Avtošola – šola vožnje

Avtošola je z novo zakonodajo spremenila svoje ime, saj se sedaj imenuje šola vožnje. Vsi se dobro zavedamo, da je ponudba takšnih in drugačnih avtošol v Sloveniji zelo velika, zato bi po vseh pravilih izbira ustrezne šole vožnje morala biti povsem enostavna. A temu žal ni tako. Pred izbiro ustrezne avtošole zato dobro preverite njihove rezultate, saj so v številnih primerih samo povprečni. Statistika govori o tem, da je zares dobrih le približno 10 do 15 odstotkov avtošol.

Ko se boste odločali, katera avtošola je najbolj primerna za vas ali za vašega otroka, se najprej pozanimajte pri prijateljih in znancih. Vprašajte jih, kako so bili zadovoljni s svojo avtošolo ter na katere pomanjkljivosti so naleteli. Tudi na izpitnem centru vam bodo lahko postregli s koristnimi informacijami, saj tam vodijo evidenco uspešnosti posameznih avtošol. Prepričani smo, da vam bodo z veseljem ustregli.

Preverite tudi, kako deluje avtošola, za katero se zanimate

Pridobite čim več podatkov o teoretičnem in praktičnem izobraževanju, o vrsti vozil, ki jih uporabljajo ter o številnih drugih stvareh, ki so pomembne za dobro avtošolo. Poskusite se dogovoriti tudi za to, da brez obveznosti obiščete eno predavanje o cestno prometnih predpisih. Tako boste lahko iz prve roke izvedeli, kako predavanja potekajo in se odločili, ali je avtošola primerna za vas.

Poleg tega so pomembne še naslednje stvari. Avtošola mora imeti sprejemno pisarno s stalnim delovnim časom, zaposlenih mora imeti več inštruktorjev vožnje, tečaj CPP mora biti kakovosten in izveden v posebni učilnici, začetne ure morajo potekati na poligonu in še in še.

Dobra avtošola slovi tudi po izvrstnih učiteljih vožnje. Inštruktorji se morajo znati prilagoditi vsakemu kandidatu posebej, saj smo ljudje zelo različni. Če se s svojim inštruktorjem nikakor ne ujamete, brez pomisleka zamenjajte avtošolo, pa čeprav ste že pričeli s praktično vožnjo. Bodite pozorni tudi na tiste šole vožnje, ki za nizko ceno ponujajo številne ugodnosti. Takšna avtošola zagotovo nima kakovostnih inštruktorjev, zato vas bo slabo pripravila na vožnjo.

Ali starejši vozniki preplačujejo podaljšanje vozniškega dovoljenja?

Podaljšanje vozniškega dovoljenja je nekaj, s katerim se vsaj enkrat v življenju sreča vsakdo izmed nas. Tudi tisti srečneži, ki jim je bilo že takoj izdano vozniško dovoljenje do 80. leta, morajo po tej doseženi starosti poskrbeti za podaljšanje. Seveda v primeru, da želijo še naprej voziti svoj jeklen konjiček. Pri tem pa jih poleg vseh čakalnih dob prav neprijetno udari tudi po žepu, saj za podaljšanje vozniškega dovoljenja potrebujejo praviloma kar okoli 150 evrov.

Že tako marsikateri starejši voznik, ki želi opraviti podaljšanje vozniškega dovoljenja, naleti na takšne in drugačne birokratske težave. A to še ni dovolj. Kljub poraznemu stanju slovenskih povprečnih pokojnin bo podaljšanje za starostnika predstavljajo precejšen finančni zalogaj. In takšnih voznikov ni malo, saj se številka giblje okoli 18.000 starejših ljudi. Če se obrnejo na upravno enoto, jim tam bolj ali manj prijazno razložijo, da morajo za podaljšanje dovoljenja predložiti še zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornega vozila določene kategorije. Poleg vloge potrebujejo še svojo fotografijo in staro vozniško dovoljenje.

Pregled za starejše voznike vsebuje klinični pregled, pregled izvidov iz obstoječe zdravstvene datoteke, elektrokardiogram, laboratorijske preiskave, pregled pri psihologu in tako naprej. Upoštevajo se le tisti zdravstveni izvidi, ki niso starejši od 3 mesecev. Potrebno je priložiti tudi izvid pri oftalmologu, in sicer zato, da se oceni ustreznost vidnih funkcij. Kandidat za podaljšanje vozniškega izpita mora priložiti še izvide morebitnih specialistov, če se zdravi zaradi specifične bolezni.

Vozniško dovoljenje podaljša upravna enota

Na podlagi vseh ustreznih dokumentov upravna enota poskrbi za podaljšanje vozniškega dovoljenja za pet let, seveda pa se lahko dovoljenje izda tudi za krajši čas, odvisno od tega, kakšen je rok v zdravniškem spričevalu. Res je, da cena za podaljšanje vozniškega dovoljenja znaša le dobrih 15 evrov. A če seštejemo vse stroške, ki so potrebni za pridobitev vseh ustreznih zdravniških spričeval, smo kmalu na številki, ki znaša preko 150 €. Cene so podobne tudi pri zasebnikih.Podaljšanje vozniškega dovoljenja

Vozniški izpit je preizkus znanja

Vozniški izpit je preizkus znanja. Opravlja vozniški izpit dokazuje, da je kandidat usposobljen za voznika motornega vozila določene kategorije v cestnem prometu. Za preizkus znanja mora kandidat izpolnjevati nekatere pogoje.

