Zavarovanje

Bodimo brez skrbi, sklenimo prostovoljno zavarovanje

Prostovoljno zavarovanje se izvaja na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Pri nas ga izvajajo tri zdravstvene zavarovalnice, in sicer Vzajemna, Triglav in Adriatic Slovenica. Prostovoljna zdravstvena zavarovanja se delijo na prostovoljna zavarovanja, s katerimi plačujemo razliko do polne vrednosti, ki jih obvezno zavarovanje ne pokriva v celoti, ter na prostovoljna zavarovanja z večjim obsegom pravic ali za višji standard storitev, ki jih imenujemo tudi nadstandardna zavarovanja.

Nobena oblika prostovoljnega zavarovanja ni obvezna, je pa plačevanje vsekakor priporočljivo še posebej, če ne želimo, da bi nas pri obisku zdravnika ali zobozdravnika za plačilo njihovih storitev doletel neprijetno visok račun. Dopolnilno zavarovanje je le en del prostovoljnega zavarovanja in krije razliko med celotnimi stroški zdravstvenih storitev in stroški teh storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Zavarovanje krije razliko za iste storitve in v istem časovnem obdobju, kot jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Za prostovoljno zavarovanje se odločamo sami. Še posebej je priporočljivo, da si prostovoljno zavarovanje plačujejo vsi zaposleni, tisti, ki so v pokoju, kmetje, pa tudi brezposelni. Prostovoljno zavarovanje je namenjeno večjemu obsegu pravic ali za višji standard storitev, kot je to določeno v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje obsega vse tisto, česar nismo deležni le s plačilom osnovnega zdravstvenega zavarovanja, kar v praksi pomeni nemedicinske storitve v bolnišnicah, zdraviliščih, nekatere zdravstvene pripomočke, zoboprotetične nadomestke, fiksne ortodontske aparate ter zdravila, ki so na negativni listi ali jih drugače dobimo le na beli recept. Vključitev v prostovoljno zavarovanje se ne zahteva za šoloobvezne šolarje in dijake, otroke ter za študente s statusom do 26. leta starosti. Prostovoljno zavarovanje lahko sklenemo tako, da se odpravimo v izbrano zdravstveno zavarovalnico ali pa, da se preprosto prostovoljno zavarujemo na spletni strani zavarovalnice, v njihovi e-poslovalnici. Prostovoljno zavarovanje ni nujno potrebno, a je vseeno priporočljivo.

Vse o prostovoljnem zavarovanju najdete tukaj

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.