Optimizacija strani, izboljševanje spleta

Optimizacija strani ima cilj izboljšati splet .

Z namenom izboljšanja spleta optimizacija strani izkorišča različne možnosti, ki ji ponuja računalniška tehnologija . Ena od možnosti so spletni iskalniki, ki jih uporabniki koristijo z namenom informiranja. Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije je danes sposobnost in izkušnja velike večine ljudi. Po statističnih podatki danes računalnik ne uporablja zgolj petina ljudi starih od šestnajst do štiriinsedemdeset let. V isti populaciji je zgolj nekaj procentov več oseb, ki ne uporablja spleta. To pomeni, da ima optimizacija strani dobro osnovo za doseganje ciljev. Splet uporablja okrog osemdeset odstotkov preostale populacije, vsak segment te populacije pa ima svoje bolj ali manj prepoznavne značilnosti. Uporaba spleta je pogosto povezana z uporabo iskalnikov, drugi načini so predvsem direktno dostopanje na določene spletne strani. Različne prakse so posledica uporabe različne tehnologije, ki omogoča različno tehnično podporo. Učinkovita optimizacija strani se osredotoča predvsem na tiste, ki podpirajo najbolj uporabljene iskalnike. Poleg poznavanja uporabe spleta je potrebno za učinkovito optimizacijo poznati organiziranost spleta. Organiziranost spleta se spreminja skladno s spremembami, ki jih narekuje čas, tehnologija, družba ter drugi dejavniki. Spremembe so nujne predvsem zaradi zagotavljanja dobre uporabniške izkušnje. Ta je v nekaterih primerih ovirana predvsem zaradi široke dostopnosti spleta ter zelo množičnega generiranja raznih vsebine. Mnoge vsebine so balast ali imajo druge negativne lastnosti, zato je nesmisel z njimi zasedati že tako prenatrpan spletni prostor. S spremembami mora biti optimizacija strani na tekočem, če želi naročnikom zagotoviti doseganje ciljev. Največkrat so cilji usmerjeni v izkoriščanje ponujenih možnosti na spletu. Danes na splet dostopa veliko število ljudi, med njimi mnogi vidijo potencialne kupce, za informacije zainteresirane osebe ter razne druge priložnosti. Poznavanje veščin uporabnikov je osnova, preko katere optimizacija strani lahko načrtuje, izvaja, analizira ter izvaja številne druge aktivnosti.

Optimizacija strani je zdelo dinamična aktivnost, poteka v okolju, ki se neprestano spreminja in prilagaja novim zahtevam uporabnikov spleta ter spreminjajoči se organiziranosti spleta.

Več

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja