Prva služba, življenjski izziv

Prva služba je življenjski izziv .

Prepričati delodajalca je praktično vse kar potrebuje prva služba. Sliši se preprosto, vendar v veliko primerov temu ni ravno tako. Izjeme so optimistične osebe ter osebe prepričane v svoje znanje. Pomembno spoznanje, ki ga lahko zase črpamo pri optimističnih osebah, je pozitivna naravnanost. Biti prepričan v svoje znanje pa je lahko še korak dlje. Optimistična oseba razmišlja, da bo vse v najlepšem redu ter pričakuje pozitiven odgovor. V svoje znane prepričana oseba pa še toliko bolj. Zgled takih oseb je pomembna pridobitev v času, ko se išče prva služba. Predvsem pri pridobivanju znanja pa to zahteva predhodno veliko aktivnosti in konstantnega napredovanja. Delodajalec v obeh primerih ni razumljena kot nedostopna oseba, ampak kot oseba, ki išče pomoč. Med svojimi zaposlenimi ni našla ustreznega kadra, tudi v njemu znanem krogu poslovnih partnerjev je bilo iskanje neuspešno, na koncu se je obrnil na trg dela. Vse kar v tem primeru potrebuje kandidatura, da postane prva služba je prepričati delodajalca v sposobnosti. Poleg ustrezanja razpisnim pogojem ter njihovega ustreznega zapisa je pomembna komunikacija. Najbolj obsežna je pri razgovoru, obstajajo pa tudi druge komunikacije, ki lahko pozitivno vplivajo na pridobitev zaposlitve. Ko se dogovarjamo za termin hkrati prikazujemo svoje sposobnosti komuniciranja, pa tudi svoj značaj. Pomembno je, da smo čim bolj profesionalni in čim bolj naravni. Razgovor je ključna komunikacija, od nje je v veliki meri odvisna prva služba. Pristopov je veliko, pomembno je, da se predstavimo natančno takšni kot smo. Vsaka neresnična informacija nima prihodnosti, pomembno pa je tudi, da nismo statični, ampak dinamični sogovornik. To pomeni, da ne sedimo nemo in zgolj odgovarjamo, ampak tudi vprašujemo. Vedeti kaj ponuja prva služba, v kakšnem okolju bomo delali, kakšni so cilji, kultura in drugo je zelo pomembno.

Prva služba se preko dinamične komunikacije ponudi kot priložnost na ustvarjanje pripravljenemu kandidatu.

Delovna mesta kandidat in okolje

Delovna mesta zahtevajo, da je iskanje zaposlitve brezposelne osebe primerno vsem aktualnim okoliščinam.

Delovna mesta človeku prinašajo številne koristi, omogočajo mu kakovost ter izpolnjujejo zahteve, s katerimi lahko zagotavlja življenjske pogoje. Najti delo je vedno izziv, večji ali manjši izziv odvisno od osebe, okolja in drugih dejavnikov. Vsaka oseba, ki išče zaposlitev ima določena znanja in veščine, te so v primerjavi z drugimi osebami različna, za točno določena delovna mesta pa bolj ali manj primerna. Znanja in veščine so predvsem izobrazba ter razna izobraževanja, delovne, umske in druge veščine, ki jih je pridobil ter druge sposobnosti. Okolje v katerem biva ima prav tako zelo različne značilnosti. Večja okolja oziroma okolja z večjim številom prebivalcev načeloma nudijo več možnosti za zaposlitev, manjša pa jasno manjše možnosti. Obstajajo pa tudi izjeme, ki potrjujejo pravilo. Manjše okolje je lahko povezano s točno določeno panogo ali ima točno določena delovna mesta, katera imajo v tem okolju boljše možnosti in pogoje kot v večjih okoljih ali drugih okoljih na splošno. Zato imajo določeni poklici ali poklicne aktivnosti v teh okoljih večje možnosti. Iskanje je v tem primeru bolj uspešno za omenjene specifične poklice ali specifične poklicne aktivnosti, kot v večjem okolju. V primerih, ko so na trgu dela manjše možnosti zaposlovanja , lahko pridejo takšne informacije za delovna mesta prav, so koristna. S tem lahko izboljšamo rezultate iskanja predvsem preko povečanja kriterijev. Potrebno se je zavedati vseh možnosti, ki so nam v danem trenutku dane. Trenutek iskanja je lahko bolj ali manj odličen za točno določena delovna mesta. Tako lahko v določenem okolju nastane potreba po večjemu številu zaposlenih, ker so odprli novo tovarno, proizvodne prostore, trgovski center ali kaj podobnega. Obratno pa pol leta prej ali kasneje takšne ponudbe ni.

Delovna mesta so priložnosti za vse, ki želijo zavihati rokave ter zgrabiti ponujeno priložnost.

