Ekološki kredit – kdaj ga lahko koristite?

Ekološki krediti olajšajo vašo investicijo v okolju prijazen dom. Če razmišljate o nakupu aparatov ali vozil, ki kakorkoli pripomorejo k varovanju okolja, preverite možnosti ekološkega potrošniškega kredita, ki je praviloma ugodnejši. Eko kredit vam lahko pomaga pri nakupu različnih energijsko učinkovitih proizvodov – npr. avtomobilov, gospodinjskih aparatov ali v primeru okolju prijazne obnove doma. Koristite ga lahko tudi v primeru zamenjave azbestnih kritin ali namestitve naprav za zbiranje deževnice. Ne le, da se ob nakupu energijsko učinkovitih produktov poveča vaša kakovost življenja, hkrati bo za vašo odločitev hvaležno tudi okolje.

Ekološki kredit so nepovratna finančna sredstva, ki jih lahko pridobijo fizične ali pravne osebe. Projekt financira Slovenski okoljski javni sklad, ki vsako leto v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletu objavi javni razpis. Nepovratna finančna sredstva spodbujajo gradnjo nič-energijskih kompleksov, ki na dolgi rok prinašajo minimalne stroške obratovanja, pa tudi vseh drugih manjših projektov kot je investicija v energijsko učinkovitejše gospodinjske aparate.

Banke ponujajo različne osnovne značilnosti najema ekološkega kredita. Najnižji znesek se navadno giblje med 1500 in 2100 eur, najvišji znesek pa znaša 40.000 eur. Večina bank ponuja tudi možnost, da za kredit za isto naložbo zaprosti več upravičencev. Odplačilne dobe se gibljejo med 5 (za potrošniški) pa vse do 20 let (za stanovanjski namen). Ponudba eko kreditov je v večini primerov na voljo komitentom in nekomitentom.

Ekološki potrošniški kredit pri Abanki lahko koristite za nakup gospodinjskih aparatov vsaj A energijskega razreda (ali višje). Prav tako lahko EKO kredit koristijo osebe, ki nakupujejo motorna vozila, prijazna do okolja, ali pa zamenjajo vsaj 10 let star avtomobil z novejšim.

Prednost eko kredita je ugodnejša obrestna mera kredita v primerjavi z redno ponudbo potrošniških kreditov. Odplačilno obdobje je do 20 let. Ekološki potrošniki kredit se lahko sklene v vsaki poslovalnici Abanke.

Finančno svetovanje, strokovna pomoč s področja financ

Finančno svetovanje je strokovna pomoč finančnih svetovalcev. Za finančno svetovanje se lahko odločijo tako pravne, kot fizične osebe. Pravne osebe za pomoč pri podjetniških financah oziroma financah na področju podjetništva, fizične pa za pomoč pri osebnih financah. Osnove so primerljive, v podrobnostih pa gre za zelo velike razlike. Predvsem se je potrebno zavedati posledic slabega upravljanja s financami oziroma področjem financ.

Finančno svetovanje s finančnim strokovnjakom
Finančne svetovalce zavezuje profesionalna etika

Podjetniške in osebne finance

Podjetniške finance se osredotočajo na cilj pridobiti čim več ob čim manjših izgubah. Osebno finančno svetovanje v osnovi nič kaj drugačno, drugačno je predvsem pridobivanje virov. Podjetnik podjetje ustanovi z določenimi podjetniškimi cilji in nameni. Največkrat se za finančno svetovanje odloči, ko želi svojo poslovno prakso izboljšati. Finančni svetovalci mu lahko pomagajo pri pregledu in analizi obstoječega stanja, kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtih, pripravi denarnega toka, finančni analizi podjetje, investicija in njihovem financiranju, ukrepih za izboljšanje likvidnosti ter solventnosti podjetja, upravljanju terjatev, nadzoru odlivov podjetja, upravljanju s prihranki ter finančnem nadzoru podjetja. Osebne finance imajo podobno cilj pridobiti čim več koristi ob čim manjših izgubah.

Osebno finančno svetovanje lahko deluje na zelo različnih področjih. Oseba ima lahko probleme z pridobivanjem sredstev, z njihovim plemenitenjem, z dolgovi dolžnikov ter razne druge probleme s področjem financ. Podjetniško in osebno finančno svetovanje ni nič novega, postaja pa zaradi vedno bolj kompleksnega okolja bolj pomembno na področju osebnih in podjetniških financ. Osebne finance se pogosto srečujejo z dilemo odločanja med varnimi in tveganimi naložbami, nadzora odhodkov, potreb po sredstvih za višje investicije in podobno. Na eni strani se zaveda, da ima lahko od dohodkov in prihrankov več koristi. Kot jih imajo tisti, ki mu na drugi strani zagotavljajo vire za višje investicije. Pogosto je učinkovito finančno svetovanje že učenje sposobnosti pravilnega odločanja med naštetima skrajnostma ter vsemi drugimi področji financ. Osebi lahko finančno svetovanje zagotovi boljše upravljanje prihodkov, privarčevanega in odhodkov.

Poiščite več informacij kaj še pokriva osebno finančno svetovanje: http://www.triglavskladi.si/o-vlaganju/nacrtovanje-varcevanja/osebno-financno-svetovanje.

Vzajemni skladi, izzivi potrošnje in varčevanja

Vzajemni skladi so izziv varčevanja in potrošnje.

Varčevanje in potrošnja sta si v marsičem nasprotna pojma, dobro ju lahko povezujejo vzajemni skladi na finančnih trgih. Osebna potrošnja je poraba osebnih sredstev z namenom pridobivanja raznih dobrin oziroma koristi. Odvisna je od prejemkov in potrošnih navad. Potrošnjo oblikuje vsaka oseba samostojno, v splošnem lahko rečemo, da nekatere osebe trošijo več kot druge osebe. Past potrošnje je predvsem v sodobnem načinu trgovanja, ki prikazuje ponujeno večje, kot dejansko je. Potrošnik misli, da bo dobil več koristi, kot jih dejansko je oziroma jih dejansko potrebuje. Dobra pomoč pri premagovanju potrošniških skušnjav so vzajemni skladi. Svojo potrošnjo in prihodke beležimo, v nekaj mesecih bomo dobili vzorec svojih navad. Iz tega lahko naredimo dobro analizo, ter ugotovimo, da lahko ob enakih prihodkih potrošimo manj za pridobitev enakih učinkov. K tem nas bodo motivirali vzajemni skladi. In sicer tako, da določeno vsoto namenimo za njihov nakup. Pri tem se ne smemo obremenjevati z majhno vsoto. Pomembno je, da zmanjšamo nepotrebno potrošnjo ter jo koristno investiramo. Obstaja tudi možnost varčevanja, najbolj varčni brez težav varčujejo na računu ali v nogavici. Sredstva imajo prosta, vendar jih ne namenijo brezglavemu potrošništvu. Kogar pa znajo prosta sredstva premamiti, je bolje, da so njegova odločitev vzajemni skladi. Potrošnja ima danes tudi mnoge alternative, pri katerih je predvsem treba ločiti tiste, ki so lahko koristne potrošniku in tiste, katere so manj koristne potrošniku. Govorimo seveda o primerih, ko je potrošnja neodložljiva oziroma nujna. Razne plačilne ugodnosti so med mnogimi razumljene, kot pomoč tistemu, ki v času nakupa nima dovolj denarja za poravnanje celotne kupnine. Zavedati pa se velja možnosti take izbire takrat, ko je denarja dovolj ali celo bistveno več. Oseba takrat izbere plačilne ugodnosti, ker jo zanimajo vzajemni skladi ali druge investicije.

Vzajemni skladi nam omogočajo, da izboljšamo svoje potrošniške navade.

http://varcevalnica.alta.si/

Delnice, vrednostni papir

Delnice so vrednostni papirji , ki predstavljajo lastniški delež delniške družbe.

