Sodno overjeni prevodi samo pri tolmaču

Na nas se je obrnila bralka z vprašanjem, kdo ji lahko prevede potrdilo o nekaznovanosti v angleščino. Vprašanje je bilo, če ga lahko prevede prijateljica, ki jezik dobro pozna, nato pa prevod samo overi pri notarji, češ da bi bila ta različica najcenejša, ker so cene kar visoke. Odgovor je seveda bil, da se lahko sodno overjeni prevodi naredijo samo pri sodnem tolmaču in nikjer drugod, pa tudi notar bi samo za overitev zaračunal kar visoko tarifo. Tolmač namreč takšne prevode lahko opravlja le po tem, ko je bil imenovan za tolmača in točno razume, kaj je napisano v izvirniku in kaj je treba prevesti in predvsem kako. Samo na ta način je prevod tudi pravno formalno veljaven, saj po drugi strani notar ni tisti, ki bi s svojim znanjem lahko precenil, ali je prevod pravilen ali ne.

Pred začetkom prevoda zagotovite ustrezno verzijo

sodno overjeni prevodi so narejeni tako, da sta prevod in original zvezana skupaj, na koncu pa tolmač doda še svojo izjavo, da je on prevedel dokument in navede tudi svoj naziv in številko, pod katero je naveden v registru. Ker se dokument zveže, za vse dokumente ni ravno najbolj praktično, da so preluknjani, zato v takem primeru zagotovite v naprej overjeno fotokopijo originala in dajte šele naknadno besedilo v prevod. tako vam bo original ostal cel, ne pa preluknjan in zvezan s prevodom, saj tudi nikoli ne veste, v kateri jezik vse boste morali dokument prevesti.

Sodno overjeni prevodi dražji pri notarju

Torej, tudi če bi se bralka obrnila na notarja, sodno overjeni prevodi ne bi bili ustrezni in bi jih morala dati prevesti še k tolmaču. Ampak tudi če bi tak način bil v redu, še vedno ne pomeni, da bi bili v sodno overjeni prevodi cenejši pri prevajalcu plus notarju, saj notar samo za štampiljko na papirju hitro zaračuna nekaj deset evrov. Ne verjamete? Poglejte si cene tukaj http://www.poliglot.si/sodni-prevodi.

Sodni tolmači v Sloveniji

Tolmač je oseba katera prevaja govorjeno ali pisano besedo iz tujega jezika v slovenski jezik ter obratno. Uradne prevode s strani sodnega tolmača zahtevajo sodišča, državni organi, pravne ter fizične osebe. Na njih se lahko obrnete za prevede različnih listin kot so: bilance stanja, potrdila o nekaznovanju, rojstni listi, sodni registri, potrdila o izobrazbi ter druge listine.

Sodni tolmači morajo opraviti izpite iz materinskega in tujega jezika ter prava. Pred zaprisego pa ne sme opravljati delo sodnega tolmača. Tolmač zapriseže za eno ali več jezikovnih kombinacij. V kolikor sodišče nima na voljo željene jezikovne kombinacije, se najprej opravi en prevod v angleščini ter v drugem ciljnem jeziku.

Status sodnih tolmačev v Sloveniji

Sodni tolmač je imenovan za nedoločen čas s strani Ministerstva za pravosodje. Najprej mora posameznik uspešno opraviti preizkus znanja. Po opravljenem preizkusu znanja je imenovan v skladu z zakonom o sodiščih. Po imenovanju se mora njegovo ime vpisati v Uradni list ter v imenik sodnih tolmačev. To je v skladu z zakoni Ministerstva za pravosodje.

Postopek sodnega prevajanja

Sami sodni prevodi se razlikujejo od navadnih. Vsak izvod mora biti ožigosan in z vrvico povezan z izvirnikom. K vsakemu izvodi mora sodni prevajalec dodati tudi izjavo o ustreznosti prevoda. Tako zagotavlja identičnost izvirnika ter prevoda. Vsak sodni prevod lahko uporabite v uradnih ustanovah po svetu, saj uradni dokument.

