Arhivi Kategorije: zdravje

Proteini ali beljakovine: odkritje in uporaba v prehrani

Proteini ali beljakovine, so najpomembnejša sestavna enota vsake celice. Izraza proteini in beljakovine temeljita na dveh različnih izhodiščih. Za izraz beljakovine je zaslužen Antoine Fourcroy, izraz proteini pa je prvi uporabil Jöns Jacob Berzelius.

'proteini' - prvi znanstvenik, ki je uporabil ta izraz

Jöns Jacob Berzelius

Beljakovine se nahajajo v mesu, zelenjavi ter drugi hrani

Francoski kemik Antoine Fourcroy sodi v krog naravoslovcev, ki so v osemnajstem stoletju odkrili nov tip organskih spojin. Te so ob segrevanju ali prisotnosti kisline koagulirale. Takšen pojav je bil prisoten pri albuminih iz jajčnega beljaka, serumskih albuminih iz krvi in glutenu iz žitaric. To odkritje je prineslo poimenovanje v slovenskem jeziku – beljakovine.

Besedo proteini je prvi uporabil Jöns Jacob Berzelius v tridesetih letih devetnajstega stoletja, nizozemski kemik Gerardus Johannes Mulder pa je predvideval, da proteine sestavlja zgolj ena vrsta molekule. V človeškem telesu proteini ali beljakovine skrbijo za celično preosnovo, ločijo se po funkciji v celici. Proteini sodelujejo v celični signalizaciji in vezavi ligandov, encimi katalizirajo kemične reakcije, strukturni proteini pa dajejo obliko organizmu in celici. Ker telo ni sposobno sintetizirati vseh aminokislin, so beljakovine nujen del prehrane. Človeško telo potrebuje beljakovine za vgraditev v biomaso, lahko so tudi vir energije.

Priporočljive količine so odvisne od več dejavnikov. Poglavitni dejavniki so fizična aktivnost, zdravje, poškodbe, telesna teža, potrebe po energiji, dušiku, esencialnih aminokislinah ter drugi dejavnikov. Pomanjkanje beljakovin se kaže na različne načine. Eden najbolj očitnih znakov pomanjkanja beljakovin v telesu so razcepljeni, krhki ter počasi rastoči nohti ter zgubana in na videz utrujena koža. Med znake sodijo tudi pogoste poškodbe, povišan holesterol, tesnoba ali motnje razpoloženja, težave s prebavo, menstruacijo, nespečnostjo, povečana telesna teža in drugi znaki. Beljakovine in proteini so pomemben del prehrane in potreb zdravega človeka. Meso je pomemben vir, vegetarijanci in vegani imajo na voljo razne alternative. Vsaka uravnotežena in zdrava prehrana se mora zavedati pomena, ki ga imajo beljakovine in proteini za normalno delovanje človeškega telesa.

Katere proteine uporabljati: https://www.flexshop.com/si/proteini.html

 

Ali imam depresijo?

Depresija je resna bolezen, s katero se spopada veliko ljudi. Nekateri se tega dobro zavedajo, drugi pa pri sebi opažajo različne simptome, predvsem pa nezadovoljstvo z življenjem, a niso popolnoma prepričani, da gre prav za depresijo. Morda ste tudi vi eden od teh posameznikov, ki se nenehno sprašuje o tem, kaj je vzrok za težave, ki vas pestijo. Morda ste eden od tistih, ki so vas do tega članka pripeljale ključne besede depresija test, ki ste jih vpisali v spletni iskalnik. Prav iskalni termin depresija test je namreč eden od tistih, ki pokaže, koliko ljudi se sprašuje o tem, ali imajo to bolezen. Pri tem pa se verjetno sprašujejo tudi to, ali obstaja preprost test, ki jim lahko odgovori na to vprašanje. Pa tak test sploh obstaja?

Beri naprej

Klop, star človekov sovražnik

Klop je star človekov sovražnik. O klopih so pisali že v antiki, danes je to nevarnost tudi za strokovnjake. Mnogi zdravstveni delavci, bi med človeku najbolj nevarne živali uvrstili klopa. Strah, ki ga klop povzroča strokovnjakom izvira predvsem iz posledic in procesa zdravljenja okužbe.

Več o klopu.

Komaj vidna velika nevarnost

Na naravno okolje je klop odlično prilagojen. S prostim očesom ga težko vidimo v vseh razvojnih fazah, največ možnosti imamo za odraslega zajedavca. Vse nižje razvojne stopnje je bistveno težje opaziti s prostim očesom. Prilagoditev naravnemu okolju se kaže predvsem na sposobnosti preživetja ter v vseh aktivnostih, katere je klop pripravljen storiti za preživetje.

Na vegetaciji ga bomo opazili na koncu listov vegetacije, vej ali podobnih mestih. Takšna lokacija omogoča, da se enostavno spusti na žrtev. Klop ne bo skočil na žrtev ali kako drugače prišel nanjo, ampak bo raje počakal, da žrtev oplazi vegetacijo na kateri se nahaja ter s tem sama poskrbela za enostaven prehod. Na žrtev je pripravljen čakati potrpežljivo toliko dolgo, dokler ne najde žrtev. Človek mora temu primerno preventivo jemati resno, ter upoštevati življenjske značilnosti klopa. Bistveno manj možnosti za prehod in posledično možno okužbo bomo imeli, če se bomo podali po širših gozdnih poteh ter ne bomo rinili skozi visoko podrastje.

Preprečitev okužbe je nadalje možna z gladkimi površinami in svetlimi barvami obleke in obutve. Na gladkih površinah ima klop slabši oprijem, zato je večja možnost neuspelega prehoda na žrtev. Obutev in obleka svetle barve pa omogoča, da klopa prej prepoznamo med značilnim gibanjem. Nadaljnja možnost za zaščito so kemična sredstva, ki jih uporabljamo striktno po navodilih za uporabo. Najbolj primerna mesta za nanos kemičnih sredstev so prehodi med obleko in obutvijo, plastmi obleke, obleko in kožo ali obutvijo in kožo. Na teh mestih bo klop izbral prehod, ko bo iskal najprimernejše mesto uboda na človeškem telesu.

Obvezno zdravstveno zavarovanje ureja zdravstveni zakon

Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ureja Zdravstveni zakon.

Zdravstveni zakon ali Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga skleniti obvezno zdravstveno zavarovanje vsem osebam s stalnim bivališčem v Sloveniji ter slovenskim državljanom in oseba, ki se na območju Slovenije ukvarjajo z pridobitno dejavnostjo. V Sloveniji je obvezno zdravstveno zavarovanje tudi pravica oseb, ki nimajo dohodkov. To so otroci, študentje in brezposelne osebe. Osebam brez dohodkov zagotovljene pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja izhajajo iz načela solidarnosti, prvi ga je od koncu devetnajstega stoletja uveljavil Bismarckov model zdravstvenega varstva. V istem obdobju, natančneje nekaj let kasneje, je bil uveden je tudi območju Slovenije, Avstro Ogrska je bila tretja država na svetu z javnim sistemom zdravstvenega varstva urejenim po Bismarckovem modelu zdravstvenega varstva. Obvezno zdravstveno zavarovanje je Avstro Ogrska s prvim zakonom uveljavila ob koncu devetnajstega stoletja, natančno leta tisoč osemsto dvaindevetdeset. Pred sprejetjem prvega zakona o obveznem zdravstvenem zavarovanju je bilo zdravstveno varstvo zagotovljeno manjšemu številu oseb, zagotavljaje so jih Bratovske skladnice ali nekateri delodajalci. Bratovske skladnice so članom zagotavljale najnujnejše zdravstvene storitve za delavce. Celotno dogajanje na področju zdravstvenega varstva, pa je temeljilo na povečanih potrebah po kakovostni zdravstveni oskrbi ter napredka na področju znanosti in družbe. Obvezno zdravstveno zavarovanje po Bismarckovem sistemu je bil prvi korak v smeri urejanja javnega sistema zdravstvenega varstva. V štiridesetih letih dvajsetega stoletja je nastal še Beveridgev model nacionalne zdravstvene službe ter Semaškov model socialistične zdravstvene službe. Semaškov model socialistične zdravstvene službe je bil praktično socialistična različica Beveridgevega modela nacionalne zdravstvene službe. Poleg javnih sistemov zdravstvenega varstva pa so obstajali in obstajajo tudi privatni sistemi zdravstvenega varstva. Temeljijo na tržnih načelih in načelih profita, v redkih primerih so neprofitni. Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je ena od možnosti, zavarovanci se lahko odločijo tudi za prostovoljna zdravstvena zavarovanja.

Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja delovanje urejenega sistema zdravstvenega varstva.
Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja organizirano varovanje zdravja

Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja varovanje zdravja v primeru bolezni ali drugih zdravstvenih težav.

Pravico do zdravstvene oskrbe obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja vsem plačnikom in upravičencem. Osnovna zdravstvena oskrba je zavarovancem zagotovljena vedno. Zdravstvene storitve v nekaterih primerih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti, manjši del morajo zavarovanci doplačati. Druga opcija je sklenitev prostovoljnih zavarovanj. Kritje razlike med polno in priznano vrednostjo krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje, dodatno ali nadstandardno zavarovanje pa zagotavlja več pravic. Skleniti prostovoljno in obvezno zdravstveno zavarovanje pomeni pridobiti bolj popolno zdravstveno oskrbo. S tem odpade doplačilo razlik zdravstvenih storitev, zdravstvenih pripomočkov in zdravil, proces zdravljenja pa se z nadstandardnim zavarovanjem skrajša. Delujoče obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja slovenski javni zavod z imenom Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ustanovljen je bil marca leta tisoč devetsto dvaindevetdeset. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ima status javnega zavoda, sedež ima v Ljubljani, na območju Slovenije deluje deset območnih enot in petinštirideset izpostav. Osrednja območna enota v Ljubljani ima še izpostave v Cerknici, Domžalah, Grosuplju, Hrastniku, Idriji, Kamniku, Kočevju, Litiji, Logatcu, Ribnici, Trbovljah, na Vrhniki in v Zagorju. Območna enota Maribor ima izpostave v Lenartu, Ormožu, na Ptuju in v Slovenski Bistrici. Pod območno enoto Celje sodijo izpostave v Laškem, Slovenskih Konjicah, Šentjurju pri Celju, Šmarjah pri Jelšah in Žalcu. Območna enota Kranj ima izpostave na Jesenicah, v Radovljici, Škofji Loki in Tržiču. Na območju Primorske sta območni enoti Koper in Nova Gorica, z izpostavami v Ilirski Bistrici, Izoli, Piranu, Postojni, Sežani, Ajdovščini in Tolminu. Območne enote so še v Krškem, Murski Soboti, Ravnah na Koroškem ter v Novem mestu ter izpostavami v vseh večjih mestih na teritoriju območnih enot. Novembra leta tisoč devetsto devet in devetdeset je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izvajanje prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj prenese na Vzajemno zdravstveno zavarovalnic. Najpomembnejša dejavnost ostaja obvezno zdravstveno zavarovanje, prostovoljna zavarovanja pa zagotavljajo kakovostnejšo zavarovalniško storitev.

Obvezno zdravstveno zavarovanje omogoča urejeno delovanje zdravstvenega sistema, preveri in se zavaruj tukaj

Hiperholesterolemija, manj znana bolezen

Hiperholesterolemija je javnosti premalo znana bolezen.

