prevajanje in tolmačenje

Sodni tolmači

Kdo sploh so sodni tolmači? Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine. Prevodi sodnega tolmača so potrebni v sodnih postopkih ali v primerih, ki zahtevajo uradne prevode s strani sodnega tolmača.

Sodni tolmač je torej oseba, ki prevaja govorjeno ali pisano besedo iz tujega v slovenski jezik ali obratno. Prav tako pa lahko prevaja iz tujega v tuj jezik. Prevodi sodnega tolmača so potrebni v sodnih postopkih ali v drugih primerih, ki zahtevajo uradne prevode. Svoje delo prične opravljati na zahtevo sodišča, državnega organa, pravne ali fizične osebe.. Slednji se na sodnega tolmača obrnejo, ko potrebujejo prevode listin, kot so: sodni registri, bilance, potrdila o nekaznovanju, rojstni listi, spričevala, potrdila o izobrazbi, itd.

Imenovan je s strani Ministrstva za pravosodje, ki tudi vodi postopke za imenovanje sodnih tolmačev v skladu z zakonom o sodiščih. Za pridobitev naziva sodni tolmač, mora uspešno opraviti preizkus znanja. Sodni tolmač je imenovan na neomejen čas.

Ko je sodni tolmač enkrat imenovan, je to objavljeno v Uradnem listu, sodni tolmač pa se po imenovanju vpiše tudi v imenik sodnih tolmačev, ki ga vodi ministrstvo za pravosodje.

Prevajalec in sodni tolmač za laika opravljata različna dela, vendar je bistvo povem isto. Gre za prevajanje besedila, različne dolžine in vsebine v ciljni jezik. Razlika je seveda v strokovnosti, specifičnem znanju področja, kjer se prevaja govorno ali pisano besedo. Njuno znanje lahko najame kdorkoli, saj sodni tolmači svoje delo opravljajo čisto za vsakega.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja