Hladilniki so velik porabnik električne energije iz omrežja, zato je podatek o učinkovitosti porabe električne energije zelo pomemben. Med seboj se hladilniki ločijo tudi po mnogih drugih lastnostih. Največkrat gre za lastnosti, ki se delijo na razne skupine oziroma družine modelov. Izbira med njimi je največkrat povezana z dobrimi izkušnjami iz preteklosti. Pri izbiri veliko vlogo igrajo tudi storitve, ki se odvijajo po nakupu. Kupljeno blago je potrebno prinesti na določeno mesto, kar je lahko zahtevno in težavno. Mnogi kupci tako izberejo ponudbo, ki jim omogoča, da to zahtevno opravilo, namesto njih opravi oziroma izvedbo organizira trgovec. Poleg tega je potrebno razmisliti tudi o drugih poprodajnih storitvah. Poprodajne storitve so storitve, ki se zgodijo po nakupu. Med najpomembnejšimi je zagotovo garancija, uveljavljanje garancije, servisne storitve in podobno.

Da imamo servis takoj pri roki je za vse lastnike zagotovo dobra lastnosti. Ki pa je velikokrat ob nakupu prezrta. Zato je zelo dobrodošlo razmišljati, na vse storitve, ki jih bomo morda potrebovali po nakupu. Poleg servisa so tu tudi nadomestni deli. Čeprav se nam na prvi pogled zdi hladilnik aparat, pri kateremu se do konca življenjske dobe ne more zgoditi nič, pa o nasprotnem govorijo mnoge manjše gospodinjske nesreče. Po nesreči se nam lahko polomi kakšen del hladilnika. Hladilniki so v tem primeru manj uporabni, vse skupaj se lahko zaplete, ko je potrebno stvar dobavit.

http://www.beko-si.com/hladilniki