Arhiv Značk: gripa

prehlad in vročina

Gripa, dolgotrajne in resne težave

Gripa lahko povzroči dolgotrajne in resne težave .

Dolgotrajne in resne težave gripa povzroča v določenih delih leta bolj izrazito, kot v drugih delih leta. Zato je gripa lahko predvidljiva v smislu učinkovite obrambe. Najboljša obramba je naš imunski sistem . Imunski sistem omogoča, da je gripa zatrta v kali. Vendar gripa ne bo zatrta sama po sebi. Oziroma gripa ne bo zatrta zgolj z zanašanjem na imunski sitem. Imunski sistem je tako dober, kolikor je sposoben, vzdrževan in po potrebi okrepljen. Okrepitev lahko imunski sistem pridobi s prehrano ter aktivnostmi krepitve. Prehrana lahko prinaša številne pozitivne učinke za imunski sistem. Hrana, ki omogoča krepitev imunskega sistema je v mnogih primerih že tradicionalna in lokalna. Kar pomeni, da se na podlagi izkušenj starejših generacij oskrbimo z učinkovito prehrano. Ljudje, ki živijo stoletja na določenem območju najbolje vedo, kaj je za vremenske značilnosti najboljše. Pomembno pri tem je tudi zavedanje, da so živila pridelana v lokalnem okolju najboljša izbira. Ker veljajo za naravne in prilagojene okolju. Poleg tradicionalne prehrane pa velja prisluhniti tudi sodobnim alternativam. Vsa območja nimajo enakih možnosti, zato je potrebno v določenih primerih tradicionalni prehrani dodajati tuje prehranske navade in zmožnosti. Aktivnosti, ki krepijo imunski sistem so tiste, ki ga aktivirajo. Tako izpostavljenost mrazu aktivira ustrezne aktivnosti imunskega sistema. Več kot bomo izpostavljeni mrazu, večkrat bo imunski sistem aktiviran, posledično se bo krepil. Pri tem seveda ne smemo pretiravati, ter odklanjati razne zaščite. Izpostavljene dele telesa je potrebno po potrebi zaščititi. V primeru, da bomo imeli dele telesa izpostavljene po nepotrebnem, lahko sami sebi prej škodimo kot koristimo. Zato se velja držati zdrave kmečke pameti, ter ne po nepotrebnem izzivati negativnih vplivov iz okolice ter nastanek težav.

Gripa je lahko začetek resnih težav, zato velja z učinkovitim imunskim sistemom, zdravo prehrano, čistočo, obvladovanjem stresa in podobnimi aktivnostmi, preventivno ukrepati.

http://www.arspharmae.com/info/zdravstveni-nasveti/kako-vem-ali-imam-prehlad-ali-gripo.html

prehlad v spomladanskem časui

Prehlad, pomladna nadloga

Prehlad je pomladna nadloga .

Za pomladni letni čas je značilno, da se okolje in narava prebuja iz zimskega spanja. To pomeni, da rast hiti z zalogami pospešiti vse, kar je zima preprečevala. Povečana rast se pospešuje s temperaturami ter vsemi potrebnimi snovmi, katre rastlina ima. Višje temperature v zraku imajo negativne posledice na zdravje vseh, ki se jim ne prilagodijo. Predvsem se je potrebno zavedati, da višje temperature niso vedno oziroma preko celotnega dneva, ampak le v določenih delih dneva. Prehlad je lahko posledica slabega zavedanja tega dejstva. Visoke temperature so predvsem sredi dneva. Med tem ko so jutra in večeri še hladni. Na prehodu iz toplega v hladno obdobje dneva se lahko zgodi prehlad oziroma pridobimo negativne vplive, ki ga povzročijo. Prehlad lahko na ta način preprečimo, če se le zavedamo negativnih vplivov ter temu primerno reagiramo. Prehlad je nadloga, ki lahko traja dlje časa. Zato se velja zavedati pomena, ki ga ima njegovo preprečevanje. Zaščita, ki nas ščiti je lahko zelo preprosta. Prehlad v prvi vrsti preprečujemo s primerno zaščito izpostavljenih delov telesa. Poleg tega je za prehlad priporočljiv zavedanje + mehanizma. Obrambni mehanizem človeka omogoča obrambo pred vsemi negativnimi vplivi iz okolja. Slednji je tako dober, kolikor je dobra človekova skrb zanj. Obrambni mehanizem moramo v prvi vrsti krepiti, saj brez tega ne deluje pravilno oziroma nima dobri obrambnih sposobnosti. V zimskem času se obrambni mehanizem krepi s tem, da se človek giblje na nizkih temperaturah vsaj določen del dneva. Pri tem mora biti seveda pravilno zaščiten. Organizem bo z zaznavanjem temperaturen spremembe aktiviral obrambni mehanizem. Ta je s tem vzpostavil obrambo. Bolj kot smo aktivni pri vzpostavljanju obrambe, bolj je ta sposobna in zmogljiva. Obratno brez tega obrambni mehanizem ne more dobro delovati, ker zato nima ustreznih pogojev.

Prehlad je težava, pogostejša v nekaterih letnih časih.