Vrednostni papir delnice predstavljajo lastniški delež delniške družbe, delež pa je lahko od primera do primera različen. Vendar lahko tudi razmeroma majhen delež veliko pomeni. Iz lastniškega deleža izhajajo pravice, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah . Načeloma se delnice vplačajo v celotnem znesku, potrebno pa je pred tem izbrati borznega posrednika ter odpreti trgovalni račun. Na borzi ne moremo trgovati tako kot v trgovini oziroma na klasične načne trgovanja. Oseba, ki kupuje delnice preko posrednika, se imenuje investitor. Njegov cilj je povečanje vrednosti, upravičen pa je tudi do dividend, če se zanje odloči delniška družba. Največkrat se izdajo takrat, ko je delniška družba poslovno uspešna. Prednosti nakupa in lastništva so odvisne od mnogih dejavnikov. Vrednostni papirji, s katerimi se veliko trguje oziroma dosežejo na dan trgovanja veliko prometa so bolj likvidni kot drugi vrednostni papirji. Zato imajo likvidni vrednostni papirji več prednosti nakupa in lastništva od manj likvidnih. Predvideno lastništvo tudi vpliva na prednost. Lastništvo je lahko časovno daljše ali krajše, razlike so tudi v tem, ali je namen pridobitve obogatitev portfelja ali želimo z nakupom pridobiti določen lastniški del delniške družbe, v primeru nakupa večjega deleža delniške družbe pa še dodatne pravice. Vse lastnosti delnice je dobro pred nakupom dobro preučiti, ker gre za vrednostni papir katerega vrednost se spreminja. To seveda ne pomeni zgolj dviga vrednosti in pridobitve dobička, ampak možnost tudi obratnega scenarija. Zato je potrebno v prvi vrsti zavedanje možnosti obeh scenarijev, ter temu primerno pred odločitvijo izdelati finančni načrt. Načrt je lahko tudi sila preprost, lahko pa gre za bistveno bolj strokovni pristop. V primeru, da delnice predstavljajo večji ali celoten del osebnih financ veliko tvegamo, hkrati pa lahko tudi veliko pridobimo.

Največkrat pa gre pri naložbah v delnice za obogatitev portfelja z možnostjo večjega donosa.

https://www.alta.si/

Skladi, preudarne naložbe

Skladi so preudarne naložbe .

Preudarna naložba so skladi z več vidikov. Kot prvo gre za združeno premoženje, ki ga predstavljajo osebni prihranki in drugače pridobljena sredstva. Zbrana sredstva združena služijo z namenom kupovanja različnih vrednostnih papirjev na trgu. Naložbenik, ki ga zanimajo skladi se odločijo za eno izmed ponudb ali več ponudb. Odvisno od njihovih zmožnost, želja, zahtev in drugih naložbenih ciljev. Lastništvo naložbenika predstavljajo kuponi, ki predstavljajo določeno število enot združenega premoženja. Strokovneje so skladi oziroma obseg njegove naložbe izraženi s točkami. Preudarnost naložbe se kaže v tem, da lahko to naložbo poljubno proda na trgu, ko se mu zdi najbolj primerno. Izbere lahko čas, višino in druge lastnosti trgovanja, temu primerno so skladi preudarna odločitev. Na eni strani ima varčevanje z dobrim donosom, na drugi strani pa je to naložba, katera nudi sredstva takrat, ko jih potrebuje. Da so donosi in druge lastnosti naložbe najboljši skrbi družba za upravljanje. Družba ima zaposlene strokovnjake, ki skrbijo, da so skladi na trgu dobra naložba in izpolnjujejo naložbene cilje. To dosega družba za upravljanje tako, da na trgu kupuje in prodaja vrednostne papirje. S tem pa plemeniti premoženje. Za kakovostno plemenitenje premoženja pa vsota ni edni cilj, pomembno je dosegati varnost in donos. To dosega z razpršitvijo, praktično pa pridobiva različne vrednostne papirje. Varnost je dosežena s tem, da preko različnih vrednostnih papirjev ublaži njihovo različno vrednost na določen dan trgovanja oziroma v določenem obdobju. V primeru, da bi se odločili za nakup enega vrednostnega papirja, bi bilo nihanje njegove vrednosti skladno z trgovanjem. Nihanje pa se ublaži z večjim številom različnih vrednostnih papirjev, pri katerih je bistveno manjša verjetnost, da bi na isti dan dosegali enaka nihanja vrednosti. Donos ter vse druge lastnosti je mogoče pred nakupom tudi preveriti preko raznih virov informacij.

