Obvezno zdravstveno zavarovanje ureja zdravstveni zakon

Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ureja Zdravstveni zakon.

Zdravstveni zakon ali Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga skleniti obvezno zdravstveno zavarovanje vsem osebam s stalnim bivališčem v Sloveniji ter slovenskim državljanom in oseba, ki se na območju Slovenije ukvarjajo z pridobitno dejavnostjo. V Sloveniji je obvezno zdravstveno zavarovanje tudi pravica oseb, ki nimajo dohodkov. To so otroci, študentje in brezposelne osebe. Osebam brez dohodkov zagotovljene pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja izhajajo iz načela solidarnosti, prvi ga je od koncu devetnajstega stoletja uveljavil Bismarckov model zdravstvenega varstva. V istem obdobju, natančneje nekaj let kasneje, je bil uveden je tudi območju Slovenije, Avstro Ogrska je bila tretja država na svetu z javnim sistemom zdravstvenega varstva urejenim po Bismarckovem modelu zdravstvenega varstva. Obvezno zdravstveno zavarovanje je Avstro Ogrska s prvim zakonom uveljavila ob koncu devetnajstega stoletja, natančno leta tisoč osemsto dvaindevetdeset. Pred sprejetjem prvega zakona o obveznem zdravstvenem zavarovanju je bilo zdravstveno varstvo zagotovljeno manjšemu številu oseb, zagotavljaje so jih Bratovske skladnice ali nekateri delodajalci. Bratovske skladnice so članom zagotavljale najnujnejše zdravstvene storitve za delavce. Celotno dogajanje na področju zdravstvenega varstva, pa je temeljilo na povečanih potrebah po kakovostni zdravstveni oskrbi ter napredka na področju znanosti in družbe. Obvezno zdravstveno zavarovanje po Bismarckovem sistemu je bil prvi korak v smeri urejanja javnega sistema zdravstvenega varstva. V štiridesetih letih dvajsetega stoletja je nastal še Beveridgev model nacionalne zdravstvene službe ter Semaškov model socialistične zdravstvene službe. Semaškov model socialistične zdravstvene službe je bil praktično socialistična različica Beveridgevega modela nacionalne zdravstvene službe. Poleg javnih sistemov zdravstvenega varstva pa so obstajali in obstajajo tudi privatni sistemi zdravstvenega varstva. Temeljijo na tržnih načelih in načelih profita, v redkih primerih so neprofitni. Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je ena od možnosti, zavarovanci se lahko odločijo tudi za prostovoljna zdravstvena zavarovanja.

Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja delovanje urejenega sistema zdravstvenega varstva.
Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja organizirano varovanje zdravja

Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja varovanje zdravja v primeru bolezni ali drugih zdravstvenih težav.

Pravico do zdravstvene oskrbe obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja vsem plačnikom in upravičencem. Osnovna zdravstvena oskrba je zavarovancem zagotovljena vedno. Zdravstvene storitve v nekaterih primerih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti, manjši del morajo zavarovanci doplačati. Druga opcija je sklenitev prostovoljnih zavarovanj. Kritje razlike med polno in priznano vrednostjo krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje, dodatno ali nadstandardno zavarovanje pa zagotavlja več pravic. Skleniti prostovoljno in obvezno zdravstveno zavarovanje pomeni pridobiti bolj popolno zdravstveno oskrbo. S tem odpade doplačilo razlik zdravstvenih storitev, zdravstvenih pripomočkov in zdravil, proces zdravljenja pa se z nadstandardnim zavarovanjem skrajša. Delujoče obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja slovenski javni zavod z imenom Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ustanovljen je bil marca leta tisoč devetsto dvaindevetdeset. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ima status javnega zavoda, sedež ima v Ljubljani, na območju Slovenije deluje deset območnih enot in petinštirideset izpostav. Osrednja območna enota v Ljubljani ima še izpostave v Cerknici, Domžalah, Grosuplju, Hrastniku, Idriji, Kamniku, Kočevju, Litiji, Logatcu, Ribnici, Trbovljah, na Vrhniki in v Zagorju. Območna enota Maribor ima izpostave v Lenartu, Ormožu, na Ptuju in v Slovenski Bistrici. Pod območno enoto Celje sodijo izpostave v Laškem, Slovenskih Konjicah, Šentjurju pri Celju, Šmarjah pri Jelšah in Žalcu. Območna enota Kranj ima izpostave na Jesenicah, v Radovljici, Škofji Loki in Tržiču. Na območju Primorske sta območni enoti Koper in Nova Gorica, z izpostavami v Ilirski Bistrici, Izoli, Piranu, Postojni, Sežani, Ajdovščini in Tolminu. Območne enote so še v Krškem, Murski Soboti, Ravnah na Koroškem ter v Novem mestu ter izpostavami v vseh večjih mestih na teritoriju območnih enot. Novembra leta tisoč devetsto devet in devetdeset je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izvajanje prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj prenese na Vzajemno zdravstveno zavarovalnic. Najpomembnejša dejavnost ostaja obvezno zdravstveno zavarovanje, prostovoljna zavarovanja pa zagotavljajo kakovostnejšo zavarovalniško storitev.

Obvezno zdravstveno zavarovanje omogoča urejeno delovanje zdravstvenega sistema, preveri in se zavaruj tukaj

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja