delo in prva služba

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, novo karierno poglavje

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je v zakonu določena tako s strani delodajalca kot delojemalca.
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi temelji na razlogih, ki so lahko kršitev pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja s strani delavca, ki ima znake kaznivega dejanja, če delavec ne pride na delo najmanj pet dni zaporedoma in o svoji odsotnosti ne obvesti delodajalca, če delavec ne opravi uspešno poizkusnega dela, če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ne spoštuje navodil zdravnika in podobno. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko podana tudi s strani delavca. S tem ima možnost, da izredno odpove pogodbo o zaposlitvi. S tem mu delovno razmerje preneha takoj, lahko se prijavi na Zavod za zaposlovanje ter prejme denarno nadomestilo. Da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi pravilno podana s strani delavca morajo biti izpolnjeni pogoji. Delodajalca mora predhodno pisno opomniti na izpolnitev obveznosti in o kršitvah opisno obvestiti inšpektorja za delo. V primeru, da delodajalec na opomin ne reagira, lahko delavec po poteku treh delovnih dni poda odpoved. Dodatno je zahtevan pogoj, da delavec odpoved poda najkasneje v tridesetih dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved in najkasneje v šestih mesecih od nastanka razloga. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je lahko podana zaradi ne izplačevanja plače, zamujanjem izplačil, neplačevanjem prispevkov za socialno varnost, diskriminacije na delovnem metu, raznega nadlegovanja na delovnem mest in podobnih razlogov. Delavcu mora biti v primeru, da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi podana s strani delodajalca, omogočen zagovor v razumnem roku. Ta ne sme biti krajši od treh dni. V vabilu mora biti obrazložen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, ur, datum in kraj zagovora. Delavcu mora biti vabilo na zagovor izročeno osebno. Na zagovoru lahko delavec povabi predstavnika sindikata, slednji potrebuje pooblastilo delavca.
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je osnova za novo karierno poglavje.

http://mojazaposlitev.si/delodajalci/nasveti/kako-odpustiti-delavca-v-skladu-z-zakonom/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.