Skladi prinašajo dobre naložbe privarčevanih sredstev.

http://varcevalnica.alta.si/

skladi, optimistični začetki

Vzajemni skladi so dobra izkušnja potem, ko optimistični začetki prerasejo v lepo navado.

Mnogim se zdijo vzajemni skladi tujka, razlogov za takšno razmišljanje je več. Nekateri mislijo, da ima premalo sredstev, drugi raje prisegajo na gotovino v nogavici, obstajajo pa še marsikateri zadržki, zaradi katerih racionalna investicija ni njihova odločitev oziroma izbira. Premalo sredstev je velikokrat bolj kot dejansko pomanjkanje sredstev neupravičen strah pred njihovo izgubo. Ta strah je najlažje premagati tako, da za začetek med vzajemni skladi izberemo tiste, ki nam omogočajo najmanjše možne investicije. Pozorni moramo poleg tega biti na varnost naložbe. Oseba, ki nima zaupanja v takšne investicije, si nikakor ne želi tvegati. Zato mora med vzajemni skladi izbiti poleg možnosti vlaganja minimalnih zneskov tudi varnost. Z vztrajnim vlaganjem minimalnih zneskov vsak mesec, se v ustreznem časovnem obdobju varčevanja ustvarijo zanimivi prihodki. Investitorju bo postalo jasno, da so mu vzajemni skladi praktično brez tveganja in omembe vrednega pomanjkanja sredstev oziroma njihove odsotnosti, prinesli vsoto, ki jih lahko motivira za nadaljevanje. Varčevanje v nogavici je tudi pogosta odločitev, temelji pa na nekaterih dejstvih. Ljudje se najbolj varno počutijo, če imajo ustrezno vsoto ob sebi. Ta občutek poznamo vsi, ko se znajdemo v številnih dilemah investiranja. Dileme pa lahko premagamo predvsem z vsoto, ki nam omogoča pridobitev želenega. Vendar lahko takšno vsoto prinašajo tudi vzajemni skladi. prednosti pa se s tem ne končajo, ampak jih je še več. Denar v nogavici, kot vemo ni varen. Poznamo številne primere ropov, statistika tudi ni vzpodbudna, trend pa še manj. Zato velja razmisliti o smiselnosti nadaljevanja takšnega početja. Obratno je mogoče na varen način oblikovat prihranke, ti so merljivi, pridobljene vrednosti pa skozi čas spreminjamo v odhodke ali večje prihodke kot nam narekuje situacija oziroma se nam zdi v danem primeru najbolj smiselno in primerno.

Vzajemni skladi so zelo dobra ponudba, kateri lahko zaupajo tudi najbolj skeptične skupine naložbenikov.

Delnice, razrešimo dvome

Delnice lahko približajo kakovostne informacije za investitorja .

Dobiti jih je mogoče na številnih virih, delnice bo s tem bolj modra odločitev . Vsak investitor mora vedeti, da nakup ni tako enostaven, kot pri drugih oblikah. Investitor lahko uresniči svojo naložbo zgolj preko pooblaščenega borznega posrednika. Borzni posredniki so zaposleni pri borznih članih, to so banke in borzno posredniške hiše. Katere delnice bo investitor je odvisno od njegovih izkušenj iz preteklosti ter aktualnih informacij. Borzni posrednik pri banki je lahko določen zaradi dobrih izkušenj poslovanja z banko, ker ima pri banki račun, je postopek enostaven, storitve ima na enem mestu in podobno. Borznoposredniška hiša ima tudi prednosti, zaradi katerih ji ljudje zaupajo izvajanje storitev, posredovanje pri nakupu delnice. Odločitev za eno od možnosti potencialni kupec potrdi z odprtjem računa v Centralni klirinško-depotni družbi. Z njim se evidentirajo nakupi in prodaje vrednostnih papirjev. Sledi podpis pogodbe o opravljanju borznoposredniških storitev, iz pogodbe izhajajo vse obveznosti in pravice. Borzni posrednik lahko nudi investitorju zelo pester spekter storitev oziroma aktivnosti. Med ostalim delnice omogoča kupovati ali prodajati, kot tudi druge vrednostne papirje.. Zelo pomembna je tudi svetovalna vloga. Predvsem v začetku so pri mnogih prisotne razne nejasnosti, ki jih lahko posrednik razjasni. Investitor se pri tem mora predvsem zavedati, da bo odločitev sprejel sam. Dobro je tudi, da se navadi spremljati informacije o aktualnem dogajanju skladno s ciljem. Bolj kot so delnice časovno kratko trajajoča naložba, bolj pomembno je spremljanje aktualnega dogajanja. Za daljše obdobje trajanje naložbe so dnevne spremembe manj pomembne, bolj pa tiste, ki lahko nakazujejo spremembo trenda ali kakšne druge spremembe. Informacije lahko spremlja na različne načine, spremljanje je moč danes z številnimi orodji in drugimi pripomočki tudi hkrati izboljšati in poenostaviti.

