Motorna olja za čim manjšo obrabo avtodelov

Vzdrževanje avtomobila je izjemno pomembno opravilo, ki je povezano tudi z zamenjavo avtodelov. Ker je avtomobil sredstvo, ki se ga uporablja vsak dan, se hitro zgodi, da se kak del obrabi ali pokvari in potrebna je zamenjava. Še dobro, da obstajajo trgovine z avtodeli in izjemno kvalitetni proizvajalci. Pri vzdrževanju našega jeklenega konjička moramo poskrbeti tudi za primerna motorna olja.

Motorno olje Bosch

 

Motorna olja morajo biti v prvi vrsti kvalitetna, saj skrbijo za dobro delovanje motorja vozila. Glavna naloga tovrstnih olj je namreč poskrbeti za čim manjšo obrabo posameznih delov motorja ter hlajenje motorja in tudi zaščita pred rjavenjem.

Beri naprej

Sportklub v visoki ločljivosti

Sportklub je evropski športni kanal. Dosegljiv je gledalcem nekaterih držav srednje in jugovzhodne Evrope. Program
Sportklub je začel oddajati drugega januarja leta 2006, ter se postopoma širil do televizijskih sprejemnikov gledalcev v drugih državah. Zadnji so se družini gledalcev programa sportklub pridružili televizijski gledalci iz Makedonije in sicer leta dva tisoč enajst. Pred tem so se leta dva tisoč sedem pridružili gledalci iz Hrvaške, od začetka pa program sportklub spremljajo gledalci v Sloveniji, Srbiji, Črni Gori, Bosni in Hercegovini ter na Poljskem in Madžarskem.

Športni TV program Sportklub

SportKlub TV kanal lahko spremljamo na T-2

Bogastvo izbire športnih dogodkov

Program je razdeljen na programa sportklub in sportklub plus. Športni program sportklub je osredotočen na športne dogodke nogometa, hokeja, tenisa, košarke in ragbija. Program sportklub plus predvaja zgolj nogomet v nekaterih državah, v enem primeru pa različne športe. Program sportklub v Sloveniji ima prav tako nekaj posebnosti, namenjen pa je pravim športnim navdušencem, ki ne želijo izpustiti čisto nobene tekme.

Na drugih televizijskih programih je ponudba bistveno bolj skromna ter omejena na točno določene termine. Včasih se zgodi, da prenos programa iz različnih razlogov odpade. Pri programu sportklub teh težav ni, program je športno obarvan ter logično razporejen na dnevni kot tedenski in mesečni ravni. Vsak gledalec si lahko dodatno individualne izbere, koliko programa sportklub bi rad gledal ter v kakšni kakovosti bi rad imel ogled na voljo. Nekatere programske sheme vključujejo program sportklub ter sportklub 2, sportklub 3, sportklub 4, sportklub 5 in sportklub. Programi sportklub, sportklub 2 in sportklub 3 so dodatno na voljo v visoki ločljivosti HD. Kar je za športne navdušence še posebej dobra novica, saj visoka ločljivost omogoča ogled najmanjših podrobnosti. Z drugo besedo, nemogoče je spregledati najmanjše podrobnosti športnega dogodka. Program sportklub je zagotovilo, da ne bo izpuščen noben nogometni turnir, prav tako pa tudi pomembna tekmovanja v košarki, ameriškem nogometu, tenisu, boksu ter drugih športih.

Ali je prenosna klima smiseln nakup ?

Prenosna klima pogosto povzroča dileme nakupa, predvsem v primerjavi s klasično izvedbo.

Klasična izvedba ali prenosna klima je dilema nakupa zaradi naslednjih dejavnikov : strošek nakupa, obrtniška dela, načrtovanje, način uporabe ter raznih drugih dejavnikov. Ob odločitvi moramo vse dejavnike pravilno ovrednotiti, s tem dobimo najboljši odgovor na dilemo prenosna klima ali klasična izvedba. Če želimo imeti prenosno napravo je prenosna klima edina možnost. Ker se klasična izvedba ne da premikati, kot prenosna klima. Ko ne želimo posegati v prostor ali nimamo pravice do sprememb je spet prenosna klima edina možnost. V vseh drugih primerih je boljša odločitev klasična izvedba z zunanjo in notranjo enoto. Vendar je tudi v tem primeru potrebno rešiti kar nekaj dilem. Posebno to velja za primere, kjer so prisotni visoki estetski standardi. Zunanja in notranja enota sta najpogosteje moteč estetski element, zato ju želimo čim bolje vklopiti ali preprosto skriti pred pogledi. Zunanja enota pogosto kazi podobo fasade in objekta, posebno v primeru nasprotujočih si barv. Dodatno mimo zunanje enoto pogosto speljemo tudi cevi kondenza, kar dodatno poslabša izgled. Takšna izbira je sicer najbolj praktična, saj je najbolj enostavna in učinkovita. Največkrat se mesto zunanje enote določi, na podlagi notranje enote. Izbrano mesto notranje enote je tisto, ki ponuja največ učinka ter najmanj motečih lastnosti uporabe. Tipičen primer motečih lastnosti je pihanje ohlajenega zraka neposredno v uporabnike. Ko določimo najboljše mesto notranje enote, pogosto to pomeni tudi določeno mesto zunanje enote. Zunanja enota najpogosteje na zunanji strani notranje enote. Druge možnosti so namestitev na izbrano mesto, ki je recimo skrito pred pogledi. Do notranje enote moramo v tem primeru speljati instalacijo ter od nje odvesti kondenz. Za takšno namestitev je priročna rešitev prosta dimna tuljava, ki omogoča enostavno in skrito namestitev instalacije, zunanjo in notranjo enoto pa namestimo čim bliže dimni tuljavi.

Prenosna klima je izhod v sili.

Grelci zraka za mrzle zimske dni

V naših domovih seveda na primeren način poskrbimo za dodatno obdelavo zraka. To pomeni, da prostor ohladimo ali pa ga segrejemo. To lahko naredimo na veliko različnih načinov. Na trgu namreč obstaja veliko kvalitetnih ter tudi poceni sistemov, ki nam to omogočajo. Poleg domov, kjer prebivamo, pa imamo tudi prostore, ki so namenjeni drugim dejavnostim. V mislih imamo na primer večje dvorane, skladišča, delavnice, hleve … Tudi tem prostorom moramo zagotoviti ustrezno temperaturo. Še posebej pa pozimi, ko je zrak hladen in bi nas v teh prostorih preveč zeblo. Rešitev so grelci zraka. Gre za inovativne naprave, ki imajo veliko ogrevalno kapaciteto.

Poznamo več vrst grelcev zraka

Za učinkovito ogrevanje večjih prostorov torej uporabljamo grelce zraka. Ti lahko delujejo na plin, nafto ali elektriko ali olje. Plinski grelci zraka na plin nam omogočajo zelo enostavno in tudi hitro ogrevanje. Namenjeni so večjim prostorom, med katerimi so torej v ospredju delavnice, skladišča, rastlinjaki in podobni prostori. Za njih je značilen ročni vžig, motor s toplotno zaščito in termostat pregrevanja. Ta zagotavlja največjo možno obliko varnosti. Tovrstni grelci zraka imajo vgrajen regulator z varnostnim ventilom. Znani so tudi po tem, da gre za vzdržljive in močne konstrukcije. Zelo uporabni so tudi oljni grelci, pri katerih kabel ni potreben, delujejo dolgo časa, z gorivom pa so zelo učinkoviti. Oglejte si nekaj oljnih grelcev na tej povezavi.

Tu pa so seveda še grelci na elektriko. Električni grelci zraka pa so primerni predvsem za pisarne, delavnice, skladišča in športne dvorane. Ventilacijski električni grelec zraka omogoča, da se zrak lahko hitro in enostavno ogreje. Zanj je značilen temperaturni razpon, in sicer od povprečno 5 do 35 stopinj Celzija. Temperaturo pa lahko seveda ves čas nastavljamo po svojih željah. Tovrstno ogrevanje ima številne prednosti. V prvi vrsti povzroča zelo malo hrupa, prav tako pa je brez izpušnih plinov.

Obvezno zdravstveno zavarovanje ureja zdravstveni zakon

Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ureja Zdravstveni zakon.

Zdravstveni zakon ali Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga skleniti obvezno zdravstveno zavarovanje vsem osebam s stalnim bivališčem v Sloveniji ter slovenskim državljanom in oseba, ki se na območju Slovenije ukvarjajo z pridobitno dejavnostjo. V Sloveniji je obvezno zdravstveno zavarovanje tudi pravica oseb, ki nimajo dohodkov. To so otroci, študentje in brezposelne osebe. Osebam brez dohodkov zagotovljene pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja izhajajo iz načela solidarnosti, prvi ga je od koncu devetnajstega stoletja uveljavil Bismarckov model zdravstvenega varstva. V istem obdobju, natančneje nekaj let kasneje, je bil uveden je tudi območju Slovenije, Avstro Ogrska je bila tretja država na svetu z javnim sistemom zdravstvenega varstva urejenim po Bismarckovem modelu zdravstvenega varstva. Obvezno zdravstveno zavarovanje je Avstro Ogrska s prvim zakonom uveljavila ob koncu devetnajstega stoletja, natančno leta tisoč osemsto dvaindevetdeset. Pred sprejetjem prvega zakona o obveznem zdravstvenem zavarovanju je bilo zdravstveno varstvo zagotovljeno manjšemu številu oseb, zagotavljaje so jih Bratovske skladnice ali nekateri delodajalci. Bratovske skladnice so članom zagotavljale najnujnejše zdravstvene storitve za delavce. Celotno dogajanje na področju zdravstvenega varstva, pa je temeljilo na povečanih potrebah po kakovostni zdravstveni oskrbi ter napredka na področju znanosti in družbe. Obvezno zdravstveno zavarovanje po Bismarckovem sistemu je bil prvi korak v smeri urejanja javnega sistema zdravstvenega varstva. V štiridesetih letih dvajsetega stoletja je nastal še Beveridgev model nacionalne zdravstvene službe ter Semaškov model socialistične zdravstvene službe. Semaškov model socialistične zdravstvene službe je bil praktično socialistična različica Beveridgevega modela nacionalne zdravstvene službe. Poleg javnih sistemov zdravstvenega varstva pa so obstajali in obstajajo tudi privatni sistemi zdravstvenega varstva. Temeljijo na tržnih načelih in načelih profita, v redkih primerih so neprofitni. Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je ena od možnosti, zavarovanci se lahko odločijo tudi za prostovoljna zdravstvena zavarovanja.

Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja delovanje urejenega sistema zdravstvenega varstva.
Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja organizirano varovanje zdravja

Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja varovanje zdravja v primeru bolezni ali drugih zdravstvenih težav.

Pravico do zdravstvene oskrbe obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja vsem plačnikom in upravičencem. Osnovna zdravstvena oskrba je zavarovancem zagotovljena vedno. Zdravstvene storitve v nekaterih primerih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti, manjši del morajo zavarovanci doplačati. Druga opcija je sklenitev prostovoljnih zavarovanj. Kritje razlike med polno in priznano vrednostjo krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje, dodatno ali nadstandardno zavarovanje pa zagotavlja več pravic. Skleniti prostovoljno in obvezno zdravstveno zavarovanje pomeni pridobiti bolj popolno zdravstveno oskrbo. S tem odpade doplačilo razlik zdravstvenih storitev, zdravstvenih pripomočkov in zdravil, proces zdravljenja pa se z nadstandardnim zavarovanjem skrajša. Delujoče obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja slovenski javni zavod z imenom Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ustanovljen je bil marca leta tisoč devetsto dvaindevetdeset. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ima status javnega zavoda, sedež ima v Ljubljani, na območju Slovenije deluje deset območnih enot in petinštirideset izpostav. Osrednja območna enota v Ljubljani ima še izpostave v Cerknici, Domžalah, Grosuplju, Hrastniku, Idriji, Kamniku, Kočevju, Litiji, Logatcu, Ribnici, Trbovljah, na Vrhniki in v Zagorju. Območna enota Maribor ima izpostave v Lenartu, Ormožu, na Ptuju in v Slovenski Bistrici. Pod območno enoto Celje sodijo izpostave v Laškem, Slovenskih Konjicah, Šentjurju pri Celju, Šmarjah pri Jelšah in Žalcu. Območna enota Kranj ima izpostave na Jesenicah, v Radovljici, Škofji Loki in Tržiču. Na območju Primorske sta območni enoti Koper in Nova Gorica, z izpostavami v Ilirski Bistrici, Izoli, Piranu, Postojni, Sežani, Ajdovščini in Tolminu. Območne enote so še v Krškem, Murski Soboti, Ravnah na Koroškem ter v Novem mestu ter izpostavami v vseh večjih mestih na teritoriju območnih enot. Novembra leta tisoč devetsto devet in devetdeset je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izvajanje prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj prenese na Vzajemno zdravstveno zavarovalnic. Najpomembnejša dejavnost ostaja obvezno zdravstveno zavarovanje, prostovoljna zavarovanja pa zagotavljajo kakovostnejšo zavarovalniško storitev.

Obvezno zdravstveno zavarovanje omogoča urejeno delovanje zdravstvenega sistema, preveri in se zavaruj tukaj

Hiperholesterolemija, manj znana bolezen

Hiperholesterolemija je javnosti premalo znana bolezen.

Razlogov je več, hiperholesterolemija se pogosto pojavlja v ožjem sorodstvu. Kot vsaka dedna bolezen, bi morala biti predvsem v ožjih sorodstvih obolele osebe bolj resno jemana. Delno je za pasivno ravnanje kriv tudi čas v katerem živimo. Meja med pravimi in zavajajočimi informacijami je vedno bolj nevedna. Reklamna sporočila nam na eni strani obljubljajo vsemogoče, mnogi ljudje jim preprosto verjamejo. Veliko težo pri reklamnih sporočilih ima beseda holesterol. Prepogosto se besedo holesterol površno povezuje zgolj z povišano telesno težo, nezdravim življenjem in drugimi težavami. Zato je predvsem dobro preslišati vsa reklamna sporočila, ki površno obravnavajo holesterol. Za človekovo zdravje je holesterol izrednega pomena, manjši del ga hkrati vnašamo s hrano. S holesterolom se je zato najbolje ukvarjati ob pomoči strokovnjakov. Na pregledu holesterola, se lahko med drugim ugotovi hiperholesterolemija ali druge težave. Osebni zdravnik ali druge strokovne osebe, nam v takih primerih na preprost način razložijo pojme kot so holesterol, slab in dober holesterol, povišan slab holesterol, hiperholesterolemija in podobno. Nikakor pa ni dobro biti pretirano pameten, ter holesterol obravnavati nestrokovno ter verjeti vsem obljubam reklamnih sporočil. Hiperholesterolemija je lahko ugotovljena naključno, kot dedna motnja pa tudi preko ugotovljenega primera v sorodstvu. Naključno odkrita hiperholesterolemija je pogosto prvi ugotovljen primer v sorodstvu, kot dedna motnja pa ob pregledu po odkritem prvem primeru v sorodstvu. Pregled po prvem ugotovljenem primeru je v vsakem primeru svobodna odločitev, zavrnitev pregleda pa lahko razumemo kot igro na srečo. Vendar se igramo s svojim zdravjem in življenjem. Pregled ni boleč, ne zahteva veliko časa, lahko pa nas sooči z resnico ter usmeri k reševanj težav. Obstaja seveda možnost zavrnitve pregleda, hiperholesterolemija ni nujno prisotna, vendar v primeru prisotnosti lahko v najhujšem primeru botruje smrti.

Hiperholesterolemija je motnja, ki lahko prizadene tako na področju zdravega življenja aktivne kot neaktivne osebe.

holesterol

Moški parfumi so primerno darilo tudi za moške ne le ženske

Kaj komu kupiti za darilo ali kaj komu podariti v primeru, če nam je naredil kako uslugo. Ponavadi nam misel uide na parfum, saj je to darilo, ki razveseli tako žensko kot tudi moško dušo. Toda, zakaj je temu tako? Vonj, ki ga oddaja posamezni parfum, namreč v nas vzbudi posebne občutke, ki našemu življenju dajo dodatno voljo ter tudi motivacijo za ustvarjanje. Parfum za moškega je primerno darilo za vsakega moškega, ki je rad urejen in ki ima rad pozornost drugih. Moški parfumi so torej prava izbira, če želimo moškega obdariti z nečim, kar ga bo tudi zaznamovalo. Parfum za moškega pa je včasih težko izbrati. Pomagajo nam lahko njegovi prijatelji, ki vedo, po kakšnih parfumih posega določen moški ali pa za nasvet vprašamo posameznike, ki se ukvarjajo s tem. Povemo jim samo, kakšen tip človeka je moški, za katerega kupujemo parfum, oni pa že vedo, kateri parfum mu bo zagotovo najbolj ustrezal. Moški parfumi se prodajajo povsod. Lahko jih kupimo že v trafikah ali pa v specializiranih trgovinah oziroma parfumerijah, kjer bomo za parfume odšteli nekaj več denarja, toda upravičeno, saj so tovrstni parfumi veliko bolj kvalitetni ter seveda obstojni, kot pa tisti, ki jih dobimo v navadnih prodajalnah. Moški parfumi, ki so prav tako kvalitetni, pa se prodajajo tudi na spletnih policah. Tudi tam je izbira  več kot bogata in tudi na spletni strani se bomo lahko odločili za nakup, saj so ponavadi vsi moški parfumi zelo nazorno predstavljeni. Moški parfumi so torej več kot dobro darilo.

Zdravo hujšanje zahteva spremembe življenjskega sloga

Zdravo hujšanje je uspešno, ko življenjski slog ustrezno spremenimo in prilagodimo.

Obratno ni zdravo hujšanje zniževanje telesne teže brez sprememb in prilagoditve življenjskega sloga. Optimalna telesna teža je individualna značilnost, ki jo pogojuje več dejavnikov. V prvi vrsti sta to telesna konstrukcija in organizem, velik vpliv pa imajo tudi spol, starost, poklic, telesna aktivnost ter razni drugi dejavniki. Osnova za zdravo hujšanje je analiza vseh dejavnikov, ki vplivajo na telesno težo. Zelo preprost pokazatelj je indeks telesne teže, obstajajo pa tudi bolj kompleksna testiranja. Ta vključujejo bolj obsežne meritve, zato imamo na voljo tudi daljši seznam podatkov in informacij. Indeks telesne teže dobimo, ko telesno maso delimo z kvadratom telesne višine. Optimalen rezultat je od osemnajst in pol do petindvajset, nad petindvajset je zvišana telesna masa, nad trideset pa debelost.

Tudi rezultat pod osemnajst ni idealen, teža je v tem primeru premajhna glede na telesno višino. Pridobljeni rezultat je potrebno v nekaterih primerih prilagoditi glede na razne dejavnike, lahko pa ga tudi samostojno prilagodimo skladno z dejstvi, našimi občutki ter strokovnimi testiranji. Zaradi športne, poklicne ali kakšne druge aktivnosti lahko dosegamo boljše rezultate z nekoliko povišano telesno težo, na drugi strani jih z prenizko telesno težo ne moremo. Bolj kot je stanje določene telesne teže konstantno ob konstantnih telesnih naporih vadbe ali druge aktivnosti, bolj smo lahko prepričani v koristnost nekaj kilogramov več. Vendar to ne sme biti tolažba za pretirano povečanje kilogramov ali povečanje telesne teže brez aktivnost oziroma z njihovo opustitvijo. Koristen rezultat je tudi centralna zamaščenost, obseg telesa se meri približno dva centimetra nad popkom. Idealen rezultat za ženske je osemdeset, za moške pa štiriindevetdeset centimetrov. Načeloma lahko zdravo hujšanje izvaja, določa in nadzira vsak zdrav odrasel človek, pri bolj kompleksnih primerih ali v primeru težav pa se lahko v proces zmanjševanja telesne teže vključujejo osebni zdravnik, psiholog, prehranski strokovnjak, dietetiki in drugi strokovnjaki.