Razlogov je več, hiperholesterolemija se pogosto pojavlja v ožjem sorodstvu. Kot vsaka dedna bolezen, bi morala biti predvsem v ožjih sorodstvih obolele osebe bolj resno jemana. Delno je za pasivno ravnanje kriv tudi čas v katerem živimo. Meja med pravimi in zavajajočimi informacijami je vedno bolj nevedna. Reklamna sporočila nam na eni strani obljubljajo vsemogoče, mnogi ljudje jim preprosto verjamejo. Veliko težo pri reklamnih sporočilih ima beseda holesterol. Prepogosto se besedo holesterol površno povezuje zgolj z povišano telesno težo, nezdravim življenjem in drugimi težavami. Zato je predvsem dobro preslišati vsa reklamna sporočila, ki površno obravnavajo holesterol. Za človekovo zdravje je holesterol izrednega pomena, manjši del ga hkrati vnašamo s hrano. S holesterolom se je zato najbolje ukvarjati ob pomoči strokovnjakov. Na pregledu holesterola, se lahko med drugim ugotovi hiperholesterolemija ali druge težave. Osebni zdravnik ali druge strokovne osebe, nam v takih primerih na preprost način razložijo pojme kot so holesterol, slab in dober holesterol, povišan slab holesterol, hiperholesterolemija in podobno. Nikakor pa ni dobro biti pretirano pameten, ter holesterol obravnavati nestrokovno ter verjeti vsem obljubam reklamnih sporočil. Hiperholesterolemija je lahko ugotovljena naključno, kot dedna motnja pa tudi preko ugotovljenega primera v sorodstvu. Naključno odkrita hiperholesterolemija je pogosto prvi ugotovljen primer v sorodstvu, kot dedna motnja pa ob pregledu po odkritem prvem primeru v sorodstvu. Pregled po prvem ugotovljenem primeru je v vsakem primeru svobodna odločitev, zavrnitev pregleda pa lahko razumemo kot igro na srečo. Vendar se igramo s svojim zdravjem in življenjem. Pregled ni boleč, ne zahteva veliko časa, lahko pa nas sooči z resnico ter usmeri k reševanj težav. Obstaja seveda možnost zavrnitve pregleda, hiperholesterolemija ni nujno prisotna, vendar v primeru prisotnosti lahko v najhujšem primeru botruje smrti.

Hiperholesterolemija je motnja, ki lahko prizadene tako na področju zdravega življenja aktivne kot neaktivne osebe.

holesterol

Zdravo hujšanje zahteva spremembe življenjskega sloga

Zdravo hujšanje je uspešno, ko življenjski slog ustrezno spremenimo in prilagodimo.

Obratno ni zdravo hujšanje zniževanje telesne teže brez sprememb in prilagoditve življenjskega sloga. Optimalna telesna teža je individualna značilnost, ki jo pogojuje več dejavnikov. V prvi vrsti sta to telesna konstrukcija in organizem, velik vpliv pa imajo tudi spol, starost, poklic, telesna aktivnost ter razni drugi dejavniki. Osnova za zdravo hujšanje je analiza vseh dejavnikov, ki vplivajo na telesno težo. Zelo preprost pokazatelj je indeks telesne teže, obstajajo pa tudi bolj kompleksna testiranja. Ta vključujejo bolj obsežne meritve, zato imamo na voljo tudi daljši seznam podatkov in informacij. Indeks telesne teže dobimo, ko telesno maso delimo z kvadratom telesne višine. Optimalen rezultat je od osemnajst in pol do petindvajset, nad petindvajset je zvišana telesna masa, nad trideset pa debelost.

Tudi rezultat pod osemnajst ni idealen, teža je v tem primeru premajhna glede na telesno višino. Pridobljeni rezultat je potrebno v nekaterih primerih prilagoditi glede na razne dejavnike, lahko pa ga tudi samostojno prilagodimo skladno z dejstvi, našimi občutki ter strokovnimi testiranji. Zaradi športne, poklicne ali kakšne druge aktivnosti lahko dosegamo boljše rezultate z nekoliko povišano telesno težo, na drugi strani jih z prenizko telesno težo ne moremo. Bolj kot je stanje določene telesne teže konstantno ob konstantnih telesnih naporih vadbe ali druge aktivnosti, bolj smo lahko prepričani v koristnost nekaj kilogramov več. Vendar to ne sme biti tolažba za pretirano povečanje kilogramov ali povečanje telesne teže brez aktivnost oziroma z njihovo opustitvijo. Koristen rezultat je tudi centralna zamaščenost, obseg telesa se meri približno dva centimetra nad popkom. Idealen rezultat za ženske je osemdeset, za moške pa štiriindevetdeset centimetrov. Načeloma lahko zdravo hujšanje izvaja, določa in nadzira vsak zdrav odrasel človek, pri bolj kompleksnih primerih ali v primeru težav pa se lahko v proces zmanjševanja telesne teže vključujejo osebni zdravnik, psiholog, prehranski strokovnjak, dietetiki in drugi strokovnjaki.

Samostojno zdravo hujšanje je uspešno, ko oseba sama sebe dobro pozna. To pomeni poleg osnovnih telesnih, osebnih in zdravstvenih značilnosti tudi poznavanje presnove, prehranskega stanja, hrane, prehranskih navad in drugih značilnosti. Načeloma lahko zdrav človek v mesecu ali dveh brez težav doseže idealno telesno težo, če gre za približno deset odstotkov višjo telesno težo od idealne. Debelost bo odpravljal bistveno dlje časa, v vseh primerih pa je uspešno zdravo hujšanje pogojeno z uspešno analizo, zastavljenimi cilji ter izvajanjem procesa hujšanja. Osnovno pravilo za zdravo hujšanje je razmeroma preprosto : porabiti moramo več, kot v telo vnesemo s prehranjevanjem. Idealne količine so zelo odvisne od več dejavnikov. Oseba, ki se začne intenzivneje ukvarjati z gibanjem uspešno izvaja zdravo hujšanje tudi z bolj ali manj nespremenjenimi prehranjevalnimi navadami. Vadba je lahko poljubno izbrana, pomembna je intenzivnost, pravilnost izvajanja ter optimalno obremenjevanje. Kdor v preteklosti ni bil gibalno aktiven, mora najprej poskrbeti za osnovno utrjevanje telesa. Zdravo hujšanje z telesno aktivnostjo zahteva neprekinjeno izvajanje vaj, na kar se mora človek navaditi oziroma se s tem dejstvom sprijazniti. Hitro izgubljeni kilogrami se brez nadaljevanja gibale aktivnosti, lahko enako povrnejo. V nobenem primeru pa ne sme zanemariti potreb telesa po energiji za opravljanje fizične aktivnosti ter procesov, predvsem regeneracije. Poleg hrane je zelo pomembno pred, med in po vadbi v telo vnašati optimalne količine ustrezne tekočine. Vnašane hrane in tekočine zahteva tudi nekaj discipline, saj telo na potrebe največkrat opozori takrat, ko nastane hudo pomanjkanje. V primeru težav je potrebno poiskati pomoč strokovnjakov. Najboljša osnovna pomoč je osebni zdravnik, ki pozna naše stanje ter spremembe skozi čas. Na podlagi predhodnega znanja in vedenja o našem stanju ter aktualnem stanju, nam lahko predlaga rešitve ali usmeri na bolj podrobne raziskave in obravnave.

Zdravo hujšanje je uspešno, ko ga oseba začne jemati kot del življenja.

Razvajanje v dvoje sta posebni ponudbi hotelov na Rogli

Razvajanje v dvoje si lahko privoščite v hotelih in wellnesih na Rogli.