Delnice je odločitev za naložbo, ki s sprejemanjem tveganja lahko prinese dobre rezultate za bolj ali manj oddaljeno prihodnost.

Alta skladi, sodobna odločitev

Alta skladi so sodobna odločitev naložbenika, ki želi dobro investirati.

Oseba, ki sprejme odločitev za takšno investicijo mora seveda pred tem poznati nekaj osnov finančnih trgov ter vseh aktualnih možnosti. S tem Alta skladi pridobi na veljavi med drugimi možnostmi, ki jih ponuja finančni trg . O osnovah se lahko pouči oseba sama, vendar to zahteva čas. Skrajšana pot je obisk strokovnjaka, ki predstavlja enega od udeležencev na omenjenem trgu. Z obiskom bomo preko nasveta prejeli kratko, vendar poučno lekcijo o vseh osnovah.

To dosežemo tako, da predstavimo svoje investicijske želje. Strokovnjak nam bo na kratko predstavil katera opcija je za naše želje najboljša glede na naše možnosti ter aktualne razmere na trgu. V primeru, da nam je predstavljeno dobro se lahko odločimo za opcije, ki jih ponujajo Alta skladi. Lahko pa to odločitev potrdimo z nadaljnjim raziskovanjem. Tokrat mimo učenja osnov ne bo šlo. Tolažimo se lahko s tem, da smo tudi pri drugih pomembnih odločitvah v življenju vedno izbrali dodatno učenje, ko področja nismo poznali. Učenje pa je konec koncev tudi vseživljenjska aktivnost. Z učenjem o vsem, kar Alta skladi so, bomo svojo naložbo bistveno bolje spoznali ter bomo prepričani v svoj prav pri sprejeti odločitvi. Predvsem je osvojeno znanje pomembno zaradi značilne dinamike trga oziroma trgov. Optimalno upravljanje že lep čas ni statično, ampak dinamično.

Statično pomeni, da so zbrani Alta skladi ali kakšna druga možnost, do dospetja pa se ne sprejema nobenih dodatnih odločitev. Dinamično upravljanje za razliko pozna prilagajanje, saj se zaveda, da statično upravljanje prinaša možnost ustvarjanje negativnega donosa. Spremembe ni potrebno izvajati vsak dan, ampak je potrebno biti pozoren na cikle, ki so stalnica. Z njimi bodo Alta skladi omogočali najboljšo možno investicijo oziroma najboljše oplemenitenje osebnih prihrankov.

Alta skladi so danes zelo modra odločitev vseh, ki željo iz svojih prihrankov ustvariti največje možne koristi.