Voznik začetnik

Pot do vozniškega izpita

Zdravniško spričevalo je prvi pogoj, ki ga mora kandidat za vozniški izpit izpolniti. Kandidat zdravniško spričevalo pridobi na podlagi opravljenega zdravniškega pregleda pri zdravniku, specialistu medicine dela. Zdravnika, specialista dela izbere kandidat sam. Tečaj in izpit iz prve pomoči je drugi pogoj, ki ga mora kandidat za vozniški izpit izpopolniti. Usposabljanja in izpiti potekajo na Rdečem križu. Veljavnost potrdila o opravljenem izpitu iz prve pomoči je časovno neomejeno. Tečaj in izpit iz prve pomoči ni potrebno opravljati kandidatom, ki se usposabljajo za vožnjo vozil kategorije A M in F. Prav tako so opravljanja tečaja prve pomoči oproščeni kandidati s končano srednjo ali višjo medicinsko šolo, zdravniki in zobozdravniki, študentje medicine in stomatologije ter bolničarji in vojaki z opravljenim tečajem. Oprostitev je mogoča na podlagi predloženega zaključnega spričevala, indeksa, potrdila ali vojaške knjižice. Tečaj cesto prometnih predpisov poteka v šoli vožnje. Kandidat za vozniški izpit se na tečaju cestno prometnih predpisov seznani s prometnimi pravili, prometno signalizacijo in osnovami prometne etike. Teoretični del izpita, kandidat za vozniški izpit opravi pred komisijo pristojnega izpitnega centa. Preverjanje znana se izvede računalniško. Kandidatu za vozniški izpit velja potrdilo o opravljenem teoretičnem delu izpita tri leta. Praktični del opravlja kandidat za vozniški izpit z inštruktorjem, ki ga sam izbere. Za program usposabljanja je predpisanih dvajset učnih ur, za kategorije BE, CE in F pa šestnajst učnih ur. Vozniški izpit se opravlja pred komisijo izpitnega centra, za vozila kategorij C, CE, D, DE pa dve šolski uri. Izpitna vožnja za vozniški izpit se lahko opravlja pri kateremkoli Izpitnem centru v Republiki Sloveniji, predpogoj je dopolnjena starost in opravljen predpisan program v šoli vožnje.

Samostojno reševanje učnih težav

Inštrukcije so pogosto prva rešitev v primeru učnih težav. A čeprav je tak pristop v nekaterih primerih učinkovit in prinaša zelo prepričljive rezultate, večinoma velja, da se splača problema najprej lotiti samostojno. Učne težave izvirajo iz različnih vzrokov, ki jih po navadi lahko odpravi kar učenec sam, splača pa se vsaj poskusiti, saj pomoč inštruktorja še vedno ostaja alternativa v vsakem primeru.

težave pri učenju lahko rešijo inštrukcije
Inštrukcije so učinkovite predvsem pri matematiki in fiziki

Samostojno učenje

Pri nekaterih predmetih se samostojno učenje zelo dobro obnese. Pri teh predmetih tudi ni velike potrebe po učni pomoči – najbolj pogoste so na primer inštrukcije matematike in fizike, medtem ko po teh storitvah praktično ni povpraševanja pri zgodovini in geografiji. Gre za razlike v samih predmetih – pri nekaterih gre primarno za učenje nove snovi in spoznavanje informacij, v drugih pa za razumevanje novih pravil in reševanje problemov.

V nekaterih primerih torej učenec veliko doseže že s tem, da se loti samostojnega učenja. Inštrukcije tako ali tako ne bi mogle veliko pomagati, saj se inštruktor ne more učiti namesto učenca, lahko mu znanje le posreduje.

Inštrukcije matematike in fizike so tako učinkovite predvsem zato, ker pri teh predmetih samostojno učenje ni dovolj. Vseeno pa tudi tu ni nujno takoj iskati pomoči inštruktorjev. Še vedno je samostojno delo ključnega pomena. Morda je problem v tem, da skuša učenec k temu predmetu pristopati na enak način kot k drugim. Matematika in fizika terjata bistveno več praktičnega dela, reševanja vaj in nalog, pa tudi razumevanja problemov in rešitev. Inštrukcije matematike in fizike se običajno osredotočajo na razumevanje določenih konceptov in njihovo aplikacijo. Učenec mora še vedno dobro obvladati teoretično podlago, prav tako pa lahko samostojno veliko stori z reševanjem nalog. Res pa je, da inštrukcije lahko močno pomagajo s tem, da posredujejo snov na drugačen način. Te vsebine lahko predstavimo z različnih zornih kotov in se na ta način bolj učinkovito približamo različnim učencem.