Ponudba razvajanje v dvoje je zato nekoliko drugačna zaradi lokacije ter vseh pripadajočih razlik. Hoteli ponujajo paket razvajanje v dvoje ob bivanju. Predvsem na Rogli je paket razvajanje v dvoje mogoče uživati v hotelih Rogla, Planja in Natura. V termah Zreče paket razvajanje v dvoje vključuje dve nočitvi v dvoposteljni sobi, zdrav zajtrk ter zajtrk za razvajanje, postrežen v sobi, večerjo s pestrim izborom regionalnih jedi, romantično večerjo z izbranim kulinaričnim menijem in kozarcem penine ob soju sveč, dobrodošlico s kozarcem vrhunskih okoliških vin ali jabolčnega soka, tri dni neomejenega kopanja v termalnih bazenih, vstop v Savna vas z vključenimi programi vrtinčenja zraka, peelingi in oblogami po programu, vstop dnevno v Savna vas za goste hotela Atrij, gostom hotela Atrij je dodatno na voljo uporaba kopalnega plašča in brisače, gostom hotela Vital pa uporaba kopalnega plašča, posebno razvajanje v dvoje pa je masaža v dvoje na ogretem pohorskem kamnu ali razvajanje v wellness suiti z božansko romantično kopeljo in finsko savno v Idili, Wellness in Spa centru. Večere pa je mogoče preživeti ob zvokih glasbe v kavarni hotela. Paket je bogat in obsežen ter zahteva kar nekaj časa, da dojamemo kaj vse ponuja. Dodatno je mogoče paket razvajanje v dvoje na različne načine individualno prilagodit. Na voljo sta dva hotela, izbiramo lahko masažo v dvoje na ogretem pohorskem kaminu ali romantično kopel in finsko savno ter razne dodatne ponudbe. Primer sta suita Gala in Gala prestige, ki nudita masažno kad, veliko ogreto keramično ležišče za razvajanje ter finsko savno v kopalnici oziroma dvonadstropni apartma z masažno kadjo na terasi in finsko savno v kopalnici. Kaj izbrati, kaj dodat, kaj spremeniti je stvar osebne izbire. Nekateri želijo popolno sprostitev, ter želijo v polni dobesedno razvajanje v dvoje. Drugi imajo raje razvajanje v dvoje na aktiven način, ki vključuje poleg ponudbe tudi razne aktivnosti na prostem ali pod streho športno rekreacijskega centa. Okolica prav tako ponuja številne možnosti za raziskovanje naravnih in kulturnih znamenitosti. Na Rogli paket razvajanje v dvoje vključuje dve nočitvi z namestitvijo v dvoposteljni sobi, zdrav zajtrk za dober začetek dneva, zajtrk za razvajanje, postrežen v sobi ali romantični zajtrk iz košare na gozdni jasi, večerjo s pestrim izborom regionalnih jedi, kulinarično razvajanje z divjega vrta s kozarcem penine ob soju sveč, neomejeno kopanje v bazenu hotela Planja, vstop v savne Wellness centra Planja ali gorskega Wellness centra Natura za goste hotela Natura z vključenimi programi vrtinčenja zraka in pilingi. Za popolno sprostitev je dodana kopel z meliso in kozarcem penine ali sproščujoča masaža. S pripravami na odhod se tudi ne mudi, saj je na dan odhoda dovoljen pozen odhod. Tudi ponudba paketa razvajanje v dvoje na Rogli ponuja veliko individualne izbire in prilagoditve. Zajtrk je lahko postrežen v sobi, lahko pa si privoščimo romantični zajtrk iz košare na gozdni jasi. Popolna sprostitev je možna s kopeljo z meliso ali sproščujočo masažo. Izbrati je mogoče tudi ponudbo savne wellness centra Planja ali gorskega wellness centra Natura za goste hotela Natura z vključenimi programi vrtinčenja zraka in pilingi. Tudi na Rogli je mogoče razvajanje v dvoje po svoje izkusiti ter klasični ponudbi dodati ščepec individualnosti. Kdor potrebuje sprostitev, regeneracijo in počitek bo razvajanje v dvoje jemal dobesedno. Za druge so počitke, sprostitev in regeneracija športne, rekreacijske in druge aktivnosti. Rogla ponuja številne možnosti za tovrstne obiskovalce. Leži na južnem obrobju Pohorja, kar pomeni številne možnosti pohodniških, kolesarskih ter drugih aktivnosti na prostem. Na Rogli pa so dodatno možne adrenalinske aktivnosti.

