Sodni tolmači v Sloveniji

Tolmač je oseba katera prevaja govorjeno ali pisano besedo iz tujega jezika v slovenski jezik ter obratno. Uradne prevode s strani sodnega tolmača zahtevajo sodišča, državni organi, pravne ter fizične osebe. Na njih se lahko obrnete za prevede različnih listin kot so: bilance stanja, potrdila o nekaznovanju, rojstni listi, sodni registri, potrdila o izobrazbi ter druge listine.

Sodni tolmači morajo opraviti izpite iz materinskega in tujega jezika ter prava. Pred zaprisego pa ne sme opravljati delo sodnega tolmača. Tolmač zapriseže za eno ali več jezikovnih kombinacij. V kolikor sodišče nima na voljo željene jezikovne kombinacije, se najprej opravi en prevod v angleščini ter v drugem ciljnem jeziku.

Status sodnih tolmačev v Sloveniji

Sodni tolmač je imenovan za nedoločen čas s strani Ministerstva za pravosodje. Najprej mora posameznik uspešno opraviti preizkus znanja. Po opravljenem preizkusu znanja je imenovan v skladu z zakonom o sodiščih. Po imenovanju se mora njegovo ime vpisati v Uradni list ter v imenik sodnih tolmačev. To je v skladu z zakoni Ministerstva za pravosodje.

Postopek sodnega prevajanja

Sami sodni prevodi se razlikujejo od navadnih. Vsak izvod mora biti ožigosan in z vrvico povezan z izvirnikom. K vsakemu izvodi mora sodni prevajalec dodati tudi izjavo o ustreznosti prevoda. Tako zagotavlja identičnost izvirnika ter prevoda. Vsak sodni prevod lahko uporabite v uradnih ustanovah po svetu, saj uradni dokument.

Poznamo simultano ter konsekutivno tolmačenje. Pri prvem gre za prevajanje brez časovnega zamika. Pri simultanem tolmačenju sta prisotna vsaj dva tolmača, katera se izmenjujeta na 15 minut. Poslušalci poslušajo prevod preko sprejemnikov s slušalkami. Pri konsekutivnem tolmačenju gre za prevod s časovnim zamikom. Govorec najprej pove besedilo in nato počaka, da ga lahko govorec prevede.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.