Poznamo simultano ter konsekutivno tolmačenje. Pri prvem gre za prevajanje brez časovnega zamika. Pri simultanem tolmačenju sta prisotna vsaj dva tolmača, katera se izmenjujeta na 15 minut. Poslušalci poslušajo prevod preko sprejemnikov s slušalkami. Pri konsekutivnem tolmačenju gre za prevod s časovnim zamikom. Govorec najprej pove besedilo in nato počaka, da ga lahko govorec prevede.

Kaj je delovno pravo?

Obstaja veliko različnih vrst prava. Eno od njih nosi naslov delovno pravo in ureja medsebojne odnese ljudi pri delu oz. bolj učeno rečeno razmerja. H komu se obrniti po pomoč? Za to poskrbi odvetnik za delovno pravo. V osnovi je sestavljeno  iz individualnega in kolektivnega delovnega prava. Ker se vse verjetno sliši že preveč komplicirano pa je najbolj važno v resnici to, da gre pri delavnem pravu za varstvo delavca in obenem prav tako tudi za varovanje človekovega dostojanstva.

Sedaj lahko lažje razumemo, da individualno delavno pravo ureja razmerje med delavcem in delodajalcem ena na ena, v drugem primeru pa gre za skupinsko razmerje med skupino delavcev ter delodajalcem.

Naj navedem nekaj primerov. Denimo, da smo prejeli odpoved delavnega razmerja. To se dogaja, v tem primeru pa nam je delodajalec obljubil novo pogodbo, ko bo prejel odpoved delavnega razmerja tudi drugi zaposleni, ki ga bomo nadomestili. Zgodi pa se, da ustni dogovor ne velja, naš šef se je premislil. Kaj sploh lahko naredimo, ko je naša pravica tožiti tako oddaljena, da sami ne vidimo rešitve. Najamemo odvetnika za delovno pravo.

V drugem primeru smo delavci, ki nas pogodba veže s našim šefom. Ta šef pa je zaradi krize ob mnogo slovenskih naročil in se je tako primoran prestaviti v Avstrijo. Mi smo ob pogodbe – rekel nam je, da moramo dati odpoved do konca tedna. Za pomoč je tu odvetnik za delovno pravo.

Torej vse kar zadeva odnose med delodajalcem in zaposlenim spada pod okrilje delavnega prava, ki določa pravice in dolžnosti obeh strani.

Delovno pravo odvetnik dobro pozna

V današnjem času se vedno bolj odprto govori o perečem problemu – izkoriščanju delavcev za minimalni zaslužek. Čeprav naj bi bilo to področje urejeno, temu marsikje ni tako. Delovno pravo odvetnik dobro pozna, zato mora znati pomagati nekomu, ki se pri njem odloči poiskati pomoč, če misli, da so mu bile kršene pravice na delovnem mestu.

 

Najprej je dobro, da delovno pravo odvetnik razloži stranki, seveda na poljuden način. Stranka mora vedeti, kaj približno sploh piše v zakonih in odločbah ter katere osnovne pravice ima kot delavec oziroma delavka. V osnovi se delovno pravo deli na individualno in kolektivno. Prvo je namenjeno predvsem pravicam delavcev, drugo pa je bolj osredotočeno na razmerje med zaposlenim, zaposlovalcem in sindikati ter področju kolektivnih pogodb.

 

Najbolj pomemben člen pri posvetu je pogodba o zaposlitvi, ki ga lahko stranka pregleda skupaj z odvetnikom. V njej bi morale biti navedene vse pomembne točke, ki pred nevšečnostmi varujejo tako zaposlenega kot zaposlovalca. Najosnovnejše informacije v pogodbi so opis delovnega mesta, pravica do dopusta, minimalna plača, ravnanje ob morebitni odpovedi, varnost pri delu,… V večjih obratih načeloma s tem ni težav, lahko pa se pojavijo pri zasebnikih ali manjših podjetjih, ki pogodbe še vedno prikrojijo po svoje in zaposleni sploh ni pozoren na določene zanke. Sčasoma pa potem ugotovi, da je podpisal nekaj, s čimer se sploh ne strinja.

 

Če so vam bile kršene osnovne delavske pravice, si na spletu preberite, kako vas in vašo težavo opredeljuje delovno pravo, odvetnik pa je tisti, ki vas bo nato usmeril, kaj lahko storite v vašem primeru.