Razvajanje v dvoje je enkratna ponudba za popoln oddih in sproščanje.

razvajanje za dva

Klop ima v Sloveniji dobre pogoje za življenje

Klop je zajedavec, ki mu ustrezajo življenjski pogoji na območju Slovenije.

Na območju Slovenije ima klop odlične življenjske pogoje, posebej primerna so gozdnata vlažna področja. Pogoji za življenje klopa v Sloveniji niso bistveno različni z drugimi deželami, različno je preventivno cepljenje, v drugih aktivnostih na področju preventive ter drugih značilnostih. Klopi spadajo v naddružino pajkovcev ter so posebna vrsta pršic. Zanje je značilen poseben parat za hranjenje. Klopi nimajo oči, imajo pa na prvem paru nog čutilo z imenom Hallerjev organ. Z njim zaznavajo temperaturo, vonjave, vlago, kemične snovi na plenu in v njem ter vibracije. Žrtve klop potrebuje za prehranjevanje in razvoj, vendar se s krvjo žrtev prehranjuje zgolj del populacije klopov. S krvjo žrtve se prehranjujejo nižje razvojne faze klopa ter odrasle samice. Odrasli samci se na žrtvi znajdejo zgolj v primerih, ko iščejo odraslo samico ter se na njej želijo pariti. Po paritvi odrasli samci poginejo, odrasle samice pa poginejo po izvalitvi jajčec. Med žrtve klopa spadajo ptice, plazilci in človek. Na žrtev klop čaka na istem mestu tudi po več ur, največkrat se skriva na spodnji strani listov ter druge vegetacije. Prehod na žrtev klop izvede v trenutku, ko se mu žrtev približa in oplazi. Na žrtev se klop po prehodu oprime z bodičastimi nogami, s katerimi pleza po žrtvi do najprimernejšega mesta uboda. To so mehki predeli kože z dovolj zavetja. Največkrat so to mesta od stopal do pasu, v izjemni primerih pa jih najdemo tudi na območju glave ter drugih od pasu višjih predelih telesa. Višina uboda na telesu največkrat tudi ustreza velikosti oziroma razvojni fazi klopa. Mesta bližje stopalom ali tlom ustrezajo nižjim razvojnim fazam. V teh primerih klop največkrat ubode človeka na višini do pol metra od tal oziroma stopal. Višji predeli telesa pa so domena klopov v višji razvojni fazi.

Klop je zelo trdoživo in potrpežljivo bitje.

https://www.sos-klop.si/klop

Depresija, pogosta čustvena motnja

Depresija je čustvena motnja človeka.

Depresija vpliva na njegovo mišljenje, razpoloženje, počutje in vedenje. Njen učinek vpliva na slab spanec, pojavlja se izguba teka telesno počutje se poslabša. Poznamo tudi številne druge simptome, pri vsakem človeku so tudi drugače izraženi. Na človeka depresija zelo vpliva, vendar samostojno ne more odpraviti njenih vzrokov. Težava pri razumevanju bolezni je v njeni zaznavi in občutenju. Zdravemu človeku depresija ne pomeni praktično nič, zato zdravi ljudje ne morejo razumeti kompleksnosti in zahtevnosti bolezni. Depresivni ljudje na drugi strani zdravemu človeku praktično nepomembne težave bistveno drugače občutijo ter potrebujejo pomoč. Depresija ni domena zgolj depresivnih ljudi, ampak se z njo vsak enkrat v življenju srečuje petina populacije. Redna težava je depresija pri približno desetini populacije. Možnost obolenja obstaja za praktično vsakega človeka, ne glede na družbeni status, spol, izobrazbo ali starost. Simptomi lahko trajajo različno dolgo: v nekateri primerih govorimo o tednih, v drugih trajajo mesece, trajajo pa lahko tudi leto in več. Depresija ne prizadene zgolj bolnika ampak tudi njegovo okolico. Okolica bolnika so svojci, sorodniki, prijatelji. Njihova pomoč je pri odpravljanju posledic izrednega pomena, predvsem se morajo zavedati dolgotrajnosti postopka. Izboljšave ne pridejo čez noč, ampak se stanje na dolgi rok postopoma izboljšuje. Okolica mora bolnika ne zgolj sprejeti takšnega kot je, ampak mu mora nuditi vso potrebno pomoč pri ponovnem vključevanju v družbo. Umikanje v samoto mora depresivna oseba premagati ter se postopoma vedno bolj vključevati v družbo. Depresivna oseba mora zdravljenju podrediti številne druge aktivnosti v aktualnem času ter tudi načrtovane aktivnosti v prihodnosti. Pred vsemi večjimi odločitvami v življenju je priporočljivo, da depresivna oseba zaprosi za pomoč drugo osebo. Predvsem mu dobro pomoč mu nudijo osebe, ki ga dobro poznajo ter imajo zelo dobro predstavo o njegovem zdravstvenem stanju.