Samostojno zdravo hujšanje je uspešno, ko oseba sama sebe dobro pozna. To pomeni poleg osnovnih telesnih, osebnih in zdravstvenih značilnosti tudi poznavanje presnove, prehranskega stanja, hrane, prehranskih navad in drugih značilnosti. Načeloma lahko zdrav človek v mesecu ali dveh brez težav doseže idealno telesno težo, če gre za približno deset odstotkov višjo telesno težo od idealne. Debelost bo odpravljal bistveno dlje časa, v vseh primerih pa je uspešno zdravo hujšanje pogojeno z uspešno analizo, zastavljenimi cilji ter izvajanjem procesa hujšanja. Osnovno pravilo za zdravo hujšanje je razmeroma preprosto : porabiti moramo več, kot v telo vnesemo s prehranjevanjem. Idealne količine so zelo odvisne od več dejavnikov. Oseba, ki se začne intenzivneje ukvarjati z gibanjem uspešno izvaja zdravo hujšanje tudi z bolj ali manj nespremenjenimi prehranjevalnimi navadami. Vadba je lahko poljubno izbrana, pomembna je intenzivnost, pravilnost izvajanja ter optimalno obremenjevanje. Kdor v preteklosti ni bil gibalno aktiven, mora najprej poskrbeti za osnovno utrjevanje telesa. Zdravo hujšanje z telesno aktivnostjo zahteva neprekinjeno izvajanje vaj, na kar se mora človek navaditi oziroma se s tem dejstvom sprijazniti. Hitro izgubljeni kilogrami se brez nadaljevanja gibale aktivnosti, lahko enako povrnejo. V nobenem primeru pa ne sme zanemariti potreb telesa po energiji za opravljanje fizične aktivnosti ter procesov, predvsem regeneracije. Poleg hrane je zelo pomembno pred, med in po vadbi v telo vnašati optimalne količine ustrezne tekočine. Vnašane hrane in tekočine zahteva tudi nekaj discipline, saj telo na potrebe največkrat opozori takrat, ko nastane hudo pomanjkanje. V primeru težav je potrebno poiskati pomoč strokovnjakov. Najboljša osnovna pomoč je osebni zdravnik, ki pozna naše stanje ter spremembe skozi čas. Na podlagi predhodnega znanja in vedenja o našem stanju ter aktualnem stanju, nam lahko predlaga rešitve ali usmeri na bolj podrobne raziskave in obravnave.

Zdravo hujšanje je uspešno, ko ga oseba začne jemati kot del življenja.

Radenci ležijo na desnem bregu Mure

Radenci so počitniški in zdraviliški kraj na severovzhodu Slovenije.