Zavod za zaposlovanje, prilagoditev trgu dela

Zavod za zaposlovanje vedno bolj zahteva prilagoditev zaposlitve . Brezposelni se morajo v današnjih dneh zavedati pomena prilagodljivosti. Večja prilagodljivost pomeni, da ima brezposelni več možnosti. Brezposelni ima lahko večjo možnost izbire, hkrati pa lahko predstavlja večjo konkurenco.

Predstavljajo jo drugi brezposelni na trgu dela. Osrednja ustanova na trug dela je zavod za zaposlovanje. Zaposlitev na trgu dela je danes težko najti. Zato mora brezposelni sam sebi poiskati kar največ možnosti. Zavod za zaposlovanje je le ena od možnosti. Kot osrednja ustanova na trug dela zavod za zaposlovanje lahko nudi veliko koristnih informacij. Zavod za zaposlovanje pa ni edina možnost. Zavedati se moramo, da smo lahko sami sebi najboljši zavod za zaposlovanje. Na trgu dela vlada večje povpraševanje po osebah, ki lahko prinesejo večjo dodano vrednost. Zavod za zaposlovanje takih možnosti nima. Predstavlja zgolj osnovno vrednost. Zaposlitev lahko oseba sama bistveno hitreje in uspešneje najde, če je zanimiva. Dobra zaposlitev je mogoča takrat, ko je ali prosto delovno mesto ali pa se ustvari prosto delovno mesto. Zaposlitev lahko narekuje tudi sama oseba. Sposobnosti, ki jih nudi predstavljajo konkurenčno prednost potencialnemu delodajalcu. Zaposlitev bo v takem primeru sam ponudil. Delo bo tako lahko nastopil na bistveno drugačen način, kot druge osebe. Predstavitev za delo lahko poteka na ustaljene načne ali pa na razne individualne načine. Delo oseba dobi takrat, ko je med vsemi kandidati najbolj ustrezna. Pri tem se velja zavedati, da delo lahko dobi na mnoge načine.

Delo največkrat zahteva točno določene sposobnosti. Vsekakor pa je delo lahko zagotovljeno s tem, da kandidat predstavlja prihodnost podjetju. Delovna sposobnost je lahko v zahtevah združena tudi z nekaterimi drugimi sposobnostmi. Iskane so predvsem sposobnosti, katerih na trgu ni v izobilju, ter jih lahko nudijo le redke osebe. Priložnosti za take sposobnosti imajo predvsem ljudje, ki se neprestano izpopolnjujejo in izobražujejo. Zavod za zaposlovanje je danes obiskana ustanova.

http://mojazaposlitev.si/kariera/zavod-za-zaposlovanje/

Delo v trgovini, vedno zanimivo

Delo v trgovini je vedno zanimivo.

Vedno zanimivo je delo v trgovini, ker se prodajni artikli spreminjajo, spreminjajo se načini prodaj, svet in okolica trgovine se času primerno spreminja. Delo v trgovini zahteva od zaposlenega, da je dober prodajalec. Za
delo v trgovini se oseba izobražuje, poklicna in strokovna kvalifikacija trgovca je zaželena. Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbi oseb zaposlenih v trgovini natančno določa pogoje za zasedbo delovnega mesta. Delo v trgovini mora oseba opravljati vestno in skrbno. Kupce mora zaposleni, ki opravlja delo v trgovini motivirati in informirati o vseh lastnostih, ki jih ima prodajni izdelek ali storitev.
Delo v trgovini od zaposlenega zahteva poznavanje vseh osnovnih in posebnih lastnosti izdelka, ki ga prodaja. Kupce zanimajo mnoge stvari, pri vprašanjih pa je lahko različno zahteven. Predvsem je za vsakega kupca pomembno, da ga prodajalec prepriča, da je izdelek ali storitev, katero prodaja zanj najboljša izbira. Predvsem konkurenčne prednosti pred drugimi trgovci morajo biti izrazite ter dovolj velike, da kupec potrdi svoj nakup. Dobre lastnosti izdelka mora prodajalec podajati na primeren način. Izdelki ali storitve se med seboj bistveno razlikujejo. Tudi ko gre za v osnovi enake izdelke, z enakim namenom uporabe in primerljivimi funkcijami, so razlike prisotne. Z njimi se želijo proizvajalci ter ponudniki med se boj razlikovati in poudarjati svoje konkurenčne prednosti. Konkurenčne prednosti so lastnosti storitev ali izdelkov, ki se razlikujejo od drugih sorodnih izdelkov ali storitev. Pri poudarjanju razlik imajo veliko možnosti. Prvi vtis je zagotovo za kupca izdelkov ali storitev najbolj pomembna. Mnoge že prvi vtis prepriča v pravilnost odločitve za nakup. Oblika, barve, takoj prepoznavne lastnosti, so ključ do uspeha, zato mnogi proizvajalci in ponudniki poskrbijo, da jih kupec takoj opazi in prepozna. Samo podajanje teh lastnosti je zelo pomembno. Imamo lahko agresivno ali bolj umirjeno podajanje lastnosti.