Več

Nakup podjetja ni enostavna zadeva

Nakup podjetja je zelo zahtevna naloga

Zahtevnost se kaže na več področjih, kot daje nakup podjetja na prvi pogled vtis. Dobra ocena je ključ do uspeha vseh udeležencev, ki jih ta aktivnost zanima. Prodajalec želi prodati, ker ima točno določene razloge, prav tako ima kupec določene cilje, katere lahko nakup podjetja predstavlja, omogoča, uresničuje. Poleg prodajalca in kupca, je posel pomemben za okolico. Tako prodajalec kot kupec sta del okolja, ki nanju vpliva, hkrati pa oba vplivata na okolico. Prodajalec ima tako določeno konkurenco, s katero tekmuje za čim boljše poslovne rezultate, za izpolnjevanje ciljev in poslanstva ter za uresničevanja namena poslovnega obstoja. Enako bil lahko zapisali za konkurenco v bližnji ali daljni okolici. Prav tako konkurenčno okolje nakup podjetja zanima, saj je od dogodka, ki se la lahko zgodi ali se bo zgodil, odvisna njihova prihodnost. Država, katera nadzira in upravlja vse dogajanje, ima prav tako določene interese. Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da mora skrbeti za blaginjo ljudi na svojem ozemlju ter mora skrbeti za red in mir. Temu primerno mora nakup podjetja potekati s točno določenimi zakoni in predpisi, ki veljajo na njenem ozemlju, spoštovati mora tudi etiko, moralo in druge podobne ustvarjene standarde. V nekaterih primerih so vplivi tudi širši. Danes ni nobena redkost poslovanje oziroma poslovni vpliv podjetja na regionalne ali globalne trge in seveda obratno. Posebno to velja za podjetja, ki so regijsko ali globalno uspešna, ter seveda prodaja ali nakup, pomeni pomemben dogodek, kateri lahko sproži proces sprememb vsakdanjika v poslovnem svetu. Vsi udeleženi imajo seveda svoje cilje, predvsem pa so pomembni cilji prodajalca in kupca. Za dosego čim boljšega rezultata si predevata vse odkar je nakup podjetja oziroma njegova prodaja dozorela kot ideja.

Nakup podjetja vključuje prodajalca in kupca oziroma prodajalce in kupce ter tudi konkurenco, državo ter druge udeležence iz okolice.

Skladi, učinkovito gospodarjenje

Skladi omogočajo učinkovito gospodarjenje .

Učinkovito gospodarjenje skladi omogočajo s tem, da prinašajo donos, ki je večji od klasičnih in priljubljenih naložb. Dodatna prednost je likvidnost, kar je v nekaterih drugih naložbah nemogoče oziroma se je potrebno zanjo odreči delu dobička. Odločitev je poleg tega veliko bolj svobodna, saj skladi na enaki osnovi, nudi izbiro več različnih opcij z različnimi lastnostmi. Pri nekaterih drugih ponudbah so na voljo prav tako različne opcije, vendar so lastnosti bistveno bolj podobne. Odločanje bo verjetno najboljše, če imamo naložbeni cilj. Ta je lahko opredmeten, lahko pa je neopredmeten. Opredmeten cilj je določen predmet nakupa, največkrat nam skladi omogočajo zanj pridobiti zahtevane večje vrednosti. Dosežemo ga lahko na različne načine, v osnovi pa v različnem časovnem obdobju, z različnim začetnimi ter vmesnimi dodatnimi naložbami ter različnimi aktivnostmi, ki celotno vrednost naložbe bodisi poveča ali spremeni v drugo obliko na kratek ali daljši rok. Med seboj so skladi različni, kar poleg svobode odločanja prinaša tudi različne učinke, ter njihovo različno doseganje. Odločanje je dobro, ko primerjamo, ocenjujejo na ustrezno dolg rok ter razumemo ekonomske cilje. Na ta način bodo skladi izbrani po načelu primernosti oziroma bomo izbrali med delniškimi, denarnimi, obvezniškimi in drugimi opcijami. Sprememba izbire ene ali druge oblike ima cilj naložbo spremeniti zaradi predvidenih sprememb bodisi na trgu ali v strategiji naložbenika. Prav naložbeniki v veliki meri vplivajo na značilnosti naložbe. Nekateri radi investirajo na dolgi rok z manj spremembami od začetka do konca trajanja naložbe, drugi pa so v tem obdobju bistveno bolj aktivno. Vsaka od izbranih opcij ima svoje značilnosti, nanje mora biti oseb pripravljena. Za ocenjevanje na dolgi rok velja podobno, oseba se mora zavedati in dobiti občutek dolgoročnosti, ter ravnati temu primerno. Ekonomski cikli so prav tako pomemben del ocenjevanja, če želimo doseči optimalne rezultate.

Skladi so zelo modra odločitev.