Depresija je bolezen, ki zahteva čim prejšnjo strokovno obravnavo ter pomoč okolice.

Več informacij izvedite v članku Depresija: le zdravila niso dovolj.

Razvajanje v dvoje na Rogli

Razvajanje v dvoje je odlična priložnost, ki nam jo ponujajo doživeti hoteli Rogla, Planja in Natura.

Planota Rogla je že sama po sebi razvajanje v dvoje zaradi izjemnih vremenskih razmer. Vremenske razmere pridejo najbolj do izraza v vročih poletnih mesecih. V dolini takrat temperature poskočijo preko trideset stopinj Celzija, na Rogli se za izjemno visoke temperature šteje nad dvajset stopinj Celzija. Poletne počitnice, poletno razvajanje v dvoje za dve noči ali zgolj dnevni obisk so že zaradi poletnih temperatur zelo modra odločitev. Poletne počitnice na Rogli mnogi izberejo tudi zaradi dodatne ponudbe zdraviliško, športno rekreacijskega centra. Rogla jim ne nudi zgolj strehe nad glavo, prijetnega gorskega vremena ter čudovito naravo, ampak kompletno ponudbo zdraviliških storitev, wellness storitev ter obilico športno rekreacijskih možnosti. Paket razvajanje v dvoje je namenjen parom, ki želijo za dve noči pobegnit iz vrveža vsakdanjega dogajanja. Poleg dveh nočitev z namestitvijo v dvoposteljni sobi, paket razvajanje v dvoje vključuje zdrav zajtrk ter zajtrk za razvajanje, s postrežbo v sobi ali romantični zajtrk iz košare na gozdni jasi. Podobno se lahko razvajamo z večerijo, ki je regionalno. Kulinarično razvajanje v dvoje z divjega vrta vključuje tudi kozarec penine ob soju sveč. V paketu pa so tudi možnosti za rekreacijo in sproščanje. Vključuje neomejeno kopanje v bazenu hotela Planja, vstop v savne Wellness centra Planja ali gorskega Wellness centra Natura za goste hotela Natura z vključenimi programi vrtinčenje zraka in pilingi. Za popolno sprostitev poskrbi kopel z meliso in kozarcem penine ali sproščujoča masaža. Izven ponudbe je možno izkoristiti številne možnosti za bolj ali manj aktivne obiskovalce. Manj aktivni bodo izkoristili možnost ogleda številnih naravnih in kulturnih znamenitosti v okolici.

Bolj aktivni pa se bodo povzpeli na bližnji razgledni stolp, ali izbrali razvajanje v dvoje na daljših popotovanjih s kolesom ali peš po izjemni naravni okolici gorske planote Rogla.

https://www.rogla.eu/si/paketi/namestitvena-ponudba/988/gorsko-razvajanje-v-dvoje