Arhiv Značk: dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje zagotavlja zavarovancem nižje stroške

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje izberemo, ko so nam cilj nizki stroški.

Nižje stroške dopolnilno zdravstveno zavarovanje zagotavlja s kritjem razlike med dejanskimi stroški zdravljenja ter priznanimi stroški obveznega zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zavarovanje imajo v Sloveniji po zakonu sklenjeno vsi državljani ter osebe, ki opravljajo profesionalno dejavnost. Vendar so zdravstveni zavarovanci v tem primeru upravičeni do določenih storitev oziroma stroškov zdravljenja. Slovenski zdravstveni sistem ima dolgoletno tradicijo, ter temelji na solidarnosti med državljani z dohodki ter osebami brez dohodkov. Na ta način vsi zaposleni državljani ter osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Sloveniji krijejo stroške zdravljenja za nezaposlene, otroke in študente. Stroški zdravljenja so vedno prisotni, vendar se dogajajo v časovno zelo različnih obdobjih. Poznamo primere zavarovancev, ki celotno delovno dobo ne potrebujejo zdravnika. Ter na drugi strani primere veliko večjih potreb po zdravstvenih storitvah. V vsakem primeru so z zdravljenjem povezani stroški, osnovno zavarovanje jih krije vedno v celoti, ampak zgolj do točno določene višine. Morebitne dodatne stroške zdravljenja oziroma zdravil, pripomočkov krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Stroški doplačil, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje so zdravila s pozitivne in vmesne liste, zdravstveni pripomočki, ne nujni reševalni prevozi, ortopedski, slušni, očesni, ortodontski in drugi tehnični pripomočki ter zoboprotetični nadomestki. Dodatno dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške zdravstvenih storitev s področja vseh zdravstvenih dejavnosti, katere niso krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. V dopolnilno zdravstveno zavarovanje sodi tudi kritje stroškov nastanitve in prehrane v zdraviliščih ali bolnišnicah. Deleži kritja so različni, odvisno ali gre za storitve osnovne zdravstvene dejavnosti, storitve bolnišnične dejavnosti, očesne pripomočke, ne nujne reševalne prevoze, zdravila z vmesne liste, zobno protetiko in drugo. Stroški so v nekaterih primerih za plačnika visoki, zato se lahko v primeru enega kritja izplača veliko število vplačanih mesečni premij.

Mesečna premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje se velikokrat izplača že v tekočem mesecu, pomisliti velja zgolj na razne sezonske zdravstvene težave.

www.wiz.si/wiz-zdravje