Delo v trgovini mora biti vestno in kvalitetno.

Delo v trgovini, zanimivo in pestro

Delo v trgovini je zanimivo in pestro . Ker se svet prodajnih artiklov spreminja, podobno kot ljudje in okolica, se kot radi rečemo v trgovini vedno dogaja.

Predvsem je delo v trgovini odvisno od same trgovine. Med seboj se trgovine ločijo po prodajnih artiklih, ter načinu prodaje prodajnih artiklov. Tako je lahko
delo v trgovini vezano na prodajo na debelo ali prodajo na drobno, nadalje so trgovine lahko specializirane za določen izdelek ali skupino izdelkov, lahko pa gre za večjo prodajalno v kateri je združenih več posameznih skupin izdelkov.

Delo v trgovini se na kratko opiše znati prodati . Od prodajalca se zahteva, da kupce motivira, informira jim svetuje. Pri dobrem opravljanju poklicni dolžnosti se od zaposlenega v trgovini zahteva, da prepoznava želje kupcev, ter jim preko prodajnega svetovanja tudi proda. Dobro opravljeno
delo v trgovini je najbolje prepoznano takrat, ko se kupci ponovno vrnejo. Za delo v trgovini se zahteva poklicno in strokovno kvalifikacijo trgovca. Vse potrebno, kar se od osebe, ki bo delo v trgovini opravljala se zahteva vse kar navaja pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb zaposlenih. Posebna znanja in vedenja, ki jih zaposleni v trgovini ima je razlikovanje med barvami, jasen in razločen govor, pogovor z strankami mora potekati sproščujoče, tekoče, brez nepotrebnih mašil. Poleg tega mora zaposleni v trgovini znati dobro računati, imeti mora dober smisel za predstavitev prodajnih artiklov, ki jih kupci nameravajo kupit ali se zgolj informirati o nakupu. Dobro in uspešno delo v trgovini zahteva vodenje postopkov in dejavnosti, katere so v povezanosti z odpiranjem in zapiranjem prodajalne, strežbo kupcem, promocijo izdelkov ter vseh prisotnih lastnosti izdelka. Delo v trgovini zahteva tudi prodajno psihologijo, kar pomeni, da zna oceniti kupca, njegove želje in potrebe, nadalje se zahteva osebno higieno, poslovno informatiko in podobno.

Delo v trgovini zahteva, da se na najboljši možni način prodajni artikli prodajo kupcem.

Kaj zahteva delo v trgovini

Delo v trgovini poteka na različnih nivojih. Blago, ki se nahaja na prodajnih policah, je potrebno naročiti. Dogovarjanje z dobavitelji običajno opravljajo zaposleni na višjih delovnih mestih. Njihovo delo v trgovini zahteva predvsem spremljanje, kaj se dogaja z zalogo izdelkov, ki se v trgovini prodajajo. Spremljanje zalog je povezano s prodajo. Na podlagi tega, se potem lahko sproti prilagaja prodajni program. Tistih izdelkov, ki gredo bolj v prodajo, se pri dobaviteljih naroči v večjih količinah, tistih izdelkov, ki v prodajo zaostajajo, pa se ob naslednjem naročilu naroči manj. Takšno delo v trgovini je pomembno iz vidika optimizacije stroškov. Zavedati se je potrebno, da zaloge predstavljajo strošek, ki ga mora trgovina plačevati, zato je pomembno, da so oblikovane v skladu s tem, kaj se dogaja s povpraševanjem.

Naslednji pomemben vidik, ki ga predstavlja delo v trgovini, je odnos s strankami. Če se zanimate za delo v trgovini in sicer vas zanima delovno mesto v prodaji, potem morate imeti tudi določene osebnostne lastnosti, ki so za delo v trgovini primerne. Pripravljeni morate biti na to, da boste ves čas prijazni in komunikativni. Kupcem je potrebno ob nakupu svetovati, kar pomeni, da morajo biti prodajalci seznanjeni z lastnostmi izdelkov, ki se v trgovini prodajajo. Včasih je potrebno tudi podrobno tehnično znanje o izdelkih. Nekatere trgovine organizirajo za svoje zaposlene tečaje, na katerih jih seznanijo z vsemi informacijami, s katerimi morajo razpolagati.

Za delo v trgovini se običajno zahtevajo tudi izkušnje. V primeru, da pišete prošnjo za prosto delovno mesto, natančno opišite, kakšne izkušnje ste pridobili na tem področju. Opišite naloge, ki ste jih opravljali v trgovini, v kateri ste bili pred tem zaposleni. Dobro je, da navedete, kako vzpostavljate odnose s strankami. Za delo v trgovini so zelo pomembne komunikacijske spretnosti, ki so tako verbalne kot neverbalne. Biti prijazen in komunikativen trgovec je ključ do uspeha.

Več oglasov tukaj