Naselje Radenci je zraslo na radenski terasi po severnim obrobjem Slovenskih goric ob prometnici, ki povezuje Gornjo Radgono in Mursko Soboto. Radenci so mnogim bolj znani kot počitniški in zdraviliški kraj z eno najbogatejših najkakovostnejših slatinskih območji v Sloveniji. Mineralna voda Radenska je druga značilnost, znana v Sloveniji ter širom po svetu. Trenutno je ob Muri na slovenski in avstrijski strani dvaindvajset delujočih mineralnih vrelcev, skupno pa so na celotnem območju zajeli petinštirideset mineralnih vrelcev. Najbogatejši izvir zajete slatine na avstrijski strani je v Žetincih, najbogatejši izviri na slovenski strani pa so v Radencih, Petanjcih in Boračevi. V zgodovinskih virih so Radenci prvič omenjeni leta tisoč štiristo šestintrideset, začetki zdraviliške dejavnosti pa segajo v osemdeseta leta devetnajstega stoletja. Pred tem je v tridesetih letih devetnajstega stoletja Karl Henn odkril izvire ter ob koncu šestdesetih let devetnajstega stoletja postavil prvo polnilnico. Radenci so izjemen razmah turistične in zdraviliške dejavnosti doživeli po letu tisoč osemsto devetdeset, ko je bila zgrajena železniška povezava med Gornjo Radgono in Ljutomerom. Zdraviliška dejavnost ter pridobivanje mineralne vode se je v dvajsetem stoletju krepila. V šestdesetih in sedemdesetih letih z izgradnjo novih polnilnic ter rekreacijskih, hotelskih in zdraviliških objektov. Danes izkoriščajo devet izvirov slatine, s povprečno temperaturo med dvanajst in šestnajst stopinj Celzija. Izviri so osnova za zdravilišče in zdraviliški turizem v Termah Radenci. Naselje Radenci ima preko dva tisoč sto prebivalcev, občina z istim imenom pa šteje preko pet tisoč sto prebivalcev. V občino sodijo poleg središča Radenci še naselja Boračeva, Hrastje-Mota, Hrašenski Vrh, Janžev Vrh, Kapelski Vrh, Kobilščak, Kocjan, Melanjski Vrh, Murski Vrh, Murščak, Okoslavci, Paričjak, Radenski Vrh, Rački Vrh, Rihtarovci, Spodnji Kocjan, Šratovci, Turjanci, Turjanski Vrh, Zgornji Kocjan, Žrnova. Znamenitost občinskega središča sta cerkev svetega Cirila in Metoda ter kapelica svete Ane.

Radenci so naselje in občina med Mursko Soboto in Gornjo Radgono.

Pisarniški stol vpliva na naše počutje pri delu

V današnjem času vse pogosteje ostajamo dlje časa na delovnem mestu. Ravno zaradi tega je pomembno, da se tam dobro počutimo. To pa je v veliki meri odvisno tudi od opreme v prostoru, ki nas obdaja. Če na delovnem mestu večino časa presedimo, potem je pisarniški stol pomemben dejavnik, ki vpliva na nas.

Pisarniški stol je danes povsem drugačen

Če v preteklosti niso dali ne vem kako velik pomen na stole in mize ter na ostalo pisarniško opremo, je za današnji čas značilno, da se da izjemno velik poudarek na tovrstno opremo. Strokovnjaki so namreč ugotovili, da je naše počutje v veliki meri odvisno tudi od npr. stola, na katerem sedimo skoraj osem ur ali pa celo več. In današnji pisarniški stol so zelo udobni ter omogočajo sproščeno delovno okolje. Oblikovani so namreč po izjemno strogih kriterijih. Njihova oblika se lahko povsem prilagaja našemu telesu in udobje, ki ga ponuja ne pozna meja.

EKO usnje je izredno priljubljeno

Tudi materiali so pomembni, ko govorimo o tovrstnih stolih. Pisarniški stol se v zadnjem času tako pogosto ponaša s t. i. Eko usnjem, s katerim je oblazinjen. Ta vrsta usnja stol naredi še posebej udoben, prav tako pa izgleda bolj modern. Modernost mu doda tudi sama oblika. Ostali najpogostejši materiali pa so še kovina, plastika ter mreža.

Pomembna je tudi funkcionalnost stola

Stol mora biti torej tudi praktičen za uporabo ter se prilagajati našim sprotnim potrebam. Pozorni smo na dimenzije, ki jih ponavadi izberemo glede na našo višino. Kar se tiče funkcionalnosti, pa je dobro, da ima pisarniški stol t. i. dvižni mehanizem, s katerim ves čas lahko uravnavamo višino oziroma pozicijo stola.