Ekološki kredit – kdaj ga lahko koristite?

Ekološki krediti olajšajo vašo investicijo v okolju prijazen dom. Če razmišljate o nakupu aparatov ali vozil, ki kakorkoli pripomorejo k varovanju okolja, preverite možnosti ekološkega potrošniškega kredita, ki je praviloma ugodnejši. Eko kredit vam lahko pomaga pri nakupu različnih energijsko učinkovitih proizvodov – npr. avtomobilov, gospodinjskih aparatov ali v primeru okolju prijazne obnove doma. Koristite ga lahko tudi v primeru zamenjave azbestnih kritin ali namestitve naprav za zbiranje deževnice. Ne le, da se ob nakupu energijsko učinkovitih produktov poveča vaša kakovost življenja, hkrati bo za vašo odločitev hvaležno tudi okolje.

Ekološki kredit so nepovratna finančna sredstva, ki jih lahko pridobijo fizične ali pravne osebe. Projekt financira Slovenski okoljski javni sklad, ki vsako leto v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletu objavi javni razpis. Nepovratna finančna sredstva spodbujajo gradnjo nič-energijskih kompleksov, ki na dolgi rok prinašajo minimalne stroške obratovanja, pa tudi vseh drugih manjših projektov kot je investicija v energijsko učinkovitejše gospodinjske aparate.

Banke ponujajo različne osnovne značilnosti najema ekološkega kredita. Najnižji znesek se navadno giblje med 1500 in 2100 eur, najvišji znesek pa znaša 40.000 eur. Večina bank ponuja tudi možnost, da za kredit za isto naložbo zaprosti več upravičencev. Odplačilne dobe se gibljejo med 5 (za potrošniški) pa vse do 20 let (za stanovanjski namen). Ponudba eko kreditov je v večini primerov na voljo komitentom in nekomitentom.

Ekološki potrošniški kredit pri Abanki lahko koristite za nakup gospodinjskih aparatov vsaj A energijskega razreda (ali višje). Prav tako lahko EKO kredit koristijo osebe, ki nakupujejo motorna vozila, prijazna do okolja, ali pa zamenjajo vsaj 10 let star avtomobil z novejšim.

Prednost eko kredita je ugodnejša obrestna mera kredita v primerjavi z redno ponudbo potrošniških kreditov. Odplačilno obdobje je do 20 let. Ekološki potrošniki kredit se lahko sklene v vsaki poslovalnici Abanke.

Prodaja podjetja, podjetniška aktivnost

Prodaja podjetja je podjetniška aktivnost .

Na trgu prodaja podjetja ni nič posebno novega. V prodajo so vključeni tako prodajalci, kot potencialni kupci oziroma njihovi predstavnik. Na strani prodajalcev podjetja najdemo enega ali več lastnikov, lastnike celotnega podjetja ali dela podjetja, investitorje in druge za prodajo zainteresirane osebe. Kupci so lahko konkurenti, podjetja ali posamezniki, ki vstopajo na trg, investitorji ter druge za nakup zainteresirane osebe. Prodaja podjetja mora pri oblikovanju prodajnih aktivnosti upoštevati številne dejavnike. Podjetje ima določene cilje, uvrščena je v določeno panogo, posluje na določenih trgih ter ima številne druge značilnosti. Značilnosti so velikokrat tudi razlogi za prodajo. Uspešno poslovanje v panogi, na določenem trgu ter druge značilnosti poslovanja so dobra motivacija za nakup. Poleg tega je za kupce velikokrat prodaja podjetja zanimiva zaradi lastnine oziroma delov te lastnine. Podjetja imajo lastnino kot so objekti, zemljišča, dovoljenja, certifikate, opremo, znanje in številno drugo lastnino. Veliko te lastnine je edinstvene, ter jo na trgu ni moč pridobiti enostavno. V znanje in vedenje o določenem izdelku ali storitvi je vložnega veliko časa, energije in sredstev. Zemljišča in stavbe so lahko na odlični lokacij, lahko so namensko oblikovana in zasnovana ter imajo lahko še številne druge dobre lastnosti, zaradi katerih je prodaja podjetja zanimiva Dovoljenja in certifikati so podeljeni na podlagi ustreznosti standardom in predpisov. Njihovo pridobivanje ni enostavno, velikokrat se mora podjetje za pridobitev boriti s konkurenco ter jih na splošno ne more dobiti kdorkoli in kadarkoli. Kupec s tem lahko prihrani čas in denar za osvojitev teh lastnosti. prodajalec na drugi strani vidi svoje razloge za prodajo. Prodaja podjetja ima namen pridobiti določena sredstva, lahko se želi razbremeniti, spremeniti dejavnost ali ima druge razloge . Postopek se vrši profesionalno, kar pomeni strokovno, organizirano in transparentno.

Prodaja podjetja ima številne namene, motive in cilje, tako na strani prodajalca kot kupca.

Nakup podjetja, dinamika poslovanja

Nakup podjetja zaznamuje dinamika poslovanja .

V aktualnem času nakup podjetja velikokrat narekuje dinamika poslovanja. To pomeni, da se zaradi hitrih sprememb na trgu, lahko pogoji poslovanja bistveno spremenijo. To pomeni za lastnika podjetja novo situacijo in novo realnost. V primeru, da ima svoje kapacitete zapolnjene in izkoriščene, mu nova poslovna priložnost predstavlja izziv. Rešitev mu lahko ponudi nakup podjetja. Posebno je zanj zanimiv nakup podjetja , zaradi primernosti novi poslovni priložnosti. Zanj lahko nakup podjetja pomeni pridobitev novega trga, pridobitev novih poslovnih priložnosti, pridobi lahko dobro ime, pridobi lahko nov krog poslovnih partnerjev in podobno. Sam nakup podjetja se ne zgodi čez noč, ampak lahko traja dlje časa. V svojem bistvu je nakup podjetja podoben vsem drugim nakupom. Le da je v tem primeru aktivnosti več, predvsem pa so bolj zahtevne in kompleksne. Kupca v prvi vrsti zanima ali podjetje ustreza njegovim ciljem. Pri tem je potrebno oceniti vrednost in jo primerjati z ponujeno ceno, nadalje je potrebno vedeti za vse, kar sledi z nakupom. Primernost nakupa lahko ocenijo le strokovnjaki. Podjetje ima do svojih poslovnih partnerjev določene obveznosti. Kar pomeni lahko za nakup zelo različne situacije. Poslovni partnerji na drugi strani imajo lahko prav tako obveznosti do podjetja, katerega želi kupec kupiti. Uresničenje vseh neizpolnjenih obveznosti in pravice podjetja lahko vplivajo na nakupne aktivnosti. Najbolj pomembno pri tem je, da se oceni realno stanje in možnosti, za izvedbo potrebnih ukrepov. Načeloma bi bila najboljša situacija za kupca, da se po nakupu začnejo takoj uresničevati njegovi poslovni cilji. Brez raznih negativnih posledic. Tak nakup pa seveda lahko zanima tudi druge potencialne kupce. V takem primeru se situacija bistveno spremeni. Saj je mogoče računati z novo nastalo situacijo čim se pojavi dodaten kupec ali več dodatnih novih kupcev.

Nakup podjetja dobi takrat povsem nove razmere med prodajalcem, kupci in trgom.